استخر ها در طول زمان تغییرات زیادی را به  خود دیده اند و از فرم های اولیه ی خود فاصله بسیاری گرفته اند. اولین استخر ها بالطبع چشمه های آب های طبیعی بوده اند که اجداد ما در دل طبیعت از آن ها استفاده می کرده اند و  بعد از آن هم نوبت رسیده به چاه های آبی که از رودخانه ها مشتق می کردند تا بتوانند راحت تر از این منابع آبی استفاده کنند. رفته رفته با پیشرفت معرفت بشریت نسبت به محیط اطرافش و ایجاد نیاز های اساسی تر این چاه های آب که گهگاه هم آب گرم بوده اند در شیوه استفاده و ساخت هم دچار دگرگونی ها و تغییرات اساسی شدند و در راستای راحتی بیشتر بشر گام برداشتند. این روز ها صنعت شنا و استخر دارای تنوع بسیار بالایی هستند و امکانات بسیاری را در بر می گیرند. ولی هنوز بسیاری از عاشقان شنا و تفریحات آبی شکل کلاسیک استخر ها را بیشتر از مشتقات جدید و مدرن می پسندند و درگیر پیچیدگی های استخر های مدرن نیستند و گزینه اول و آخرشان یک حوض استاندارد برای یک شنای تمام عیار است. یکی از مهمترین ویژگی های استخر های سرپوشیده توان مدیریت آسان دمای آب و البته محیط استخر است که در آماده نگه داشتن بدن برای یک پروسه ورزشی ایده آل کمک شایانی می کند. شاید همین یک دلیل برای ترجیح دان استخر های  سرپوشیده به سایر استخر ها کافی باشد.