پولِ‌تو چیست؟

سیویلیها

54 نظر

تا 28٪ پولِ‌تو ( خرید کن پولِ‌تو پس بگیر )

گروه مهندسی سیویلیها در خرداد 1399 با هدف ایجاد بستری مناسب برای یادگیری و آموزش مهندسین در کشور با گرده همایی مهندسین جوان تشکیل گردید و در این عرصه می کوشد تا بهترین خدمات را به دانشجویان در سراسر کشور بر بستر اینترنت ارائه دهد.