ناب سل

0 نظر

متاسفانه در حال حاضر برای این نوع تخفیف، پیشنهاد فعالی وجود ندارد.

درعصر کنونی پیشرفت تکنولوژی و صنعت و IT ، نحوه و روشهای خرید را از نوع سنتی به سیستم نوین تغییر داده است ، با این تغییر روشهای مختلفی را رو در روی فروشندگان و خریداران انواع کالاو خدمات قرار داده است ، در این اراِیه خدمت جدید مزایا مختلفی برای خریداران کالا وجو دارد که مهمترین آن صرفه جویی در وقت هزینه و همچنین عدم تردد مشتری به محل کالا در فروشگاهها ومحل تولید کنندگان کالا میباشد که این مهم نیز سهم زیادی در کم کردن ترافیک وحذف مخاطرات سفرهای درون شهری و برون شهری و کم کردن آلودگی هوای شهرها به دنبال داشته است.
...بیشتر