تخفیفانکد تخفیف آنلاین

کد تخفیف دیجی کالا

امتیاز: 2292 رای

کد تخفیف دیجی کالا، تخفیف 10 هزار تومانی سوپرمارکت

 • ویژه استفاده از سوپرمارکت دیجی کالا
 • با پرداخت 1500 تومان
 • قابل استفاده برای خرید بیشتر از 100 هزار تومان
 • برای هر کاربر یک بار قابل استفاده است.
 • برای خرید اقلام شگفت انگیز قابل استفاده نیست.
 • مهلت استفاده : 30 بهمن
دریافت کد تخفیف
10،000
تومان
فقط در تخفیفان

کد تخفیف دیجی کالا، تخفیف 7% لوازم آرایش

 • کد تخفیف 7% لوازم آرایش در دیجی کالا
 • با پرداخت 1500 تومان
 • قابل استفاده برای خرید بیشتر از 100000 تومان
 • حداکثر تخفیف : 12000 تومان
 • هر کد قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • قابل استفاده برای خرید کالاهایی که فروشنده آن دیجی کالا است
 • قابل استفاده برای خرید کالاهای غیر شگفت انگیز
 • مهلت استفاده : 30 بهمن
دریافت کد تخفیف
7 ٪
تخفیف
فقط در تخفیفان

کد تخفیف دیجی کالا، تخفیف 10% کتاب و لوازم التحریر

 • کد تخفیف 10% کتاب و لوازم التحریر در دیجی کالا
 • با پرداخت 1000 تومان
 • قابل استفاده برای خرید بیشتر از 100000 تومان
 • حداکثر تخفیف : 20000 تومان
 • هر کد قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • قابل استفاده برای خرید کالاهایی که فروشنده آن دیجی کالا است
 • قابل استفاده برای خرید کالاهای غیر شگفت انگیز
 • مهلت استفاده : 30 بهمن
دریافت کد تخفیف
10 ٪
تخفیف
فقط در تخفیفان

کد تخفیف دیجی کالا، تخفیف 15 هزار تومانی دیجی کالا

 • کد تخفیف 15 هزار تومانی دیجی کالا 
 • با پرداخت 2 هزار تومان
 • قابل استفاده برای خرید بیشتر از 100 هزار تومان
 • ویژه استفاده در سفارش اول
 • قابل استفاده برای خرید از تمام دسته بندی ها
 • هر کد قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • قابل استفاده برای خرید کالاهایی که فروشنده آن دیجی کالا است
 • قابل استفاده برای خرید کالاهای غیر شگفت انگیز
 • مهلت استفاده : 30 بهمن
دریافت کد تخفیف
15،000
تومان
فقط در تخفیفان

کد تخفیف دیجی کالا؛ تخفیف 5% لوازم خانگی برقی

 • کد تخفیف 5% لوازم خانگی برقی در دیجی کالا 
 • با پرداخت 1500 تومان
 • قابل استفاده برای خرید بیشتر از 100000 تومان
 • حداکثر تخفیف : 15000 تومان
 • هر کد قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • قابل استفاده برای خرید کالاهایی که فروشنده آن دیجی کالا است
 • قابل استفاده برای خرید کالاهای غیر شگفت انگیز
 • برای خرید کالاهای تخفیف دار قابل استفاده نیست
 • مهلت استفاده : 30 بهمن
دریافت کد تخفیف
5 ٪
تخفیف
فقط در تخفیفان

کد تخفیف دیجی کالا، کد تخفیف 15% لوازم جانبی خودرو

 • کد تخفیف 15% لوازم جانبی خودرو در دیجی کالا 
 • با پرداخت 2000 تومان
 • قابل استفاده برای خرید بیشتر از 100000 تومان
 • حداکثر تخفیف : 20000 تومان
 • هر کد قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • قابل استفاده برای خرید کالاهایی که فروشنده آن دیجی کالا است
 • قابل استفاده برای خرید کالاهای غیر شگفت انگیز
 • مهلت استفاده : 30 بهمن
دریافت کد تخفیف
15 ٪
تخفیف
فقط در تخفیفان

کد تخفیف دیجی کالا، تخفیف 10% لوازم آشپزخانه

 • کد تخفیف 10% لوازم آشپزخانه در دیجی کالا
 •  با پرداخت 1500 تومان
 • قابل استفاده برای خرید بیشتر از 100 هزار تومان
 • حداکثر تخفیف : 18000 تومان
 • هر کد قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • قابل استفاده برای خرید کالاهایی که فروشنده آن دیجی کالا است
 • قابل استفاده برای خرید کالاهای غیر شگفت انگیز
 • مهلت استفاده : 30 بهمن
دریافت کد تخفیف
10 ٪
تخفیف
فقط در تخفیفان

تخفیف ویژه نوشیدنی در دیجی کالا

 • قابل استفاده برای خرید انواع نوشیدنی در دیجی کالا
 • تخفیف ویژه تا 25% تخفیف
 • برای خرید از طریق لینک زیر اقدام کنید.
 • مهلت استفاده : 30 دی
دریافت کد تخفیف
25 ٪
تخفیف

تخفیف ویژه لبنیات در دیجی کالا

 • قابل استفاده برای خرید انواع لبنیات در دیجی کالا
 • تخفیف ویژه تا 6% تخفیف
 • برای خرید از طریق لینک زیر اقدام کنید.
 • مهلت استفاده : 30 دی
دریافت کد تخفیف
6 ٪
تخفیف

تخفیف ویژه خشکبار در دیجی کالا

 • قابل استفاده برای خرید خشکبار در دیجی کالا
 • تخفیف ویژه تا 25% تخفیف
 • برای خرید از طریق لینک زیر اقدام کنید.
 • مهلت استفاده : 30 دی
دریافت کد تخفیف
25 ٪
تخفیف

تخفیف ویژه میوه و سبزی در دیجی کالا

 • قابل استفاده برای خرید میوه و سبزی در دیجی کالا
 • تخفیف ویژه تا 10% تخفیف
 • برای خرید از طریق لینک زیر اقدام کنید.
 • مهلت استفاده : 30 دی
دریافت کد تخفیف
10 ٪
تخفیف

تخفیف ویژه اسباب بازی در دیجی کالا

 • قابل استفاده برای خرید اسباب بازی و عروسک در دیجی کالا
 • تخفیف ویژه تا 40% تخفیف
 • برای خرید از طریق لینک زیر اقدام کنید.
 • مهلت استفاده : 27 دی
دریافت کد تخفیف
40 ٪
تخفیف

تخفیف ویژه شوینده در دیجی کالا

 • قابل استفاده برای خرید انواع شوینده در دیجی کالا
 • تخفیف ویژه تا 20% تخفیف
 • برای خرید از طریق لینک زیر اقدام کنید.
 • مهلت استفاده : 30 دی
دریافت کد تخفیف
20 ٪
تخفیف

تخفیف ویژه خواروبار در دیجی کالا

 • قابل استفاده برای خرید خواروبار در دیجی کالا
 • تخفیف ویژه تا 25% تخفیف
 • برای خرید از طریق لینک زیر اقدام کنید.
 • مهلت استفاده : 30 دی
دریافت کد تخفیف
25 ٪
تخفیف

تخفیف ویژه محصولات بهداشت دهان و دندان در دیجی کالا

 • قابل استفاده برای خرید محصولات بهداشت و دندان در دیجی کالا
 • تخفیف ویژه تا 20% تخفیف
 • برای خرید از طریق لینک زیر اقدام کنید.
 • مهلت استفاده : 30 دی
دریافت کد تخفیف
20 ٪
تخفیف

تخفیف ویژه محصولات مراقبت مو در دیجی کالا

 • قابل استفاده برای خرید شامپو و محصولات مراقبت مو در دیجی کالا
 • تخفیف ویژه تا 14% تخفیف
 • برای خرید از طریق لینک زیر اقدام کنید.
 • مهلت استفاده : 30 دی
دریافت کد تخفیف
14 ٪
تخفیف

تخفیف ویژه محصولات زیبایی مو در دیجی کالا

 • قابل استفاده برای خرید محصولات زیبایی مو برند ای بی استایل در دیجی کالا
 • تخفیف ویژه تا 30% تخفیف
 • برای خرید از طریق لینک زیر اقدام کنید.
 • مهلت استفاده : 30 دی
دریافت کد تخفیف
30 ٪
تخفیف

تخفیف ویژه محصولات پروتئینی در دیجی کالا

 • قابل استفاده برای خرید محصولات پروتئینی در دیجی کالا
 • تخفیف ویژه تا 10% تخفیف
 • برای خرید از طریق لینک زیر اقدام کنید.
 • مهلت استفاده : 30 دی
دریافت کد تخفیف
10 ٪
تخفیف

تخفیف ویژه لوازم شخصی برقی در دیجی کالا

 • قابل استفاده برای خرید لوازم شخصی برقی در دیجی کالا
 • تخفیف ویژه تا 10% تخفیف
 • برای خرید از طریق لینک زیر اقدام کنید.
 • مهلت استفاده : 27 دی
دریافت کد تخفیف
10 ٪
تخفیف

تخفیف ویژه محصولات بهداشت بدن در دیجی کالا

 • قابل استفاده برای خرید انواع محصولات بهداشت بدن در دیجی کالا
 • تخفیف ویژه تا 16% تخفیف
 • برای خرید از طریق لینک زیر اقدام کنید.
 • مهلت استفاده : 30 دی
دریافت کد تخفیف
16 ٪
تخفیف

کد تخفیف دیجی کالا

خرید ارزان با کدهای تخفیف دیجی‌ کالا

کد تخفیف دیجی‌ کالا پیشنهادی شگفت‌انگیز برای خریدی ارزان‌تر!

دیجی‌ کالا یکی از اولین فروشگاه‌های اینترنتی کشور است که در سال 1383 با هدف سهولت در خرید و ارتباط بین تولیدکننده و خریدار طراحی و اجرا شد. دیجی‌ کالا با گسترش هرچه بیشتر فعالیتش در زمینه‌ی فروش هر نوع کالای موردنیاز، خود را از دیگر فروشگاه‌های اینترنتی متمایز کرده‌است؛ و با تکیه بر چهار اصل، پشتیبانی 24 ساعته، پرداخت در محل، هفت روز ضمانت بازگشت کالا و تضمین اصل بودن کالا محبوبیت زیادی در بین کاربران فروشگاه‌های اینترنتی کسب کرده‌است. دسته بندی کامل و منظم کالاها در سایت دیجی‌ کالا و دسترسی راحت و آسان به هرآنچه که در ذهنتان می‌گذرد همان شعار معروف تیم دیجی کالا را برای شما تداعی می‌کند.

«تجربه‌ی لذت بخش یک خرید اینترنت» با کدهای تخفیف دیجی‎ کالا در تخفیفان چندبرابر خواهد بود. پس اگر هنوز خرید اینترنتی را امتحان نکردید و فرصتی برای گشت‌و‌گذار در بازارها ندارید، دیجی‌ کالا گزینه‌ی مناسبی برای یک خرید راحت، بی‌دردسر و حتی ارزان‌تر است. صفحه‌ی کد تخفیف دیجی‌کالا در سایت تخفیفان با فراهم کردن کدهای تخفیف این سایت، امکان خرید ارزان‌تر محصولات مختلف دیجی‎کالا را برای شما فراهم کرده‌است.

کد تخفیف دیجی کالا

شما هرکجای ایران که باشید، کافی‌است برای تجربه‌ی خریدی ارزان‌تر از دیجی‎کالا وارد صفحه‌ی کد تخفیف دیجی‎کالا در سایت تخفیفان شوید و با مطالعه‌ی بخش توضیحات در تخفیفان کد تخفیف مورد نظرتان را خریداری کنید. پس از خرید کد تخفیف دیجی‌کالا به سایت رسمی دیجی ‎کالابروید کالای مورد نظرتان را انتخاب کنید و پیش از پرداخت و ورود به درگاه بانکی کد تخفیف تخفیفان را در کادر مشخص شده وارد کنید. بلافاصله قیمت کالا با توجه به درصد تخفیف اعمال شده مجدد محاسبه می‌شود و شما مبلغ کمتری برای خریدتان از دیجی‎کالا پرداخت می‌کنید.

اگر میخواهید از دسته بندی خاصی در دیجی‎کالا خرید کنید، هنگام خرید کد تخفیف دیجی‌کالا از سایت تخفیفان حواستان باشد که قبلا از خرید کد، دسته بندی مجاز برای استفاده از آن کد تخفیف را چک کنید.

اطلاعات تماس و پشتیبانی

۰۲۱-۹۵۱۱۹۰۹۵، ۰۲1-۶۱۹۳۰۰۰۰ شماره تماس:

آدرس ایمیل: info@digikala.com

اطلاع از جدیدترین کدهای تخفیف دیجی‌کالا

صفحه کد تخفیف دیجی‌کالا در تخفیفان، هر روز با بیشترین تخفیف‌های موجود در سایت دیجی‌کالا به روز می‌شود. پس اگر دنبال کم کردن هزینه‌های خریدتان هستید، قبل از خرید، حتماً به تخفیفان سر بزیند.

 

بازیابی کلمه عبور
یا
با اکانت یاهو وارد شوید با اکانت گوگل وارد تخفیفان شوید با اکانت فیسبوک وارد تخفیفان شوید با اکانت توییتر وارد تخفیفان شوید

با موفقیت وارد تخفیفان شدید

برای اطلاع از تخفیفان‌های روزانه ایمیل خود را وارد کنید

برای اطلاع از تخفیفان‌های جدید مشترک تخفیفان شوید

اشتراک

اشتراک خبرنامه

برای اطلاع از آخرین تخفیف‌های شهرتان آدرس ایمیل خود را وارد نمایید

برای استفاده از بر روی "استفاده از کد تخفیف" کلیک نمایید.

کد تخفیف لازم نیست.

برای استفاده از ، کد را کپی و بر روی "استفاده از کد تخفیف" کلیک نمایید.

شرایط استفاده