تخفیفانکد تخفیف آنلاین

کد تخفیف دیجی کالا

امتیاز: 2350 رای

کد تخفیف دیجی کالا، تخفیف 10 هزار تومانی سوپرمارکت

 • ویژه استفاده از سوپرمارکت دیجی کالا
 • با پرداخت 1500 تومان
 • قابل استفاده برای خرید بیشتر از 100 هزار تومان
 • برای هر کاربر یک بار قابل استفاده است.
 • برای خرید اقلام شگفت انگیز قابل استفاده نیست.
 • مهلت استفاده : 30 بهمن
دریافت کد تخفیف
10،000
تومان
فقط در تخفیفان

کد تخفیف دیجی کالا، تخفیف 7% لوازم آرایش

 • کد تخفیف 7% لوازم آرایش در دیجی کالا
 • با پرداخت 1500 تومان
 • قابل استفاده برای خرید بیشتر از 100000 تومان
 • حداکثر تخفیف : 12000 تومان
 • هر کد قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • قابل استفاده برای خرید کالاهایی که فروشنده آن دیجی کالا است
 • قابل استفاده برای خرید کالاهای غیر شگفت انگیز
 • مهلت استفاده : 30 بهمن
دریافت کد تخفیف
7 ٪
تخفیف
فقط در تخفیفان

کد تخفیف دیجی کالا، تخفیف 10% کتاب و لوازم التحریر

 • کد تخفیف 10% کتاب و لوازم التحریر در دیجی کالا
 • با پرداخت 1000 تومان
 • قابل استفاده برای خرید بیشتر از 100000 تومان
 • حداکثر تخفیف : 20000 تومان
 • هر کد قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • قابل استفاده برای خرید کالاهایی که فروشنده آن دیجی کالا است
 • قابل استفاده برای خرید کالاهای غیر شگفت انگیز
 • مهلت استفاده : 30 بهمن
دریافت کد تخفیف
10 ٪
تخفیف
فقط در تخفیفان

کد تخفیف دیجی کالا، تخفیف 15 هزار تومانی دیجی کالا

 • کد تخفیف 15 هزار تومانی دیجی کالا 
 • با پرداخت 2 هزار تومان
 • قابل استفاده برای خرید بیشتر از 100 هزار تومان
 • ویژه استفاده در سفارش اول
 • قابل استفاده برای خرید از تمام دسته بندی ها
 • هر کد قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • قابل استفاده برای خرید کالاهایی که فروشنده آن دیجی کالا است
 • قابل استفاده برای خرید کالاهای غیر شگفت انگیز
 • مهلت استفاده : 30 بهمن
دریافت کد تخفیف
15،000
تومان
فقط در تخفیفان

کد تخفیف دیجی کالا، کد تخفیف 15% لوازم جانبی خودرو

 • کد تخفیف 15% لوازم جانبی خودرو در دیجی کالا 
 • با پرداخت 2000 تومان
 • قابل استفاده برای خرید بیشتر از 100000 تومان
 • حداکثر تخفیف : 20000 تومان
 • هر کد قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • قابل استفاده برای خرید کالاهایی که فروشنده آن دیجی کالا است
 • قابل استفاده برای خرید کالاهای غیر شگفت انگیز
 • مهلت استفاده : 30 بهمن
دریافت کد تخفیف
15 ٪
تخفیف
فقط در تخفیفان

کد تخفیف دیجی کالا، تخفیف 10% لوازم آشپزخانه

 • کد تخفیف 10% لوازم آشپزخانه در دیجی کالا
 •  با پرداخت 1500 تومان
 • قابل استفاده برای خرید بیشتر از 100 هزار تومان
 • حداکثر تخفیف : 18000 تومان
 • هر کد قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • قابل استفاده برای خرید کالاهایی که فروشنده آن دیجی کالا است
 • قابل استفاده برای خرید کالاهای غیر شگفت انگیز
 • مهلت استفاده : 30 بهمن
دریافت کد تخفیف
10 ٪
تخفیف
فقط در تخفیفان

کد تخفیف دیجی کالا؛ تخفیف 5% لوازم خانگی برقی

 • کد تخفیف 5% لوازم خانگی برقی در دیجی کالا 
 • با پرداخت 1500 تومان
 • قابل استفاده برای خرید بیشتر از 100000 تومان
 • حداکثر تخفیف : 15000 تومان
 • هر کد قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • قابل استفاده برای خرید کالاهایی که فروشنده آن دیجی کالا است
 • قابل استفاده برای خرید کالاهای غیر شگفت انگیز
 • برای خرید کالاهای تخفیف دار قابل استفاده نیست
 • مهلت استفاده : 30 بهمن
دریافت کد تخفیف
5 ٪
تخفیف
فقط در تخفیفان

تخفیف ویژه محصولات ورزش و سفر در دیجی کالا

 • قابل استفاده برای خرید منتخب محصولات ورزش و سفر در دیجی کالا
 • تخفیف ویژه تا 40% تخفیف
 • برای خرید از طریق لینک زیر اقدام کنید.
 • مهلت استفاده : 4 بهمن
دریافت کد تخفیف
40 ٪
تخفیف

تخفیف ویژه انواع مسواک در دیجی کالا

 • قابل استفاده برای خرید انواع مسواک در دیجی کالا
 • تخفیف ویژه تا 30% تخفیف
 • برای خرید از طریق لینک زیر اقدام کنید.
 • مهلت استفاده : 4 بهمن
دریافت کد تخفیف
30 ٪
تخفیف

تخفیف ویژه محصولات خواب و حمام در دیجی کالا

 • قابل استفاده برای خرید منتخب محصولات خواب و حمام در دیجی کالا
 • تخفیف ویژه تا 20% تخفیف
 • برای خرید از طریق لینک زیر اقدام کنید.
 • مهلت استفاده : 4 بهمن
دریافت کد تخفیف
20 ٪
تخفیف

تخفیف ویژه ملزومات پخت و پز در دیجی کالا

 • قابل استفاده برای خرید ملزومات پخت و پز در دیجی کالا
 • تخفیف ویژه تا 20% تخفیف
 • برای خرید از طریق لینک زیر اقدام کنید.
 • مهلت استفاده : 4 بهمن
دریافت کد تخفیف
20 ٪
تخفیف

تخفیف ویژه چندراهی برق در دیجی کالا

 • قابل استفاده برای خرید چندراهی برق در دیجی کالا
 • تخفیف ویژه تا 30% تخفیف
 • برای خرید از طریق لینک زیر اقدام کنید.
 • مهلت استفاده : 4 بهمن
دریافت کد تخفیف
30 ٪
تخفیف

تخفیف ویژه محصولات منتخب در دیجی کالا

 • قابل استفاده برای خرید محصولات منتخب در دیجی کالا
 • تخفیف ویژه تا 50% تخفیف
 • برای خرید از طریق لینک زیر اقدام کنید.
 • مهلت استفاده : 4 بهمن
دریافت کد تخفیف
50 ٪
تخفیف

تخفیف ویژه ملزومات سرو غذا در دیجی کالا

 • قابل استفاده برای خرید ملزومات سرو غذا در دیجی کالا
 • تخفیف ویژه تا 15% تخفیف
 • برای خرید از طریق لینک زیر اقدام کنید.
 • مهلت استفاده : 4 بهمن
دریافت کد تخفیف
15 ٪
تخفیف

تخفیف ویژه لباس زنانه در دیجی کالا

 • قابل استفاده برای خرید مجموعه لباس زنانه در دیجی کالا
 • تخفیف ویژه تا 30% تخفیف
 • برای خرید از طریق لینک زیر اقدام کنید.
 • مهلت استفاده : 4 بهمن
دریافت کد تخفیف
30 ٪
تخفیف

تخفیف ویژه ملزومات ورزشی در دیجی کالا

 • قابل استفاده برای خرید ملزومات ورزشی در دیجی کالا
 • تخفیف ویژه تا 20% تخفیف
 • برای خرید از طریق لینک زیر اقدام کنید.
 • مهلت استفاده : 4 بهمن
دریافت کد تخفیف
20 ٪
تخفیف

تخفیف ویژه ابزار کار در دیجی کالا

 • قابل استفاده برای خرید ابزار کار برند فیکس تک در دیجی کالا
 • تخفیف ویژه تا 10% تخفیف
 • برای خرید از طریق لینک زیر اقدام کنید.
 • مهلت استفاده : 4 بهمن
دریافت کد تخفیف
10 ٪
تخفیف

تخفیف ویژه فرش و موکت در دیجی کالا

 • قابل استفاده برای خرید فرش و موکت در دیجی کالا
 • تخفیف ویژه تا 30% تخفیف
 • برای خرید از طریق لینک زیر اقدام کنید.
 • مهلت استفاده : 4 بهمن
دریافت کد تخفیف
30 ٪
تخفیف

تخفیف ویژه عطر و ادوکلن در دیجی کالا

 • قابل استفاده برای خرید عطر و ادوکلن در دیجی کالا
 • تخفیف ویژه تا 30% تخفیف
 • برای خرید از طریق لینک زیر اقدام کنید.
 • مهلت استفاده : 4 بهمن
دریافت کد تخفیف
30 ٪
تخفیف

تخفیف ویژه محصولات بهداشت بدن در دیجی کالا

 • قابل استفاده برای خرید محصولات بهداشت و مراقبت بدن در دیجی کالا
 • تخفیف ویژه تا 10% تخفیف
 • برای خرید از طریق لینک زیر اقدام کنید.
 • مهلت استفاده : 4 بهمن
دریافت کد تخفیف
10 ٪
تخفیف

کد تخفیف دیجی کالا

خرید ارزان با کدهای تخفیف دیجی‌ کالا

کد تخفیف دیجی‌ کالا: پیشنهادی شگفت‌انگیز برای خریدی ارزان‌تر!

دیجی‌ کالا یکی از اولین فروشگاه‌های اینترنتی کشور است که در سال 1383 با هدف سهولت در خرید و ارتباط بین تولیدکننده و خریدار طراحی و اجرا شد. دیجی‌ کالا با گسترش هرچه بیشتر فعالیتش در زمینه‌ی فروش هر نوع کالای موردنیاز، خود را از دیگر فروشگاه‌های اینترنتی متمایز کرده‌است؛ و با تکیه بر چهار اصل، پشتیبانی 24 ساعته، پرداخت در محل، هفت روز ضمانت بازگشت کالا و تضمین اصل بودن کالا محبوبیت زیادی در بین کاربران فروشگاه‌های اینترنتی کسب کرده‌است. دسته بندی کامل و منظم کالاها در سایت دیجی‌ کالا و دسترسی راحت و آسان به هرآنچه که در ذهنتان می‌گذرد همان شعار معروف تیم دیجی کالا را برای شما تداعی می‌کند.

«تجربه‌ی لذت بخش یک خرید اینترنت» با کدهای تخفیف دیجی کالا در تخفیفان چندبرابر خواهد بود. پس اگر هنوز خرید اینترنتی را امتحان نکردید و فرصتی برای گشت‌و‌گذار در بازارها ندارید، دیجی‌ کالا گزینه‌ی مناسبی برای یک خرید راحت، بی‌دردسر و حتی ارزان‌تر است. صفحه‌ ی کد تخفیف دیجی‌ کالا در سایت تخفیفان با فراهم کردن کدهای تخفیف این سایت، از جمله کدهای تخفیف خرید اول، کد تخفیف خرید از اپلیکیشن دیجی کالا و... امکان خرید ارزان تر محصولات مختلف دیجی کالا را برای شما فراهم کرده ‎ است. 

با تخفیف از دیجی کالا خرید کنید

شما هرکجای ایران که باشید، کافی‌است برای تجربه‌ی خریدی ارزان‌تر از دیجی‎کالا وارد صفحه‌ی کد تخفیف دیجی ‎کالا در سایت تخفیفان شوید و با مطالعه‌ی بخش توضیحات در تخفیفان کد تخفیف مورد نظرتان را خریداری کنید. پس از خرید کد تخفیف دیجی‌ کالا به سایت رسمی دیجی ‎کالابروید کالای مورد نظرتان را انتخاب کنید و پیش از پرداخت و ورود به درگاه بانکی کد تخفیف تخفیفان را در کادر مشخص شده وارد کنید. بلافاصله قیمت کالا با توجه به درصد تخفیف اعمال شده مجدد محاسبه می‌شود و شما مبلغ کمتری برای خریدتان از دیجی‎کالا پرداخت می‌کنید.

اگر میخواهید از دسته بندی خاصی در دیجی ‎کالا خرید کنید، هنگام خرید کد تخفیف از سایت تخفیفان حواستان باشد که قبلا از خرید کد، دسته بندی مجاز برای استفاده از آن کد تخفیف را چک کنید.

اطلاعات تماس و پشتیبانی

۰۲۱-۹۵۱۱۹۰۹۵، ۰۲1-۶۱۹۳۰۰۰۰ شماره تماس:

آدرس ایمیل: info@digikala.com

اطلاع از جدیدترین کدهای تخفیف خرید از دیجی‌کالا

صفحه کد های تخفیف دیجیکالا در تخفیفان، هر روز با بیشترین تخفیف‌های موجود در سایت دیجی‌ کالا به روز می‌شود. پس اگر دنبال کم کردن هزینه‌های خریدتان هستید، قبل از خرید، حتماً به تخفیفان سر بزیند.

 

بازیابی کلمه عبور
یا
با اکانت یاهو وارد شوید با اکانت گوگل وارد تخفیفان شوید با اکانت فیسبوک وارد تخفیفان شوید با اکانت توییتر وارد تخفیفان شوید

با موفقیت وارد تخفیفان شدید

برای اطلاع از تخفیفان‌های روزانه ایمیل خود را وارد کنید

برای اطلاع از تخفیفان‌های جدید مشترک تخفیفان شوید

اشتراک

اشتراک خبرنامه

برای اطلاع از آخرین تخفیف‌های شهرتان آدرس ایمیل خود را وارد نمایید

برای استفاده از بر روی "استفاده از کد تخفیف" کلیک نمایید.

کد تخفیف لازم نیست.

برای استفاده از ، کد را کپی و بر روی "استفاده از کد تخفیف" کلیک نمایید.

شرایط استفاده