مرکز توسعه علوم و آموزش

توحید

محدوده

19

پیشنهاد فروخته شده

تخفیفان

درحال حاضر در این دسته‌بندی پیشنهاد فعالی وجود ندارد

زمان سرویس‌دهی :

با هماهنگی

روزهای سرویس‌دهی :

با هماهنگی

تلفن :

آدرس :

کلاس تئوری : میدان توحید دانشکده پرستاری و مامائی.سالن ۳کلاس عملی : میدان توحید.ابتدای بزرگراه چمران.باقرخان.خیابان بعثت.باشگاه شاهین

لطفا خدمات مورد نیاز خود را انتخاب نمایید