سکانس

0 نظر

تا 20 % تخفیف

متاسفانه در حال حاضر برای این نوع تخفیف، پیشنهاد فعالی وجود ندارد.

شرکت دانا نویان شهرراز دارای سابقه فعالیت حرفه ای در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطوح بین المللی، با استفاده از ظرفیتها و توان تخصصی فنی، هنری و حقوقی خود بستری مدرن، امن و پویا با عنوان سکانس ذیل دامنه sekans.com فراهم آورده است و می کوشد با شعار " اکران به وسعت جهان" دریچهای تازه برای ارائه آثار سینمای بالنده این مرز و بوم در قالب سینمایی، سریال، کوتاه، مستند و پویانمایی بگشاید.