مرتا

0 نظر

تا 80 % تخفیف

متاسفانه در حال حاضر برای این نوع تخفیف، پیشنهاد فعالی وجود ندارد.

مرتا (مرکز رشد و تعالی آیندگان ایران) محلی است که مناسب ۵ درصد مردم است که به معنای واقعی دانشجو هستند. افرادی که به آموزش‌های مدرسه و دانشگاه بسنده نکرده‌اند و برای رشد، تعالی و توسعه فردی خود برنامه‌ریزی دارند و سرمایه گذاری می‌کنند.