تخفیفان کد تخفیف آنلاین

کد تخفیف دیجی کالا

امتیاز: 3027 رای

تخفیف خرید از دیجی کالا، تخفیف 15 هزار تومانی خوردنی و آشامیدنی

 • ویژه خرید اول از دسته بندی خوردنی و آشامیدنی دیجی کالا
 • با پرداخت 2 هزار تومان
 • قابل استفاده برای خرید بیشتر از 100 هزار تومان
 • هر کاربر یکبار امکان استفاده از یک کد تخفیف از این گروه را دارد.
 • برای خرید اقلام شگفت انگیز قابل استفاده نیست.
 • مهلت استفاده : 30 فروردین
دریافت کد تخفیف
15،000
تومان
فقط در تخفیفان

کد تخفیف دیجی کالا، تخفیف 15 هزار تومانی دیجی کالا

 • کد تخفیف 15 هزار تومانی دیجی کالا 
 • با پرداخت 2 هزار تومان
 • قابل استفاده برای خرید بیشتر از 100 هزار تومان
 • ویژه استفاده در سفارش اول
 • قابل استفاده برای خرید از تمام دسته بندی ها
 • هر کد قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • قابل استفاده برای خرید کالاهایی که فروشنده آن دیجی کالا است
 • قابل استفاده برای خرید کالاهای غیر شگفت انگیز
 • مهلت استفاده : 30 فروردین
دریافت کد تخفیف
15،000
تومان
فقط در تخفیفان

تخفیف خرید از دیجی کالا، تخفیف 7% لوازم آرایش

 • کد تخفیف 7% لوازم آرایش در دیجی کالا
 • با پرداخت 1500 تومان
 • قابل استفاده برای خرید بیشتر از 100000 تومان
 • حداکثر تخفیف : 12000 تومان
 • هر کد قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • قابل استفاده برای خرید کالاهایی که فروشنده آن دیجی کالا است
 • قابل استفاده برای خرید کالاهای غیر شگفت انگیز
 • مهلت استفاده : 30 فروردین
دریافت کد تخفیف
7 ٪
تخفیف
فقط در تخفیفان

تخفیف خرید از دیجی کالا، تخفیف 10 هزار تومانی سوپرمارکت

 • ویژه استفاده از سوپرمارکت دیجی کالا
 • با پرداخت 1500 تومان
 • قابل استفاده برای خرید بیشتر از 100 هزار تومان
 • برای هر کاربر یک بار قابل استفاده است.
 • برای خرید اقلام شگفت انگیز قابل استفاده نیست.
 • مهلت استفاده : 30 فروردین
دریافت کد تخفیف
10،000
تومان
فقط در تخفیفان

کد تخفیف 10% دیجی کالا، ویژه محصولات دسته بندی سفر

 • برای خریدهای بیشتر از 100 هزار تومان از گروه لوازم "ورزش و سفر" 
 • با پرداخت: 5 هزار تومان
 • سقف تخفیف 30 هزار تومان
 • مختص اولین خرید مشتریان جدید دیجی کالا

 • هر کاربر تنها یکبار امکان استفاده از یکی از کدهای تخفیف را دارد.

 • کد تخفیف خود را در مرحله پرداخت در قسمت "کد تخفیف " وارد و ثبت نمایید.

 • برای اقلام شگفت‌انگیز قابل استفاده نیست.

 • مهلت استفاده: 30 فروردین
دریافت کد تخفیف
10 ٪
تخفیف
فقط در تخفیفان

کد تخفیف دیجی کالا، کد تخفیف 15% لوازم جانبی خودرو

 • کد تخفیف 15% لوازم جانبی خودرو در دیجی کالا 
 • با پرداخت 2000 تومان
 • قابل استفاده برای خرید بیشتر از 100000 تومان
 • حداکثر تخفیف : 20000 تومان
 • هر کد قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • قابل استفاده برای خرید کالاهایی که فروشنده آن دیجی کالا است
 • قابل استفاده برای خرید کالاهای غیر شگفت انگیز
 • مهلت استفاده : 30 فروردین
دریافت کد تخفیف
15 ٪
تخفیف
فقط در تخفیفان

تخفیف های خرید از دیجی کالا، تخفیف 10% لوازم آشپزخانه

 • کد تخفیف 10% لوازم آشپزخانه در دیجی کالا
 •  با پرداخت 1500 تومان
 • قابل استفاده برای خرید بیشتر از 100 هزار تومان
 • حداکثر تخفیف : 18000 تومان
 • هر کد قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • قابل استفاده برای خرید کالاهایی که فروشنده آن دیجی کالا است
 • قابل استفاده برای خرید کالاهای غیر شگفت انگیز
 • مهلت استفاده : 30 فروردین
دریافت کد تخفیف
10 ٪
تخفیف
فقط در تخفیفان

تخفیف خرید از دیجی کالا، تخفیف 10% کتاب و لوازم التحریر

 • کد تخفیف 10% کتاب و لوازم التحریر در دیجی کالا
 • با پرداخت 1000 تومان
 • قابل استفاده برای خرید بیشتر از 100000 تومان
 • حداکثر تخفیف : 20000 تومان
 • هر کد قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • قابل استفاده برای خرید کالاهایی که فروشنده آن دیجی کالا است
 • قابل استفاده برای خرید کالاهای غیر شگفت انگیز
 • مهلت استفاده : 30 فروردین
دریافت کد تخفیف
10 ٪
تخفیف
فقط در تخفیفان

تخفیف ویژه کتاب در دیجی کالا

 • قابل استفاده برای خرید کتاب در دیجی کالا
 • تخفیف ویژه تا 20% تخفیف
 • برای خرید از طریق لینک زیر اقدام کنید.
 • مهلت استفاده : 29 اسفند
دریافت کد تخفیف
20 ٪
تخفیف

تخفیف ویژه لوازم ورزشی در دیجی کالا

 • قابل استفاده برای خرید لوازم ورزشی در دیجی کالا
 • تخفیف ویژه تا 25% تخفیف
 • برای خرید از طریق لینک زیر اقدام کنید.
 • مهلت استفاده : 29 اسفند
دریافت کد تخفیف
25 ٪
تخفیف

تخفیف ویژه لباس مردانه در دیجی کالا

 • قابل استفاده برای خرید لباس مردانه در دیجی کالا
 • تخفیف ویژه تا 50% تخفیف
 • برای خرید از طریق لینک زیر اقدام کنید.
 • مهلت استفاده : 29 اسفند
دریافت کد تخفیف
50 ٪
تخفیف

تخفیف ویژه ابزار در دیجی کالا

 • قابل استفاده برای خرید ابزار برقی و غیربرقی در دیجی کالا
 • تخفیف ویژه تا 25% تخفیف
 • برای خرید از طریق لینک زیر اقدام کنید.
 • مهلت استفاده : 29 اسفند
دریافت کد تخفیف
25 ٪
تخفیف

تخفیف ویژه لباس و کفش ورزشی در دیجی کالا

 • قابل استفاده برای خرید لباس و کفش ورزشی در دیجی کالا
 • تخفیف ویژه تا 50% تخفیف
 • برای خرید از طریق لینک زیر اقدام کنید.
 • مهلت استفاده : 29 اسفند
دریافت کد تخفیف
50 ٪
تخفیف

تخفیف ویژه محصولات سوپرمارکت در دیجی کالا

 • قابل استفاده برای خرید محصولات سوپرمارکت در دیجی کالا
 • تخفیف ویژه تا 30% تخفیف
 • برای خرید از طریق لینک زیر اقدام کنید.
 • مهلت استفاده : 29 اسفند
دریافت کد تخفیف
30 ٪
تخفیف

تخفیف ویژه دوربین در دیجی کالا

 • قابل استفاده برای خرید دوربین در دیجی کالا
 • تخفیف ویژه تا 30% تخفیف
 • برای خرید از طریق لینک زیر اقدام کنید.
 • مهلت استفاده : 29 اسفند
دریافت کد تخفیف
30 ٪
تخفیف

تخفیف ویژه ساعت هوشمند در دیجی کالا

 • قابل استفاده برای خرید ساعت هوشمند در دیجی کالا
 • تخفیف ویژه تا 25% تخفیف
 • برای خرید از طریق لینک زیر اقدام کنید.
 • مهلت استفاده : 29 اسفند
دریافت کد تخفیف
25 ٪
تخفیف

تخفیف ویژه تجهیزات ذخیره سازی در دیجی کالا

 • قابل استفاده برای خرید تجهیزات ذخیره سازی اطلاعات در دیجی کالا
 • تخفیف ویژه تا 15% تخفیف
 • برای خرید از طریق لینک زیر اقدام کنید.
 • مهلت استفاده : 29 اسفند
دریافت کد تخفیف
15 ٪
تخفیف

تخفیف ویژه لوازم شخصی برقی در دیجی کالا

 • قابل استفاده برای خرید لوازم شخصی برقی در دیجی کالا
 • تخفیف ویژه تا 15% تخفیف
 • برای خرید از طریق لینک زیر اقدام کنید.
 • مهلت استفاده : 29 اسفند
دریافت کد تخفیف
15 ٪
تخفیف

تخفیف ویژه کیف و کفش مردانه در دیجی کالا

 • قابل استفاده برای خرید کیف و کفش مردانه در دیجی کالا
 • تخفیف ویژه تا 50% تخفیف
 • برای خرید از طریق لینک زیر اقدام کنید.
 • مهلت استفاده : 29 اسفند
دریافت کد تخفیف
50 ٪
تخفیف

تخفیف ویژه عطر مردانه در دیجی کالا

 • قابل استفاده برای خرید عطر مردانه در دیجی کالا
 • تخفیف ویژه تا 30% تخفیف
 • برای خرید از طریق لینک زیر اقدام کنید.
 • مهلت استفاده : 29 اسفند
دریافت کد تخفیف
30 ٪
تخفیف

خرید ارزان با کدهای تخفیف دیجی‌ کالا

کد تخفیف دیجی‌ کالا: پیشنهادی شگفت‌انگیز برای خریدی ارزان‌تر!

دیجی‌ کالا یکی از اولین فروشگاه‌های اینترنتی کشور است که در سال 1383 با هدف سهولت در خرید و ارتباط بین تولیدکننده و خریدار طراحی و اجرا شد. دیجی‌ کالا با گسترش هرچه بیشتر فعالیتش در زمینه‌ی فروش هر نوع کالای موردنیاز، خود را از دیگر فروشگاه‌های اینترنتی متمایز کرده‌است؛ و با تکیه بر چهار اصل، پشتیبانی 24 ساعته، پرداخت در محل، هفت روز ضمانت بازگشت کالا و تضمین اصل بودن کالا محبوبیت زیادی در بین کاربران فروشگاه‌های اینترنتی کسب کرده‌است. دسته بندی کامل و منظم کالاها در سایت دیجی‌ کالا و دسترسی راحت و آسان به هرآنچه که در ذهنتان می‌گذرد همان شعار معروف تیم دیجی کالا را برای شما تداعی می‌کند.

«تجربه‌ی لذت بخش یک خرید اینترنت» با کدهای تخفیف دیجی کالا در تخفیفان چندبرابر خواهد بود. پس اگر هنوز خرید اینترنتی را امتحان نکردید و فرصتی برای گشت‌و‌گذار در بازارها ندارید، دیجی‌ کالا گزینه‌ی مناسبی برای یک خرید راحت، بی‌دردسر و حتی ارزان‌تر است. صفحه‌ ی کد تخفیف دیجی‌ کالا در سایت تخفیفان با فراهم کردن کدهای تخفیف این سایت، از جمله کدهای تخفیف خرید اول، کد تخفیف خرید از اپلیکیشن دیجی کالا و... امکان خرید ارزان تر محصولات مختلف دیجی کالا را برای شما فراهم کرده ‎ است. 

با تخفیف از دیجی کالا خرید کنید

شما هرکجای ایران که باشید، کافی‌است برای تجربه‌ی خریدی ارزان‌تر از دیجی‎کالا وارد صفحه‌ی کد های تخفیف دیجی ‎کالا در سایت تخفیفان شوید و با مطالعه‌ی بخش توضیحات در تخفیفان کد تخفیف مورد نظرتان را خریداری کنید. پس از خرید کد تخفیف به سایت رسمی دیجیکالا بروید کالای مورد نظرتان را انتخاب کنید و پیش از پرداخت و ورود به درگاه بانکی کد تخفیف تخفیفان را در کادر مشخص شده وارد کنید. بلافاصله قیمت کالا با توجه به درصد تخفیف اعمال شده مجدد محاسبه می‌شود و شما مبلغ کمتری برای خریدتان پرداخت می‌کنید.

اگر میخواهید از دسته بندی خاصی در دیجی ‎کالا خرید کنید، هنگام خرید کد تخفیف از سایت تخفیفان حواستان باشد که قبلا از خرید کد، دسته بندی مجاز برای استفاده از آن کد تخفیف را چک کنید.

اطلاعات تماس و پشتیبانی

۰۲۱-۹۵۱۱۹۰۹۵، ۰۲1-۶۱۹۳۰۰۰۰ شماره تماس:

آدرس ایمیل: info@digikala.com

اطلاع از جدیدترین کدهای تخفیف خرید از دیجی‌کالا

صفحه کد های تخفیف دیجیکالا در تخفیفان، هر روز با بیشترین تخفیف‌های موجود در سایت دیجی‌ کالا به روز می‌شود. پس اگر دنبال کم کردن هزینه‌های خریدتان هستید، قبل از خرید، حتماً به تخفیفان سر بزیند.

 

بازیابی کلمه عبور
یا
با اکانت یاهو وارد شوید با اکانت گوگل وارد تخفیفان شوید با اکانت فیسبوک وارد تخفیفان شوید با اکانت توییتر وارد تخفیفان شوید

با موفقیت وارد تخفیفان شدید

برای اطلاع از تخفیفان‌های روزانه ایمیل خود را وارد کنید

برای اطلاع از تخفیفان‌های جدید مشترک تخفیفان شوید

اشتراک

اشتراک خبرنامه

برای اطلاع از آخرین تخفیف‌های شهرتان آدرس ایمیل خود را وارد نمایید

برای استفاده از بر روی "استفاده از کد تخفیف" کلیک نمایید.

کد تخفیف لازم نیست.

برای استفاده از ، کد را کپی و بر روی "استفاده از کد تخفیف" کلیک نمایید.

شرایط استفاده