نیکوپی

144 نظر

متاسفانه در حال حاضر برای این نوع تخفیف، پیشنهاد فعالی وجود ندارد.

بازار اینترنتی نیکوپی یک بنگاه اجتماعی (Social Enterprise) است که با هدف راه اندازی یک تجارت اجتماعی و توسعه فعالیت های مبتنی بر مسئولیت اجتماعی (CSR) راه اندازی شده است. به صورت خلاصه تجارت اجتماعی به فعالیتی گفته می شود که در آن کار و تجارتی با هدف کمک به فعالیت های اجتماعی، امور خیریه، فعالیت های انسان دوستانه، محیط زیست و... راه اندازی می شود. در این نوع تجارت هدف از کار و فعالیت، ایجاد سودآوری برای جامعه و انجام اموری مانند آنچه نام برده شد است و نه ایجاد سود برای صاحبان تجارت. یعنی بر خلاف بنگاه های تجاری که با هدف اصلی کسب سود و منفعت برای صاحبان شان ایجاد می شوند، یک بنگاه اجتماعی با هدف اصلی برطرف کردن مشکلات اجتماعی ایجاد می شود.
...بیشتر