دسته‌بندی ابزار سلامت
۳ % پولِ‌تو تصفیه کننده هوا دلونگی مدل AC100
قیمت ۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۱۷۷,۰۰۰ تومان
بهترین قیمت ۵,۷۲۳,۰۰۰ تومان
۳ % پولِ‌تو محفظه نگهداری قرص مدل cmgfh554
قیمت ۶۰,۰۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۱,۸۰۰ تومان
بهترین قیمت ۵۸,۲۰۰ تومان
۳ % پولِ‌تو ماساژور دستی الیپس مدل P801
قیمت ۸,۵۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۲۵۵ تومان
بهترین قیمت ۸,۲۴۵ تومان
۳ % پولِ‌تو کیسه آب گرم سنگر مدل Ribbed
قیمت ۹۹,۰۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۲,۹۷۰ تومان
بهترین قیمت ۹۶,۰۳۰ تومان
۳ % پولِ‌تو فشارسنج دیجیتال بادی فرم مدل BM3001F
قیمت ۴۱۸,۰۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۱۲,۵۴۰ تومان
بهترین قیمت ۴۰۵,۴۶۰ تومان
۳ % پولِ‌تو دستگاه تصفیه کننده آب آکوالایف مدل R.O_TGT7S
قیمت ۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۴۶,۵۰۰ تومان
بهترین قیمت ۱,۵۰۳,۵۰۰ تومان
۳ % پولِ‌تو پیش بند یکبار مصرف مدل SLM30 مجموعه 5 عددی
قیمت ۱۰,۰۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۳۰۰ تومان
بهترین قیمت ۹,۷۰۰ تومان
۳ % پولِ‌تو سیفتی باکس بیو سیف کد SLM05 حجم 500 میلی لیتر
قیمت ۱۰,۰۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۳۰۰ تومان
بهترین قیمت ۹,۷۰۰ تومان
۳ % پولِ‌تو قوزک بند کولور کد 25mhg بسته 2 عددی
قیمت ۱۸,۵۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۵۵۵ تومان
بهترین قیمت ۱۷,۹۴۵ تومان
۳ % پولِ‌تو بالش طبی درمان طب مدل OP24
قیمت ۱۴۸,۰۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۴,۴۴۰ تومان
بهترین قیمت ۱۴۳,۵۶۰ تومان
۳ % پولِ‌تو پشتی طبی درمان طب مدل 1203
قیمت ۱۶۵,۰۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۴,۹۵۰ تومان
بهترین قیمت ۱۶۰,۰۵۰ تومان
۳ % پولِ‌تو پشتی طبی درمان طب مدل MC23
قیمت ۷۹,۰۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۲,۳۷۰ تومان
بهترین قیمت ۷۶,۶۳۰ تومان
۳ % پولِ‌تو قوزک بند درمان طب مدل 2011
قیمت ۸۵,۰۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۲,۵۵۰ تومان
بهترین قیمت ۸۲,۴۵۰ تومان
۳ % پولِ‌تو پد پاشنه درمان طب مدل 8046
قیمت ۴۸,۰۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۱,۴۴۰ تومان
بهترین قیمت ۴۶,۵۶۰ تومان
۳ % پولِ‌تو کفی طبی درمان طب مدل 8045
قیمت ۷۰,۰۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۲,۱۰۰ تومان
بهترین قیمت ۶۷,۹۰۰ تومان
۳ % پولِ‌تو آویز دست درمان طب مدل 3011
قیمت ۳۲,۰۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۹۶۰ تومان
بهترین قیمت ۳۱,۰۴۰ تومان
۳ % پولِ‌تو مچ بند طبی درمان طب مدل 4015
قیمت ۲۸,۰۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۸۴۰ تومان
بهترین قیمت ۲۷,۱۶۰ تومان
۳ % پولِ‌تو مچ بند طبی درمان طب مدل 4010
قیمت ۵۸,۰۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۱,۷۴۰ تومان
بهترین قیمت ۵۶,۲۶۰ تومان
۳ % پولِ‌تو مچ بند طبی درمان طب مدل 4014
قیمت ۴۸,۰۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۱,۴۴۰ تومان
بهترین قیمت ۴۶,۵۶۰ تومان
۳ % پولِ‌تو زانوبند درمان طب مدل 1021
قیمت ۸۵,۰۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۲,۵۵۰ تومان
بهترین قیمت ۸۲,۴۵۰ تومان