رادیو مثبت

0 نظر

متاسفانه در حال حاضر برای این نوع تخفیف، پیشنهاد فعالی وجود ندارد.

داستان ما از آن جایی شروع شد که به دلیل گرفتاری و روزمرگی های زندگی موفق به مطالعه کتاب نمی شدیم ، هرچند که خیلی مشتاق بودیم از هر فرصتی استفاده کنیم و حداقل یکی دو صفحه کتاب بخوانیم، اما حمل کتاب و همراه داشتن کتاب همیشه و همه جا برای ما امکان پذیر نبود. تا این که یک روز تصمیم گرفتیم چند صفحه از یک کتاب را بلند خوانی و ضبط کنیم که در مسیر رفت و آمد و مکان های مختلف بتونیم کتاب را به صورت فایل های صوتی گوش بدیم؛ بعد از این کار احساس خوبی به ما دست داد و دوستان هم از این کار ما خیلی ذوق زده شدن .... گوش دادن به کتاب های افراد موفق در ما یک فکر نو و مثبت را ایجاد و دید ما را نسبت به زندگی و کسب کار روشن تر کرد، انگار یک تحولی در بین بچه ها ایجاد شده بود....
...بیشتر