ایران رنتر

0 نظر

متاسفانه در حال حاضر برای این نوع تخفیف، پیشنهاد فعالی وجود ندارد.

ایران رنتر را ه حل خرید اعتباری هوشمند است که در جهت سهولت و سرعت در خرید آنلاین و در راستای بهینه کردن زندگی مدرن امروزی، به فروش اقساطی وسایل می پردازد. در ایران رنتر تأمین کنندگان، مبلغ مورد نیاز برای خرید یک وسیله را تأمین می کنند و وسیله را به مشتریان اعتبارسنجی شده به صورت اقساطی می فروشند.