کد تخفیف دیجی کالا

کد تخفیف دیجی کالا

کد تخفیف ۱۵۰۰۰ تومانی دیجی کالا

 • کد تخفیف ۱۵۰۰۰ تومانی دیجی کالا برای خریدهای بیش از ۱۰۰۰۰۰ تومان
 • قابل استفاده برای تمامی کالاهای دیجی کالا
 • توجه کنید کالایی که انتخاب کرده اید، از اقلام شگفت انگیز نباشد.
 • هنگام وارد کردن کد به کوچک یا بزرگ بودن حروف دقت کنید.
دریافت کد تخفیف
15 ٪
تخفیف
فقط در تخفیفان

کد تخفیف ۲۰۰۰۰ تومانی دیجی کالا

 • کد تخفیف ۲۰۰۰۰ تومانی دیجی کالا برای خریدهای بیش از ۱۵۰۰۰۰ تومان
 • قابل استفاده برای تمامی کالاهای دیجی کالا
 • توجه کنید کالایی که انتخاب کرده اید، از اقلام شگفت انگیز نباشد.
 • هنگام وارد کردن کد به کوچک یا بزرگ بودن حروف دقت کنید.
دریافت کد تخفیف
13 ٪
تخفیف
فقط در تخفیفان

کد تخفیف ۲۵۰۰۰ تومانی دیجی کالا

 • کد تخفیف ۲۵۰۰۰ تومانی دیجی کالا برای خریدهای بیش از ۲۰۰۰۰۰ تومان
 • قابل استفاده برای تمامی کالاهای دیجی کالا
 • توجه کنید کالایی که انتخاب کرده اید، از اقلام شگفت انگیز نباشد.
 • هنگام وارد کردن کد به کوچک یا بزرگ حروف دقت کنید.
دریافت کد تخفیف
12 ٪
تخفیف
فقط در تخفیفان

کد تخفیف ۱۵ درصدی خرید از دیجی کالا

 • کد تخفیف ۱۵ درصدی خرید از دیجی کالا برای خریدهای بیشتر از ۱۰۰۰۰۰ تومان
 • سقف تخفیف تا ۴۰۰۰۰ تومان است
 • این کد تخفیف ویژه دسته بندی لوازم جانبی کالای دیجیتال است
 • قابل استفاده برای خرید کالاهای غیرشگفت انگیز
 • فقط برای کالاهایی که تامین کننده آن دیجی کالا است
دریافت کد تخفیف
15 ٪
تخفیف
فقط در تخفیفان

کد تخفیف ۱۵ درصدی دیجی کالا ویژه خرید از لوازم آشپزخانه

 • کد تخفیف ۱۵ درصدی خرید از دیجی کالا برای خریدهای بیشتر از ۱۰۰۰۰۰ تومان
 • سقف تخفیف تا ۵۰۰۰۰ تومان است
 • این کد تخفیف ویژه دسته بندی لوازم آشپزخانه است
 • قابل استفاده برای خرید کالاهای غیرشگفت انگیز
 • فقط برای کالاهایی که تامین کننده آن دیجی کالا است
دریافت کد تخفیف
15 ٪
تخفیف
فقط در تخفیفان

کد تخفیف ۱۰ درصدی دیجی کالا

 • کد تخفیف ۱۰ درصدی خرید از دیجی کالا برای خریدهای بیشتر از ۱۰۰۰۰۰ تومان
 • سقف تخفیف تا ۴۰۰۰۰ تومان است
 • این کد تخفیف ویژه کالاهای دسته بندی مادر و کودک، فرهنگ و هنر، ابزار و لوازم جانبی خودرو، ورزش و سرگرمی است
 • قابل استفاده برای خرید کالاهای غیر شگفت انگیز
 • فقط برای کالاهایی که تامین کننده آن دیجی کالا است
دریافت کد تخفیف
10 ٪
تخفیف
فقط در تخفیفان

کد تخفیف 15 هزار تومانی دیجی کالا

 • کد تخفیف دیجی کالا
 • تخفیف : 15000 تومان
 • ویژه خریدهای بالای 120000 تومان
 • مهلت : نامشخص
 • قابل استفاده برای یک نفر
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا

 • کد تخفیف دیجی کالا
 • تخفیف : 15000 تومان
 • ویژه خریدهای بالای 150000 تومان
 • مهلت : نامشخص
 • قابل استفاده برای یک نفر
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 30000 تومانی دیجی کالا

 • کد تخفیف دیجی کالا
 • تخفیف : 30000 تومان
 • ویژه خریدهای بالای 300000 تومان
 • مهلت : نامشخص
 • قابل استفاده برای یک نفر
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 8 درصدی اپلیکیشن دیجی کالا

 • کد تخفیف دیجی کالا
 • تخفیف : 8%
 • سقف تخفیف 40000 تومان 
 • مهلت : نامشخص
 • قابل استفاده برای یک نفر
 • توجه کنید نام فروشنده دیجی کالا باشد.
 • کد تخفیف شامل کالاهای تخفیفی نیست 
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا

 • کد تخفیف دیجی کالا
 • تخفیف : 15000 تومان
 • ویژه لوازم آرایشی 
 • قابل استفاده برای یک نفر
 • برای خریدهای بالای 150000 تومان 
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 10% محصولات آرایشی دیجی کالا

 • کد تخفیف دیجی کالا
 • تخفیف : 10 درصد
 • ویژه لوازم آرایشی برند NOTE
 • قابل استفاده برای یک نفر
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 15000 تومانی محصولات دیجی کالا

 • کد تخفیف دیجی کالا
 • تخفیف : 15000 تومان
 • ویژه خریدهای بالای 100000 تومان
 • قابل استفاده برای یک نفر
 • مهلت : بهمن ماه
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 15000 تومانی فروشگاه اینترنتی دیجی کالا

 • کد تخفیف دیجی کالا
 • تخفیف : 15000 تومان
 • ویژه خریدهای بالای 100000 تومان
 • قابل استفاده برای یک نفر
 • مهلت : 3 اسفند ماه
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 40000 تومانی فروشگاه اینترنتی دیجی کالا

 • کد تخفیف دیجی کالا
 • تخفیف : 40000 تومان
 • ویژه خریدهای بالای 500000 تومان
 • قابل استفاده برای یک نفر
 • تنها برای کالاهایی که فروشنده‌ی آنها دیجی‌کالا است
 • شامل پیشنهاد شگفت انگیز نیست
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 10% فروشگاه اینترنتی دیجی کالا

 • کد تخفیف دیجی کالا
 • تخفیف : 10%
 • سقف تخفیف 30000 تومان
 • قابل استفاده برای یک نفر
 • فقط محصولات که فروشنده آن دیجی کالا است
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 30000 تومانی فروشگاه اینترنتی دیجی کالا

 • کد تخفیف دیجی کالا
 • تخفیف : 30000 تومان
 • برای خرید بالای 300000 تومان
 • قابل استفاده برای یک نفر
 • تنها برای یک بار خرید
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 20000 تومانی فروشگاه دیجی کالا

 • کد تخفیف دیجی کالا
 • تخفیف : 20000 تومان
 • برای خرید بالای 200000 تومان
 • مهلت : 14 اسفند 96
 • ویژه کالاهای غیر شگفت انگیز
 • قابل استفاده برای یک نفر
 • تنها برای یک بار خرید
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 30000 تومانی فروشگاه دیجی کالا

 • کد تخفیف دیجی کالا
 • تخفیف : 30000 تومان
 • برای خرید بالای 300000 تومان
 • مهلت : 14 اسفند 96
 • ویژه کالاهای غیر شگفت انگیز
 • قابل استفاده برای یک نفر
 • تنها برای یک بار خرید
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 50000 تومانی فروشگاه دیجی کالا

 • کد تخفیف دیجی کالا
 • تخفیف : 50000 تومان
 • برای خرید بالای 600000 تومان
 • مهلت : 14 اسفند 96
 • ویژه کالاهای غیر شگفت انگیز
 • قابل استفاده برای یک نفر
 • تنها برای یک بار خرید
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 20000 تومانی دیجی کالا

 • کد تخفیف دیجی کالا
 • تخفیف : 20000 تومان
 • برای خرید بالای 150000 تومان
 • مهلت : 15 اسفند 96
 • ویژه کالاهای غیر شگفت انگیز
 • قابل استفاده برای یک نفر
 • تنها برای یک بار خرید
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 8% دیجی کالا

 • کد تخفیف دیجی کالا
 • تخفیف : 8 % 
 • سقف تخفیف : 40000 تومان
 • مهلت : 14 اسفند 96
 • ویژه کالاهای غیر شگفت انگیز
 • ویژه کالاهای که فروشنده آن دیجی کالا است.
 • ویژه استفاده در اپلیکیشن دیجی کالا
 • قابل استفاده برای یک نفر
 • تنها برای یک بار خرید
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 20000 تومانی دیجی کالا

 • کد تخفیف دیجی کالا
 • تخفیف : 20000 تومان 
 • برای استفاده در خریدهای بالای 100000 تومان
 • مهلت : 19 اسفند 96
 • ویژه کالاهای غیر شگفت انگیز
 • ویژه کالاهای که فروشنده آن دیجی کالا است.
 • قابل استفاده برای یک نفر
 • تنها برای یک بار خرید
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 20000 تومانی فروشگاه دیجی کالا

 • کد تخفیف فروشگاه دیجی کالا
 • تخفیف : 20000 تومان 
 • ویژه استفاده برای خریدهای بالای 100000 تومان
 • مهلت استفاده : 19 اسفند 96
 • ویژه کالاهای غیر شگفت انگیز
 • ویژه کالاهای که فروشنده آن دیجی کالا است.
 • قابل استفاده برای یک نفر
 • تنها برای یک بار خرید
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 20000 تومانی برای فروشگاه دیجی کالا

 • کد تخفیف فروشگاه دیجی کالا
 • تخفیف : 20000 تومان 
 • ویژه استفاده برای خریدهای بالای 150000 تومان
 • مهلت استفاده : 19 اسفند 96
 • ویژه کالاهای غیر شگفت انگیز
 • ویژه کالاهای که فروشنده آن دیجی کالا است.
 • قابل استفاده برای یک نفر
 • تنها برای یک بار خرید
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 20000 تومانی دیجی کالا برای خریدهای بالای 150000 تومان

 • کد تخفیف 20000 تومانی فروشگاه دیجی کالا
 • ویژه استفاده برای خریدهای بالای 150000 تومان
 • مهلت استفاده : 19 اسفند 96
 • ویژه کالاهای غیر شگفت انگیز
 • ویژه کالاهای که فروشنده آن دیجی کالا است.
 • قابل استفاده برای یک نفر
 • تنها برای یک بار خرید
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 25000 تومانی دیجی کالا برای خریدهای بالای 150000 تومان

 • کد تخفیف 25000 تومانی فروشگاه دیجی کالا
 • ویژه استفاده برای خریدهای بالای 150000 تومان
 • مهلت استفاده : 19 اسفند 96
 • ویژه کالاهای غیر شگفت انگیز
 • ویژه کالاهای که فروشنده آن دیجی کالا است.
 • قابل استفاده برای یک نفر
 • تنها برای یک بار خرید
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 25000 تومانی دیجی کالا

 • کد تخفیف 25000 تومانی دیجی کالا
 • قابل استفاده در خریدهای بالای 150000 تومان
 • مهلت استفاده : 19 اسفند 96
 • ویژه کالاهای غیر شگفت انگیز
 • ویژه کالاهای که فروشنده آن دیجی کالا است.
 • قابل استفاده برای یک نفر
 • تنها برای یک بار خرید
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 25000 تومانی فروشگاه دیجی کالا

 • کد تخفیف 25000 تومانی فروشگاه دیجی کالا
 • قابل استفاده در خریدهای بالای 150000 تومان
 • مهلت استفاده : 19 اسفند 96
 • ویژه کالاهای غیر شگفت انگیز
 • ویژه کالاهای که فروشنده آن دیجی کالا است.
 • قابل استفاده برای یک نفر
 • تنها برای یک بار خرید
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 25000 تومانی دیجی کالا مخصوص خریدهای بالای 200000 تومان

 • کد تخفیف 25000 تومانی فروشگاه دیجی کالا
 • قابل استفاده در خریدهای بالای 200000 تومان
 • مهلت استفاده : 19 اسفند 96
 • قابل استفاده برای یک نفر
 • تنها برای یک بار خرید
 • ویژه کالاهای غیر شگفت انگیز
 • ویژه کالاهایی که تامین کننده آن دیجی کالا است
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 40000 تومانی فروشگاه دیجی کالا

 • کد تخفیف دیجی کالا
 • تخفیف : 40000 تومان
 • برای خرید بالای 300000 تومان
 • مهلت : 19 اسفند 96
 • ویژه کالاهای غیر شگفت انگیز
 • قابل استفاده برای یک نفر
 • تنها برای یک بار خرید
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 30000 تومانی دیجی کالا برای خریدهای بالای 300000 تومان

 • کد تخفیف دیجی کالا
 • تخفیف : 30000 تومان
 • برای خرید بالای 300000 تومان
 • مهلت : 16 اسفند 96
 • ویژه کالاهای غیر شگفت انگیز
 • ویژه کالاهایی که تامین کننده آن دیجی کالا است
 • قابل استفاده برای یک نفر
 • تنها برای یک بار خرید
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 25000 تومانی دیجی کالا برای خریدهای بالای 150000 تومان

 • کد تخفیف دیجی کالا
 • تخفیف : 25000 تومان
 • برای خرید بالای 150000 تومان
 • مهلت استفاده : 18 اسفند 96
 • ویژه کالاهای غیر شگفت انگیز
 • ویژه کالاهایی که تامین کننده آن دیجی کالا است
 • قابل استفاده برای یک نفر
 • تنها برای یک بار خرید
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 15% دیجی کالا

 • کد تخفیف 15% دیجی کالا
 • سقف تخفیف 15000 تومان
 • ویژه لوازم شخصی برقی منتخب دیجی کالا
 • قابل استفاده برای یک نفر
 • تنها برای یک بار خرید
 • مهلت استفاده : 17 اسفند 96
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 10% لوازم خانگی منتخب در دیجی کالا

 • کد تخفیف 10% دیجی کالا
 • قابل استفاده برای لوازم خانگی منتخب در دیجی کالا
 • سقف تخفیف 300000 تومان
 • قابل استفاده برای یک نفر
 • تنها برای یک بار خرید
 • مهلت استفاده : 17 اسفند 96
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 30000 تومانی دیجی کالا

 • کد تخفیف 30000 تومانی دیجی کالا
 • برای خریدهای بالای 300000 تومان
 • ویژه استفاده برای کالاهای غیر شگفت انگیز
 • قابل استفاده برای هر نفر یک بار
 • تنها برای یک بار خرید
 • مهلت استفاده : 22 اسفند 96
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 10% دیجی کالا برای لوازم آرایش منتخب

 • کد تخفیف 10% دیجی کالا
 • قابل استفاده برای لوازم آرایش منتخب دیجی کالا
 • بدون محدودیت در حداقل خرید
 • قابل استفاده برای هر نفر یک بار
 • تنها برای یک بار خرید
 • مهلت استفاده : 22 اسفند 96
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 10% دیجی کالا برای لوازم دیجیتال منتخب

 • کد تخفیف 10% دیجی کالا
 • قابل استفاده برای لوازم دیجیتال منتخب دیجی کالا
 • سقف تخفیف : 100000 تومان
 • بدون محدودیت در حداقل خرید
 • قابل استفاده برای هر نفر یک بار
 • تنها برای یک بار خرید
 • مهلت استفاده : 21 اسفند 96
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا

 • کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا
 • قابل استفاده برای خریدهای بالای 100000 تومان
 • قابل استفاده برای کالاهای غیر شگفت انگیز
 • قابل استفاده برای کالاهایی که تامین کننده آن دیجی کالا است
 • قابل استفاده برای هر نفر یک بار
 • تنها برای یک بار خرید
 • مهلت استفاده : 28 اسفند 96
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 10% فروشگاه اینترنتی دیجی کالا

 • کد تخفیف 10% فروشگاه اینترنتی دیجی کالا
 • قابل استفاده ویژه لوازم جانبی منتخب دیجی کالا
 • سقف تخفیف : 15000 تومان
 • تنها یکبار استفاده
 • غیرقابل استفاده برای پیشنهادهای شگفت‌انگیز
 • مهلت استفاده : 25 اسفند 96
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 25000 تومانی دیجی کالا برای خرید های بالای 150000 تومان

 • کد تخفیف 25000  تومانی دیجی کالا 
 • قابل استفاده برای خریدهای بالای 150000 تومان
 • غیرقابل استفاده برای پیشنهادهای شگفت‌انگیز
 • قابل استفاده برای کالاهایی که تامین کننده آن دیجی کالا است
 • برای هر نفر یک بار قابل استفاده است
 • مهلت استفاده : 25 اسفند 96
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 20000 تومانی فروشگاه اینترنتی دیجی کالا

 • کد تخفیف 20000  تومانی دیجی کالا 
 • قابل استفاده برای خریدهای بالای 100000 تومان
 • غیرقابل استفاده برای پیشنهادهای شگفت‌انگیز
 • قابل استفاده برای کالاهایی که تامین کننده آن دیجی کالا است
 • برای هر نفر یک بار قابل استفاده است
 • مهلت استفاده : 28 اسفند 96
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 15000 تومانی فروشگاه اینترنتی دیجی کالا

 • کد تخفیف 15000  تومانی دیجی کالا 
 • قابل استفاده برای خریدهای بالای 120000 تومان
 • غیرقابل استفاده برای پیشنهادهای شگفت‌انگیز
 • قابل استفاده برای کالاهایی که تامین کننده آن دیجی کالا است
 • برای هر نفر یک بار قابل استفاده است
 • مهلت استفاده : فروردین 97
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 20000 تومانی فروشگاه اینترنتی دیجی کالا

 • کد تخفیف 20000  تومانی دیجی کالا 
 • قابل استفاده برای خریدهای بالای 150000 تومان
 • غیرقابل استفاده برای پیشنهادهای شگفت‌انگیز
 • قابل استفاده برای کالاهایی که تامین کننده آن دیجی کالا است
 • برای هر نفر یک بار قابل استفاده است
 • مهلت استفاده : 28 اسفند 96
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 20000 تومانی فروشگاه آنلاین دیجی کالا

 • کد تخفیف 20000  تومانی دیجی کالا 
 • قابل استفاده برای خریدهای بالای 150000 تومان
 • غیرقابل استفاده برای پیشنهادهای شگفت‌انگیز
 • قابل استفاده برای کالاهایی که تامین کننده آن دیجی کالا است
 • برای هر نفر یک بار قابل استفاده است
 • مهلت استفاده : فروردین 97
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 15000 تومانی فروشگاه آنلاین دیجی کالا

 • کد تخفیف 15000  تومانی دیجی کالا 
 • قابل استفاده برای خریدهای بالای 100000 تومان
 • غیرقابل استفاده برای پیشنهادهای شگفت‌انگیز
 • قابل استفاده برای کالاهایی که تامین کننده آن دیجی کالا است
 • برای هر نفر یک بار قابل استفاده است
 • مهلت استفاده : فروردین 97
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 15000 تومانی فروشگاه دیجی کالا

 • کد تخفیف 15000  تومانی دیجی کالا 
 • قابل استفاده برای خریدهای بالای 100000 تومان
 • غیرقابل استفاده برای پیشنهادهای شگفت‌انگیز
 • قابل استفاده برای کالاهایی که تامین کننده آن دیجی کالا است
 • برای هر نفر یک بار قابل استفاده است
 • مهلت استفاده : فروردین 97
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا

 • کد تخفیف 15000  تومانی دیجی کالا 
 • قابل استفاده برای خریدهای بالای 100000 تومان
 • غیرقابل استفاده برای پیشنهادهای شگفت‌انگیز
 • قابل استفاده برای کالاهایی که تامین کننده آن دیجی کالا است
 • برای هر نفر یک بار قابل استفاده است
 • مهلت استفاده : فروردین 97
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 15000 تومانی فروشگاه اینترنتی دیجی کالا

 • کد تخفیف 15000  تومانی دیجی کالا 
 • قابل استفاده برای خریدهای بالای 100000 تومان
 • غیرقابل استفاده برای پیشنهادهای شگفت‌انگیز
 • قابل استفاده برای کالاهایی که تامین کننده آن دیجی کالا است
 • برای هر نفر یک بار قابل استفاده است
 • مهلت استفاده : اردیبهشت 97
دریافت کد تخفیف
15 ٪
تخفیف

کد تخفیف 20000 تومانی فروشگاه اینترنتی دیجی کالا

 • کد تخفیف 20000  تومانی دیجی کالا 
 • قابل استفاده برای خریدهای بالای 150000 تومان
 • غیرقابل استفاده برای پیشنهادهای شگفت‌انگیز
 • قابل استفاده برای کالاهایی که تامین کننده آن دیجی کالا است
 • برای هر نفر یک بار قابل استفاده است
 • مهلت استفاده : 5 فروردین 97
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 15000 تومانی فروشگاه اینترنتی دیجی کالا

 • کد تخفیف 15000  تومانی دیجی کالا 
 • قابل استفاده برای خریدهای بالای 100000 تومان
 • غیرقابل استفاده برای پیشنهادهای شگفت‌انگیز
 • قابل استفاده برای کالاهایی که تامین کننده آن دیجی کالا است
 • برای هر نفر یک بار قابل استفاده است
 • تعداد محدود
 • مهلت استفاده : 31 فروردین 97
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا

 • کد تخفیف 15000  تومانی دیجی کالا 
 • قابل استفاده برای خریدهای بالای 100000 تومان
 • غیرقابل استفاده برای پیشنهادهای شگفت‌انگیز
 • قابل استفاده برای کالاهایی که تامین کننده آن دیجی کالا است
 • برای هر نفر یک بار قابل استفاده است
 • تعداد محدود
 • مهلت استفاده : 31 فروردین 97
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 8% دیجی کالا

 • کد تخفیف 8% دیجی کالا 
 • سقف تخفیف : 40000 تومان
 • بدون محدودیت در حداقل خرید
 • غیرقابل استفاده برای پیشنهادهای شگفت‌انگیز
 • قابل استفاده برای کالاهایی که تامین کننده آن دیجی کالا است
 • برای هر نفر یک بار قابل استفاده است
 • تعداد محدود
 • مهلت استفاده : 31 فروردین 97
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا

 • کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا
 • قابل استفاده برای خریدهای بالای 100000 تومان
 • قابل استفاده برای کالاهای غیر شگفت انگیز
 • قابل استفاده برای کالاهایی که تامین کننده آن دیجی کالا است
 • قابل استفاده برای هر نفر یک بار
 • تنها برای یک بار خرید
 • مهلت استفاده : 22 فروردین
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 20000 تومانی دیجی کالا

 • کد تخفیف 20000 تومانی دیجی کالا
 • قابل استفاده برای خریدهای بالای 200000 تومان
 • قابل استفاده برای کالاهای غیر شگفت انگیز
 • قابل استفاده برای کالاهایی که تامین کننده آن دیجی کالا است
 • قابل استفاده برای هر نفر یک بار
 • تنها برای یک بار خرید
 • مهلت استفاده : 31 فروردین
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا

 • کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا
 • قابل استفاده برای خریدهای بالای 100000 تومان
 • قابل استفاده برای کالاهای غیر شگفت انگیز
 • قابل استفاده برای کالاهایی که تامین کننده آن دیجی کالا است
 • قابل استفاده برای هر نفر یک بار
 • تنها برای یک بار خرید
 • مهلت استفاده : 29 فروردین
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 15000 تومانی فروشگاه آنلاین دیجی کالا

 • کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا
 • قابل استفاده برای خریدهای بالای 100000 تومان
 • ویژه خرید تجهیزات سفر در دیجی کالا
 • قابل استفاده برای کالاهای غیر شگفت انگیز
 • قابل استفاده برای کالاهایی که تامین کننده آن دیجی کالا است
 • قابل استفاده برای هر نفر یک بار
 • تعداد محدود
 • مهلت استفاده : فروردین 97
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 15000 تومانی فروشگاه اینترنتی دیجی کالا

 • کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا
 • قابل استفاده برای خریدهای بالای 300000 تومان
 • ویژه خرید کفش های ورزشی
 • قابل استفاده برای کالاهای غیر شگفت انگیز
 • قابل استفاده برای کالاهایی که تامین کننده آن دیجی کالا است
 • قابل استفاده برای هر نفر یک بار
 • تعداد محدود
 • مهلت استفاده : فروردین 97
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 20000 تومانی دیجی کالا

 • کد تخفیف 20000 تومانی دیجی کالا
 • قابل استفاده برای خریدهای بالای 100000 تومان
 • ویژه خرید لوازم آرایشی
 • قابل استفاده برای کالاهای غیر شگفت انگیز
 • قابل استفاده برای کالاهایی که تامین کننده آن دیجی کالا است
 • قابل استفاده برای هر نفر یک بار
 • تعداد محدود
 • مهلت استفاده : 1 اردیبهشت 97
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا

 • کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا
 • قابل استفاده برای خریدهای بالای 100000 تومان
 • قابل استفاده برای کالاهای غیر شگفت انگیز
 • قابل استفاده برای کالاهایی که تامین کننده آن دیجی کالا است
 • قابل استفاده برای هر نفر یک بار
 • تعداد محدود
 • مهلت استفاده : 4 اردیبهشت 97
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 15000 تومانی فروشگاه اینترنتی دیجی کالا

 • کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا
 • قابل استفاده برای خریدهای بالای 100000 تومان
 • قابل استفاده برای کالاهای غیر شگفت انگیز
 • قابل استفاده برای کالاهایی که تامین کننده آن دیجی کالا است
 • قابل استفاده برای هر نفر یک بار
 • تعداد محدود
 • مهلت استفاده : 31 اردیبهشت 97
دریافت کد تخفیف
15 ٪
تخفیف

کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا

 • کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا
 • قابل استفاده برای خریدهای بالای 100000 تومان
 • قابل استفاده برای کالاهای غیر شگفت انگیز
 • قابل استفاده برای کالاهایی که تامین کننده آن دیجی کالا است
 • قابل استفاده برای هر نفر یک بار
 • مهلت استفاده : 31 اردیبهشت 97
دریافت کد تخفیف
15 ٪
تخفیف

کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا

 • کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا
 • قابل استفاده برای خریدهای بالای 100000 تومان
 • قابل استفاده برای کالاهای غیر شگفت انگیز
 • قابل استفاده برای کالاهایی که تامین کننده آن دیجی کالا است
 • قابل استفاده برای هر نفر یک بار
 • تعداد محدود
 • مهلت استفاده : 15 اردیبهشت 97
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 10000 تومانی دیجی کالا

 • کد تخفیف 10000 تومانی دیجی کالا
 • قابل استفاده برای خریدهای بالای 100000 تومان
 • ویژه خرید لوازم آرایش
 • قابل استفاده برای خرید کالاهای غیر شگفت انگیز
 • قابل استفاده برای هر نفر یک بار
 • تعداد محدود
 • مهلت استفاده : 11 اردیبهشت 97
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا

 • کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا
 • قابل استفاده برای خریدهای بالای 150000 تومان
 • ویژه خرید از دسته فرهنگ و هنر
 • قابل استفاده برای خرید کالاهای غیر شگفت انگیز
 • قابل استفاده برای هر نفر یک بار
 • تعداد محدود
 • مهلت استفاده : 11 اردیبهشت 97
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 35000 تومانی دیجی کالا

 • کد تخفیف 35000 تومانی دیجی کالا
 • قابل استفاده برای خریدهای بالای 400000 تومان
 • ویژه خرید از دسته لوازم برقی خانگی
 • قابل استفاده برای خرید کالاهای غیر شگفت انگیز
 • قابل استفاده برای هر نفر یک بار
 • تعداد محدود
 • مهلت استفاده : 11 اردیبهشت 97
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 15000 تومانی فروشگاه دیجی کالا

 • کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا
 • قابل استفاده برای خریدهای بالای 150000 تومان
 • ویژه خرید از دسته مادر و کودک
 • قابل استفاده برای خرید کالاهای غیر شگفت انگیز
 • قابل استفاده برای هر نفر یک بار
 • تعداد محدود
 • مهلت استفاده : 11 اردیبهشت 97
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 15000 تومانی فروشگاه دیجی کالا

 • کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا
 • قابل استفاده برای خریدهای بالای 100000 تومان
 • قابل استفاده برای خرید کالاهای غیر شگفت انگیز
 • قابل استفاده برای هر نفر یک بار
 • تعداد محدود
 • مهلت استفاده : 14 اردیبهشت 97
دریافت کد تخفیف
100 ٪
تخفیف
اعلامی کاربران

کد تخفیف 20000 تومانی دیجی کالا

 • کد تخفیف 20000 تومانی دیجی کالا
 • قابل استفاده برای خریدهای بالای 100000 تومان
 • قابل استفاده برای خرید کالاهای غیر شگفت انگیز
 • قابل استفاده برای کالاهایی که تامین کننده آن دیجی کالا است
 • قابل استفاده برای هر نفر یک بار
 • مهلت استفاده : 15 اردیبهشت 97
دریافت کد تخفیف
100 ٪
تخفیف

کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا

 • کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا
 • قابل استفاده برای خریدهای بالای 100000 تومان
 • قابل استفاده برای خرید کالاهای غیر شگفت انگیز
 • قابل استفاده برای کالاهایی که تامین کننده آن دیجی کالا است
 • قابل استفاده برای هر نفر یک بار
 • مهلت استفاده : 20 اردیبهشت 97
دریافت کد تخفیف
100 ٪
تخفیف

کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا

 • کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا
 • قابل استفاده برای خریدهای بالای 100000 تومان
 • قابل استفاده برای خرید کالاهای غیر شگفت انگیز
 • قابل استفاده برای کالاهایی که تامین کننده آن دیجی کالا است
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • مهلت استفاده : 31 اردیبهشت 97
دریافت کد تخفیف
100 ٪
تخفیف
اعلامی کاربران

کد تخفیف 15000 تومانی فروشگاه اینترنتی دیجی کالا

 • کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا
 • قابل استفاده برای خریدهای بالای 100000 تومان
 • قابل استفاده برای خرید کالاهای غیر شگفت انگیز
 • قابل استفاده برای کالاهایی که تامین کننده آن دیجی کالا است
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • مهلت استفاده : 31 اردیبهشت 97
دریافت کد تخفیف
100 ٪
تخفیف
اعلامی کاربران

کد تخفیف 15000 تومانی فروشگاه دیجی کالا

 • کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا
 • قابل استفاده برای خریدهای بالای 100000 تومان
 • قابل استفاده برای خرید کالاهای غیر شگفت انگیز
 • قابل استفاده برای کالاهایی که تامین کننده آن دیجی کالا است
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • مهلت استفاده : 31 اردیبهشت 97
دریافت کد تخفیف
100 ٪
تخفیف
اعلامی کاربران

کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا

 • کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا
 • قابل استفاده برای خریدهای بالای 100000 تومان
 • قابل استفاده برای خرید کالاهای غیر شگفت انگیز
 • قابل استفاده برای کالاهایی که تامین کننده آن دیجی کالا است
 • قابل استفاده برای هر نفر یک بار
 • مهلت استفاده : 31 اردیبهشت 97
دریافت کد تخفیف
15 ٪
تخفیف

کد تخفیف 15000 تومانی فروشگاه اینترنتی دیجی کالا

 • کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا
 • قابل استفاده برای خریدهای بالای 100000 تومان
 • قابل استفاده برای خرید کالاهای غیر شگفت انگیز
 • قابل استفاده برای کالاهایی که تامین کننده آن دیجی کالا است
 • قابل استفاده برای هر نفر یک بار
 • مهلت استفاده : 31 اردیبهشت 97
دریافت کد تخفیف
15 ٪
تخفیف

کد تخفیف 15000 تومانی فروشگاه دیجی کالا

 • کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا
 • قابل استفاده برای خریدهای بالای 100000 تومان
 • قابل استفاده برای خرید کالاهای غیر شگفت انگیز
 • قابل استفاده برای کالاهایی که تامین کننده آن دیجی کالا است
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • مهلت استفاده : 31 اردیبهشت 97
دریافت کد تخفیف
15 ٪
تخفیف
اعلامی کاربران

کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا

 • کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا
 • قابل استفاده برای خریدهای بالای 100000 تومان
 • قابل استفاده برای خرید کالاهای غیر شگفت انگیز
 • قابل استفاده برای کالاهایی که تامین کننده آن دیجی کالا است
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • مهلت استفاده : 31 اردیبهشت 97
دریافت کد تخفیف
15 ٪
تخفیف
اعلامی کاربران

کد تخفیف 40% دیجی کالا

 • کد تخفیف 40% دیجی کالا
 • قابل استفاده برای خرید ساعت های منتخب در دیجی کالا
 • مهلت استفاده : 7 خرداد 
دریافت کد تخفیف
40 ٪
تخفیف

کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا تنها با پرداخت 1500 تومان

 • کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا تنها با پرداخت 1500 تومان
 • قابل استفاده برای خریدهای بیشتر از 100000 تومان
 • قابل استفاده برای خرید تمام کالاها
 • قابل استفاده برای خرید کالاهای غیرشگفت انگیز
 • فقط برای کالاهایی که تامین کننده آن دیجی کالا است
 • هر کد قابل استفاده برای یک نفر
 • مهلت استفاده : خرداد 97
دریافت کد تخفیف
15 ٪
تخفیف
فقط در تخفیفان

کد تخفیف 5% برای خرید لوازم خانگی برقی در دیجی کالا

 • کد تخفیف 5% دیجی کالا تنها با پرداخت 1000 تومان
 • قابل استفاده برای خریدهای بیشتر از 100000 تومان
 • قابل استفاده برای خرید لوازم خانگی برقی
 • سقف تخفیف : 30000 تومان
 • قابل استفاده برای خرید کالاهای غیرشگفت انگیز
 • فقط برای کالاهایی که تامین کننده آن دیجی کالا است
 • هر کد قابل استفاده برای یک نفر
 • مهلت استفاده : خرداد 97
دریافت کد تخفیف
5 ٪
تخفیف
فقط در تخفیفان

کد تخفیف 10% برای خرید لوازم آشپزخانه در دیجی کالا

 • کد تخفیف 10% دیجی کالا تنها با پرداخت 1000 تومان
 • قابل استفاده برای خریدهای بیشتر از 100000 تومان
 • قابل استفاده برای خرید لوازم آشپزخانه
 • سقف تخفیف : 40000 تومان
 • قابل استفاده برای خرید کالاهای غیرشگفت انگیز
 • فقط برای کالاهایی که تامین کننده آن دیجی کالا است
 • هر کد قابل استفاده برای یک نفر
 • مهلت استفاده : خرداد 97
دریافت کد تخفیف
10 ٪
تخفیف
فقط در تخفیفان

کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا

 • کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا
 • قابل استفاده برای خریدهای بیشتر از 100000 تومان
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • مهلت استفاده : خرداد 97 
دریافت کد تخفیف
15 ٪
تخفیف
اعلامی کاربران

کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا

 • کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا
 • قابل استفاده برای خریدهای بیشتر از 100000 تومان
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • مهلت استفاده : خرداد 97 
دریافت کد تخفیف
15 ٪
تخفیف
اعلامی کاربران

کد تخفیف 20% دیجی کالا

 • کد تخفیف 20% دیجی کالا
 • قابل استفاده برای خرید لوازم خانگی منتخب در دیجی کالا
 • برای مشاهده لوازم خانگی منتخب به صفحه اصلی سایت دیجی کالا مراجعه نمایید
 • قابل استفاده برای هر نفر یک بار
 • قابل استفاده برای کالاهایی که فروشنده آن دیجی کالا است
 • قابل استفاده برای کالاهای غیر شگفت انگیز
 • مهلت استفاده : خرداد 97 
دریافت کد تخفیف
20 ٪
تخفیف

کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا

 • کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا
 • قابل استفاده برای خرید بیشتر از 100000 تومان
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • قابل استفاده برای خرید کالاهایی که فروشنده آن دیجی کالا است
 • قابل استفاده برای خرید کالاهای غیر شگفت انگیز
 • مهلت استفاده : خرداد 97 
دریافت کد تخفیف
15 ٪
تخفیف
اعلامی کاربران

کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا

 • کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا
 • قابل استفاده برای خرید بیشتر از 100000 تومان
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • قابل استفاده برای خرید کالاهایی که فروشنده آن دیجی کالا است
 • قابل استفاده برای خرید کالاهای غیر شگفت انگیز
 • مهلت استفاده : خرداد 97 
دریافت کد تخفیف
15 ٪
تخفیف
اعلامی کاربران

کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا

 • کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا
 • قابل استفاده برای خرید بیشتر از 100000 تومان
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • قابل استفاده برای خرید کالاهایی که فروشنده آن دیجی کالا است
 • قابل استفاده برای خرید کالاهای غیر شگفت انگیز
 • مهلت استفاده : خرداد 97 
دریافت کد تخفیف
15 ٪
تخفیف
اعلامی کاربران

کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا

 • کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا
 • قابل استفاده برای خرید بیشتر از 100000 تومان
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • قابل استفاده برای خرید کالاهایی که فروشنده آن دیجی کالا است
 • قابل استفاده برای خرید کالاهای غیر شگفت انگیز
 • مهلت استفاده : خرداد 97 
دریافت کد تخفیف
15 ٪
تخفیف
اعلامی کاربران

کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا

 • کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا
 • قابل استفاده برای خرید بیشتر از 100000 تومان
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • قابل استفاده برای خرید کالاهایی که فروشنده آن دیجی کالا است
 • قابل استفاده برای خرید کالاهای غیر شگفت انگیز
 • مهلت استفاده : خرداد 97 
دریافت کد تخفیف
15 ٪
تخفیف
اعلامی کاربران

کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا

 • کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا
 • قابل استفاده برای خرید بیشتر از 100000 تومان
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • قابل استفاده برای خرید کالاهایی که فروشنده آن دیجی کالا است
 • قابل استفاده برای خرید کالاهای غیر شگفت انگیز
 • مهلت استفاده : خرداد 97 
دریافت کد تخفیف
15 ٪
تخفیف
اعلامی کاربران

کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا

 • کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا
 • قابل استفاده برای خرید بیشتر از 100000 تومان
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • قابل استفاده برای خرید کالاهایی که فروشنده آن دیجی کالا است
 • قابل استفاده برای خرید کالاهای غیر شگفت انگیز
 • مهلت استفاده : خرداد 97 
دریافت کد تخفیف
15 ٪
تخفیف
اعلامی کاربران

کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا

 • کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا
 • قابل استفاده برای خرید بیشتر از 100000 تومان
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • قابل استفاده برای خرید کالاهایی که فروشنده آن دیجی کالا است
 • قابل استفاده برای خرید کالاهای غیر شگفت انگیز
 • مهلت استفاده : خرداد 97 
دریافت کد تخفیف
15 ٪
تخفیف
اعلامی کاربران

کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا

 • کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا
 • قابل استفاده برای خرید بیشتر از 100000 تومان
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • قابل استفاده برای خرید کالاهایی که فروشنده آن دیجی کالا است
 • قابل استفاده برای خرید کالاهای غیر شگفت انگیز
 • مهلت استفاده : خرداد 97 
دریافت کد تخفیف
15 ٪
تخفیف
اعلامی کاربران

کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا

 • کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا
 • قابل استفاده برای خرید بیشتر از 100000 تومان
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • قابل استفاده برای خرید کالاهایی که فروشنده آن دیجی کالا است
 • قابل استفاده برای خرید کالاهای غیر شگفت انگیز
 • مهلت استفاده : خرداد 97 
دریافت کد تخفیف
15 ٪
تخفیف
اعلامی کاربران

کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا

 • کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا
 • قابل استفاده برای خرید بیشتر از 100000 تومان
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • قابل استفاده برای خرید کالاهایی که فروشنده آن دیجی کالا است
 • قابل استفاده برای خرید کالاهای غیر شگفت انگیز
 • مهلت استفاده : خرداد 97 
دریافت کد تخفیف
15 ٪
تخفیف
اعلامی کاربران

کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا

 • کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا
 • قابل استفاده برای خرید بیشتر از 100000 تومان
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • قابل استفاده برای خرید کالاهایی که فروشنده آن دیجی کالا است
 • قابل استفاده برای خرید کالاهای غیر شگفت انگیز
 • مهلت استفاده : خرداد 97 
دریافت کد تخفیف
15 ٪
تخفیف
اعلامی کاربران

کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا

 • کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا
 • قابل استفاده برای خرید بیشتر از 100000 تومان
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • قابل استفاده برای خرید کالاهایی که فروشنده آن دیجی کالا است
 • قابل استفاده برای خرید کالاهای غیر شگفت انگیز
 • مهلت استفاده : خرداد 97 
دریافت کد تخفیف
15 ٪
تخفیف
اعلامی کاربران

کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا

 • کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا
 • قابل استفاده برای خرید بیشتر از 100000 تومان
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • قابل استفاده برای خرید کالاهایی که فروشنده آن دیجی کالا است
 • قابل استفاده برای خرید کالاهای غیر شگفت انگیز
 • مهلت استفاده : خرداد 97 
دریافت کد تخفیف
15 ٪
تخفیف
اعلامی کاربران

کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا

 • کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا
 • قابل استفاده برای خرید بیشتر از 100000 تومان
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • قابل استفاده برای خرید کالاهایی که فروشنده آن دیجی کالا است
 • قابل استفاده برای خرید کالاهای غیر شگفت انگیز
 • مهلت استفاده : خرداد 97 
دریافت کد تخفیف
15 ٪
تخفیف
اعلامی کاربران

کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا

 • کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا
 • قابل استفاده برای خرید بیشتر از 100000 تومان
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • قابل استفاده برای خرید کالاهایی که فروشنده آن دیجی کالا است
 • قابل استفاده برای خرید کالاهای غیر شگفت انگیز
 • مهلت استفاده : خرداد 97 
دریافت کد تخفیف
15 ٪
تخفیف
اعلامی کاربران

کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا

 • کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا
 • قابل استفاده برای خرید بیشتر از 100000 تومان
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • قابل استفاده برای خرید کالاهایی که فروشنده آن دیجی کالا است
 • قابل استفاده برای خرید کالاهای غیر شگفت انگیز
 • مهلت استفاده : خرداد 97 
دریافت کد تخفیف
15 ٪
تخفیف
اعلامی کاربران

کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا

 • کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا
 • قابل استفاده برای خرید بیشتر از 100000 تومان
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • قابل استفاده برای خرید کالاهایی که فروشنده آن دیجی کالا است
 • قابل استفاده برای خرید کالاهای غیر شگفت انگیز
 • مهلت استفاده : خرداد 97 
دریافت کد تخفیف
15 ٪
تخفیف
اعلامی کاربران

کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا

 • کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا
 • قابل استفاده برای خرید بیشتر از 100000 تومان
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • قابل استفاده برای خرید کالاهایی که فروشنده آن دیجی کالا است
 • قابل استفاده برای خرید کالاهای غیر شگفت انگیز
 • مهلت استفاده : خرداد 97 
دریافت کد تخفیف
15 ٪
تخفیف
اعلامی کاربران

کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا

 • کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا
 • قابل استفاده برای خرید بیشتر از 100000 تومان
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • قابل استفاده برای خرید کالاهایی که فروشنده آن دیجی کالا است
 • قابل استفاده برای خرید کالاهای غیر شگفت انگیز
 • مهلت استفاده : خرداد 97 
دریافت کد تخفیف
15 ٪
تخفیف
اعلامی کاربران

کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا

 • کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا
 • قابل استفاده برای خرید بیشتر از 100000 تومان
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • قابل استفاده برای خرید کالاهایی که فروشنده آن دیجی کالا است
 • قابل استفاده برای خرید کالاهای غیر شگفت انگیز
 • مهلت استفاده : خرداد 97 
دریافت کد تخفیف
15 ٪
تخفیف
اعلامی کاربران

کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا

 • کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا
 • قابل استفاده برای خرید بیشتر از 100000 تومان
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • قابل استفاده برای خرید کالاهایی که فروشنده آن دیجی کالا است
 • قابل استفاده برای خرید کالاهای غیر شگفت انگیز
 • مهلت استفاده : خرداد 97 
دریافت کد تخفیف
15 ٪
تخفیف
اعلامی کاربران

کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا

 • کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا
 • قابل استفاده برای خرید بیشتر از 100000 تومان
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • قابل استفاده برای خرید کالاهایی که فروشنده آن دیجی کالا است
 • قابل استفاده برای خرید کالاهای غیر شگفت انگیز
 • مهلت استفاده : خرداد 97 
دریافت کد تخفیف
15 ٪
تخفیف
اعلامی کاربران

کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا

 • کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا
 • قابل استفاده برای خرید بیشتر از 100000 تومان
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • قابل استفاده برای خرید کالاهایی که فروشنده آن دیجی کالا است
 • قابل استفاده برای خرید کالاهای غیر شگفت انگیز
 • مهلت استفاده : خرداد 97 
دریافت کد تخفیف
15 ٪
تخفیف
اعلامی کاربران

کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا

 • کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا
 • قابل استفاده برای خرید بیشتر از 100000 تومان
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • قابل استفاده برای خرید کالاهایی که فروشنده آن دیجی کالا است
 • قابل استفاده برای خرید کالاهای غیر شگفت انگیز
 • مهلت استفاده : خرداد 97 
دریافت کد تخفیف
15 ٪
تخفیف
اعلامی کاربران

کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا

 • کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا
 • قابل استفاده برای خرید بیشتر از 100000 تومان
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • قابل استفاده برای خرید کالاهایی که فروشنده آن دیجی کالا است
 • قابل استفاده برای خرید کالاهای غیر شگفت انگیز
 • مهلت استفاده : خرداد 97 
دریافت کد تخفیف
15 ٪
تخفیف
اعلامی کاربران

کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا

 • کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا
 • قابل استفاده برای خرید بیشتر از 100000 تومان
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • قابل استفاده برای خرید کالاهایی که فروشنده آن دیجی کالا است
 • قابل استفاده برای خرید کالاهای غیر شگفت انگیز
 • مهلت استفاده : خرداد 97 
دریافت کد تخفیف
15 ٪
تخفیف
اعلامی کاربران

کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا

 • کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا
 • قابل استفاده برای خرید بیشتر از 100000 تومان
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • قابل استفاده برای خرید کالاهایی که فروشنده آن دیجی کالا است
 • قابل استفاده برای خرید کالاهای غیر شگفت انگیز
 • مهلت استفاده : خرداد 97 
دریافت کد تخفیف
15 ٪
تخفیف
اعلامی کاربران

کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا

 • کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا
 • قابل استفاده برای خرید بیشتر از 100000 تومان
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • قابل استفاده برای خرید کالاهایی که فروشنده آن دیجی کالا است
 • قابل استفاده برای خرید کالاهای غیر شگفت انگیز
 • مهلت استفاده : خرداد 97 
دریافت کد تخفیف
15 ٪
تخفیف
اعلامی کاربران

کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا

 • کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا
 • قابل استفاده برای خرید بیشتر از 100000 تومان
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • قابل استفاده برای خرید کالاهایی که فروشنده آن دیجی کالا است
 • قابل استفاده برای خرید کالاهای غیر شگفت انگیز
 • مهلت استفاده : خرداد 97 
دریافت کد تخفیف
15 ٪
تخفیف
اعلامی کاربران

کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا

 • کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا
 • قابل استفاده برای خرید بیشتر از 100000 تومان
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • قابل استفاده برای خرید کالاهایی که فروشنده آن دیجی کالا است
 • قابل استفاده برای خرید کالاهای غیر شگفت انگیز
 • مهلت استفاده : خرداد 97 
دریافت کد تخفیف
15 ٪
تخفیف
اعلامی کاربران

کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا

 • کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا
 • قابل استفاده برای خرید بیشتر از 100000 تومان
 • قابل استفاده برای هر نفر یک بار
 • قابل استفاده برای خرید کالاهایی که فروشنده آن دیجی کالا است
 • قابل استفاده برای خرید کالاهای غیر شگفت انگیز
 • مهلت استفاده : خرداد 97 
دریافت کد تخفیف
15 ٪
تخفیف

کد تخفیف ۱۵۰۰۰ تومانی دیجی کالا تنها با پرداخت ۱۵۰۰ تومان

 • کد تخفیف ۱۵۰۰۰ تومانی دیجی کالا تنها با پرداخت ۱۵۰۰ تومان
 • قابل استفاده برای خریدهای بیشتر از ۱۰۰۰۰۰ تومان
 • قابل استفاده برای خرید تمام کالاها
 • توجه کنید کالایی که انتخاب کرده اید، از اقلام شگفت انگیز نباشد.
 • فقط برای کالاهایی که تامین کننده آن دیجی کالا است
 • هر کد قابل استفاده برای یک نفر
 • مهلت استفاده: ۳۱ تیر ۹۷
دریافت کد تخفیف
15،000
تومان
فقط در تخفیفان

کد تخفیف ۵ درصدی برای خرید لوازم خانگی برقی در دیجی کالا

 • کد تخفیف ۵ درصدی دیجی کالا تنها با پرداخت ۱۵۰۰ تومان
 • قابل استفاده برای خریدهای بیشتر از ۱۰۰۰۰۰ تومان
 • قابل استفاده برای خرید لوازم خانگی برقی
 • سقف تخفیف: ۳۰۰۰۰ تومان
 • قابل استفاده برای خرید کالاهای غیرشگفت انگیز
 • فقط برای کالاهایی که تامین کننده آن دیجی کالا است
 • هر کد قابل استفاده برای یک نفر
 • مهلت استفاده: ۳۱ تیر ۹۷
دریافت کد تخفیف
5 ٪
تخفیف
فقط در تخفیفان

کد تخفیف ۱۰ درصدی برای خرید لوازم آشپزخانه در دیجی کالا

 • کد تخفیف 10% دیجی کالا تنها با پرداخت 1000 تومان
 • قابل استفاده برای خریدهای بیشتر از 100000 تومان
 • قابل استفاده برای خرید لوازم آشپزخانه
 • سقف تخفیف : 40000 تومان
 • قابل استفاده برای خرید کالاهای غیرشگفت انگیز
 • فقط برای کالاهایی که تامین کننده آن دیجی کالا است
 • هر کد قابل استفاده برای یک نفر
 • مهلت استفاده : 31 تیر 97
دریافت کد تخفیف
10 ٪
تخفیف
فقط در تخفیفان

کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا

 • کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا
 • قابل استفاده برای خرید بیشتر از 100000 تومان
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • قابل استفاده برای خرید کالاهایی که فروشنده آن دیجی کالا است
 • قابل استفاده برای خرید کالاهای غیر شگفت انگیز
 • مهلت استفاده : 20 تیر
دریافت کد تخفیف
15،000
تومان
اعلامی کاربران

کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا

 • کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا
 • قابل استفاده برای خرید بیشتر از 100000 تومان
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • قابل استفاده برای خرید کالاهایی که فروشنده آن دیجی کالا است
 • قابل استفاده برای خرید کالاهای غیر شگفت انگیز
 • مهلت استفاده : 31 تیر
دریافت کد تخفیف
15،000
تومان
اعلامی کاربران

کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا

 • کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا
 • قابل استفاده برای خرید بیشتر از 100000 تومان
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • قابل استفاده برای خرید کالاهایی که فروشنده آن دیجی کالا است
 • قابل استفاده برای خرید کالاهای غیر شگفت انگیز
 • مهلت استفاده : 20 تیر
دریافت کد تخفیف
15،000
تومان
اعلامی کاربران

کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا

 • کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا
 • قابل استفاده برای خرید بیشتر از 100000 تومان
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • قابل استفاده برای خرید کالاهایی که فروشنده آن دیجی کالا است
 • قابل استفاده برای خرید کالاهای غیر شگفت انگیز
 • مهلت استفاده : 20 تیر
دریافت کد تخفیف
15،000
تومان
اعلامی کاربران

کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا

 • کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا
 • قابل استفاده برای خرید بیشتر از 100000 تومان
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • قابل استفاده برای خرید کالاهایی که فروشنده آن دیجی کالا است
 • قابل استفاده برای خرید کالاهای غیر شگفت انگیز
 • مهلت استفاده : 31 تیر
دریافت کد تخفیف
15،000
تومان
اعلامی کاربران

کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا

 • کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا
 • قابل استفاده برای خرید بیشتر از 100000 تومان
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • قابل استفاده برای خرید کالاهایی که فروشنده آن دیجی کالا است
 • قابل استفاده برای خرید کالاهای غیر شگفت انگیز
 • مهلت استفاده : 31 تیر
دریافت کد تخفیف
15،000
تومان
اعلامی کاربران

کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا

 • کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا
 • قابل استفاده برای خرید بیشتر از 100000 تومان
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • قابل استفاده برای خرید کالاهایی که فروشنده آن دیجی کالا است
 • قابل استفاده برای خرید کالاهای غیر شگفت انگیز
 • مهلت استفاده : 31 تیر
دریافت کد تخفیف
15،000
تومان
اعلامی کاربران

کد تخفیف 30% ویژه ملزومات سفر در دیجی کالا

 • کد تخفیف 30% دیجی کالا
 • ویژه خرید ملزومات سفر منتخب در دیجی کالا
 • برای مشاهده ملزومات سفر منتخب به صفحه اصلی سایت دیجی کالا مراجعه فرمایید.
 • مهلت استفاده : 11 تیر
دریافت کد تخفیف
30 ٪
تخفیف

کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا

 • کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا
 • قابل استفاده برای خرید بیشتر از 100000 تومان
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • قابل استفاده برای خرید کالاهایی که فروشنده آن دیجی کالا است
 • قابل استفاده برای خرید کالاهای غیر شگفت انگیز
 • مهلت استفاده : 31 تیر
دریافت کد تخفیف
15،000
تومان
اعلامی کاربران

کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا

 • کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا
 • قابل استفاده برای خرید بیشتر از 100000 تومان
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • قابل استفاده برای خرید کالاهایی که فروشنده آن دیجی کالا است
 • قابل استفاده برای خرید کالاهای غیر شگفت انگیز
 • مهلت استفاده : 31 تیر
دریافت کد تخفیف
15،000
تومان
اعلامی کاربران

کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا

 • کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا
 • قابل استفاده برای خرید بیشتر از 100000 تومان
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • قابل استفاده برای خرید کالاهایی که فروشنده آن دیجی کالا است
 • قابل استفاده برای خرید کالاهای غیر شگفت انگیز
 • مهلت استفاده : 31 تیر
دریافت کد تخفیف
15،000
تومان
اعلامی کاربران

کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا

 • کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا
 • قابل استفاده برای خرید بیشتر از 100000 تومان
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • قابل استفاده برای خرید کالاهایی که فروشنده آن دیجی کالا است
 • قابل استفاده برای خرید کالاهای غیر شگفت انگیز
 • مهلت استفاده : 31 تیر
دریافت کد تخفیف
15،000
تومان
اعلامی کاربران

کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا

 • کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا
 • قابل استفاده برای خرید بیشتر از 100000 تومان
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • قابل استفاده برای خرید کالاهایی که فروشنده آن دیجی کالا است
 • قابل استفاده برای خرید کالاهای غیر شگفت انگیز
 • مهلت استفاده : 31 تیر
دریافت کد تخفیف
15،000
تومان
اعلامی کاربران

کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا

 • کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا
 • قابل استفاده برای خرید بیشتر از 100000 تومان
 • قابل استفاده برای هر نفر یک بار
 • قابل استفاده برای خرید کالاهایی که فروشنده آن دیجی کالا است
 • قابل استفاده برای خرید کالاهای غیر شگفت انگیز
 • مهلت استفاده : 31 تیر
دریافت کد تخفیف
15،000
تومان

کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا

 • کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا
 • قابل استفاده برای خرید بیشتر از 100000 تومان
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • قابل استفاده برای خرید کالاهایی که فروشنده آن دیجی کالا است
 • قابل استفاده برای خرید کالاهای غیر شگفت انگیز
 • مهلت استفاده : 31 تیر
دریافت کد تخفیف
15،000
تومان
اعلامی کاربران

کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا

 • کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا
 • قابل استفاده برای خرید بیشتر از 100000 تومان
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • قابل استفاده برای خرید کالاهایی که فروشنده آن دیجی کالا است
 • قابل استفاده برای خرید کالاهای غیر شگفت انگیز
 • مهلت استفاده : 31 تیر
دریافت کد تخفیف
15،000
تومان
اعلامی کاربران

کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا

 • کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا
 • قابل استفاده برای خرید بیشتر از 100000 تومان
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • قابل استفاده برای خرید کالاهایی که فروشنده آن دیجی کالا است
 • قابل استفاده برای خرید کالاهای غیر شگفت انگیز
 • مهلت استفاده : 31 تیر
دریافت کد تخفیف
15،000
تومان
اعلامی کاربران

کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا

 • کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا
 • قابل استفاده برای خرید بیشتر از 100000 تومان
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • قابل استفاده برای خرید کالاهایی که فروشنده آن دیجی کالا است
 • قابل استفاده برای خرید کالاهای غیر شگفت انگیز
 • مهلت استفاده : 31 تیر
دریافت کد تخفیف
15،000
تومان
اعلامی کاربران

کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا

 • کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا
 • قابل استفاده برای خرید بیشتر از 100000 تومان
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • قابل استفاده برای خرید کالاهایی که فروشنده آن دیجی کالا است
 • قابل استفاده برای خرید کالاهای غیر شگفت انگیز
 • مهلت استفاده : 31 تیر
دریافت کد تخفیف
15،000
تومان
اعلامی کاربران

کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا

 • کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا
 • قابل استفاده برای خرید بیشتر از 100000 تومان
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • قابل استفاده برای خرید کالاهایی که فروشنده آن دیجی کالا است
 • قابل استفاده برای خرید کالاهای غیر شگفت انگیز
 • مهلت استفاده : 31 تیر
دریافت کد تخفیف
15،000
تومان
اعلامی کاربران

کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا

 • کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا
 • قابل استفاده برای خرید بیشتر از 100000 تومان
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • قابل استفاده برای خرید کالاهایی که فروشنده آن دیجی کالا است
 • قابل استفاده برای خرید کالاهای غیر شگفت انگیز
 • مهلت استفاده : 31 تیر
دریافت کد تخفیف
15،000
تومان
اعلامی کاربران

کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا

 • کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا
 • قابل استفاده برای خرید بیشتر از 100000 تومان
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • قابل استفاده برای خرید کالاهایی که فروشنده آن دیجی کالا است
 • قابل استفاده برای خرید کالاهای غیر شگفت انگیز
 • مهلت استفاده : 31 تیر
دریافت کد تخفیف
15،000
تومان
اعلامی کاربران

کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا

 • کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا
 • قابل استفاده برای خرید بیشتر از 100000 تومان
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • قابل استفاده برای خرید کالاهایی که فروشنده آن دیجی کالا است
 • قابل استفاده برای خرید کالاهای غیر شگفت انگیز
 • مهلت استفاده : 31 تیر
دریافت کد تخفیف
15،000
تومان
اعلامی کاربران

کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا

 • کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا
 • قابل استفاده برای خرید بیشتر از 100000 تومان
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • قابل استفاده برای خرید کالاهایی که فروشنده آن دیجی کالا است
 • قابل استفاده برای خرید کالاهای غیر شگفت انگیز
 • مهلت استفاده : 31 تیر
دریافت کد تخفیف
15،000
تومان
اعلامی کاربران

کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا

 • کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا
 • قابل استفاده برای خرید بیشتر از 100000 تومان
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • قابل استفاده برای خرید کالاهایی که فروشنده آن دیجی کالا است
 • قابل استفاده برای خرید کالاهای غیر شگفت انگیز
 • مهلت استفاده : 31 تیر
دریافت کد تخفیف
15،000
تومان
اعلامی کاربران

کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا

 • کد تخفیف 15000 تومانی دیجی کالا
 • قابل استفاده برای خرید بیشتر از 100000 تومان
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • قابل استفاده برای خرید کالاهایی که فروشنده آن دیجی کالا است
 • قابل استفاده برای خرید کالاهای غیر شگفت انگیز
 • مهلت استفاده : 31 تیر
دریافت کد تخفیف
15،000
تومان
اعلامی کاربران

کد تخفیف ۱۵۰۰۰ تومانی دیجی کالا برای خرید های بالای ۱۵۰۰۰۰ تومان

 • دیجی کالا کد تخفیف 15000  تومانی برای خریدهای بالای 150000 تومان
 • مهلت : یک ماهه
 • تنها یکبار استفاده
 • غیرقابل استفاده برای پیشنهادهای شگفت‌انگیز
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف ۲۵۰۰۰ تومانی دیجی کالا برای خرید بالای ۳۰۰۰۰۰ تومان

 • کد تخفیف 25000 تومانی دیجی کالا برای خرید بالای 300000 تومان
 • مهلت : یک ماهه
 • تنها یکبار استفاده
 • غیرقابل استفاده برای پیشنهادهای شگفت‌انگیز
 • کوپن AFTBD

 

دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 7 درصدی فروشگاه اینترنتی دیجی کالا

 • کد تخفیف 7 درصدی دیجی کالا
 • ویژه زیورآلات طلا
 • مهلت: یک ماهه
 • معتبر برای خرید از لینک موجود
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 25 درصدی دیجی کالا ویژه خرید کفش

 • کد تخفیف 25 درصدی ویژه خرید کفش از دیجی کالا
 • مهلت : یک ماهه
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف10 درصدی لوازم جانبی دیجیتال دیجی کالا

 • فروشگاه اینترنتی دیجی کالا
 • کوپن جهت استفاده برای لوازم جانبی دیجیتال
 • تخفیف : 10%
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف ۲۵۰۰۰ تومانی اپلیکیشن دیجی کالا

 • کد تخفیف 25000 تومانی اپلیکیشن دیجی کالا
 • برای خریدهای بالای 300000 تومان قابل استفاده است
 • قابل استفاده تنها برای کالاهایی که فروشنده‌ی آنها دیجی‌کالا است
 • این کد تخفیف برای پیشنهاد شگفت انگیز نیست 
 • قابل استفاده برای یک نفر
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف دیجی کالا

کد تخفیف دیجی کالا طرفداران بی شماری دارد. دیجی کالا از اولین فروشگاه‌های اینترنتی در ایران است که با سال‌ها سابقه خودش را از سایر فروشگاه‌های اینترنتی متمایز کرده است. دیجی کالا اکنون یکی از بهترین مراجع خرید، نقد و بررسی در ایران به حساب می‌آید. کیفیت در دیجی کالا حرف اول و آخر را می‌زند. شما می‌توانید از بهترین و متنوع‌ترین کالاها در هر زمینه‌ای خرید کنید. دیجی کالا اکنون با ۱۰۰ هزار فروشنده همکاری دارد و شما در دیجی کالا به هزاران کالا دسترسی دارید. دیجی کالا یک برند معتبر و قابل اعتماد است که خرید را برای شما آسان کرده. تخفیفان این فرصت را فراهم کرده تا شما از کد تخفیف دیجی کالا برای انواع کالاهای گوناگون بهرمند شوید. کد تخفیف دیجی کالا این امکان را به شما می‌دهد تا به راحتی تا ۲۵ درصد تخفیف بگیرید. کد تخفیف دیجی کالا باعت شده تا شعار دیجی کالا که همان "تجربه لذت بخش یک خرید اینترنتی" است، بهتر و لذت‌ بخش‌تر جلوه کند. شما در دیجی کالا به هزاران کالا در دسته بندی‌های مختلف دسترسی دارید. از کالای دیجیتال گرفته، تا مد و پوشاک، آرایشی و بهداشتی و حتی وسایل نقلیه و صنعتی. تخفیفان همکاری نزدیکی با دیجی کالا دارد تا کدهای تخفیف دیجی کالا را برای شما فراهم کند و حالا شما با کد تخفیف دیجی کالا می‌توانید خریدهای خود را با تخفیف‌های خوب و جذاب انجام دهید.

بازیابی کلمه عبور
یا
با اکانت یاهو وارد شوید با اکانت گوگل وارد تخفیفان شوید با اکانت فیسبوک وارد تخفیفان شوید با اکانت توییتر وارد تخفیفان شوید

با موفقیت وارد تخفیفان شدید

برای اطلاع از تخفیفان‌های روزانه ایمیل خود را وارد کنید

برای اطلاع از تخفیفان‌های جدید مشترک تخفیفان شوید

اشتراک

اشتراک خبرنامه

برای اطلاع از آخرین تخفیف‌های شهرتان آدرس ایمیل خود را وارد نمایید