روان زبان

0 نظر

تا 100 % تخفیف

متاسفانه در حال حاضر برای این نوع تخفیف، پیشنهاد فعالی وجود ندارد.

گروه خدمات ترجمه روان زبان فعالیت خود را در شهریور سال 1395 آغاز کرد. هدف از راه اندازی این گروه در ابتدا تشویق دانشجویان رشته مترجمی زبان انگلیسی به فعالیت در بازار کار و کسب تجربه بود، اما با گذر زمان و با توجه به نیاز روزافزون زبان آموزان به یادگیری مهارت های مکالمه این بخش به خدمات آن اضافه شد.