پولِ‌تو چیست؟

آنلاین آموزان

0 نظر

تا 21٪ پولِ‌تو ( خرید کن پولِ‌تو پس بگیر )

آنلاین آموزان یک سایت اینترنت است که بستری ایجاد می نماید تا در آن تمامی ارائه دهندگان خدمات آموزشی از جمله معلمان، دبیران، اساتید، متخصصان، مدارس، آموزشگاههای علمی و آزاد، موسسات آموزشی، انتشارات کتب آموزشی، مشاوران تحصیلی، سازمانها و ادارات و شرکتها و هر شخص یا ارگانی، خدمات آموزشی خود از قبیل کلاس آنلاین، آزمون آنلاین، مشاوره آنلاین، کلاس زبان آنلاین، فروشگاه کتاب آنلاین، محتویات کمک آموزشی و ... را در اینترنت به صورت خصوصی یا عمومی ارائه نمایند.

...بیشتر