گروه آموزشی ماز

162 نظر

تا 10 % تخفیف

یکی از مهم ترین نکات مورد نیاز برای هر دانش آموز کنکوری، ارزیابی عملکرد و بازخورد گرفتن از نحوه ی مطالعه است. اگر دانش آموز در هر لحظه، سطح دانایی و توانایی خود در دروس مختلف را بداند؛ باعث می شود دقیق تر و راحت تر برنامه ریزی کند. ...