سازه پلاس

0 نظر

متاسفانه در حال حاضر برای این نوع تخفیف، پیشنهاد فعالی وجود ندارد.

توسعه اینترنت و فناوری کل الگوی زندگی انسان ها و مهندسی را دگرگون کرده و الگوهای سنتی ناکارآمد تبادل اطلاعات و اشتراک گذاری منابع در دنیای مهندسی مدرن امروزی جایی ندارد. مهندسین برای پاسخگویی به نیازهای امروزی به راه حل های جدیدتری نیاز دارند. امروزه زمان پروژه و دقت طرح های مهندسی چه در مرحله طراحی و محاسبات و چه در مرحله اجرا از اهمیت فوق العاده ای نسبت به گذشته برخوردار شده است، «سازه پلاس» جهت ارزش نهادن به وقت مهندسین و پرهیز از هزینه های اضافی دوباره کاری ها، سعی در فراهم آوردن نیازها و خدمات موردنیاز مهندسی نموده است. وب سایت اینترنتی «سازه پلاس» با شعار “فناوری در خدمت مهندسی” با هدف فراهم نمودن خدمات مهندسی آنلاین و استفاده از تکنولوژی ها و فناوری های نوین، سعی در خدمت رسانی به جامعه مهندسی کشور خواهد نمود
...بیشتر