بازیابی کلمه عبور
یا

با موفقیت وارد تخفیفان شدید

تا ۵۶% تخفیف منو باز نهار و شام یا بیرون بر رستوران تکسین

حس آرامش...! کلاسیک بودن فضا...! تنوع زیاد غذاها...!

پرداختی شما 11،000تومان
فروخته شده ؟
قیمت اصلی 25،000تومان
مشاهده جزئیات و خرید
 • رستوران تکسین
 • رستوران تکسین
 • رستوران تکسین
 • رستوران تکسین
 • رستوران تکسین
 • رستوران تکسین
 • رستوران تکسین
 • رستوران تکسین
 • رستوران تکسین
 • رستوران تکسین
 • رستوران تکسین
 • رستوران تکسین
 • رستوران تکسین

پیشنهادهای تخفیفان