دسته‌بندی ابزار سلامت
۴ % پولِ‌تو دستگاه تصفیه کننده آب والریا مدل RO.TN7
قیمت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۸۰,۰۰۰ تومان
بهترین قیمت ۱,۹۲۰,۰۰۰ تومان
۴ % پولِ‌تو گوشی طبی ایزی لایف مدل HS-30B
قیمت ۶۰,۰۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۲,۴۰۰ تومان
بهترین قیمت ۵۷,۶۰۰ تومان
۴ % پولِ‌تو یدک سری ماساژور لاغری مدل j5 بسته 6 عددی
قیمت ۲۹۵,۰۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۱۱,۸۰۰ تومان
بهترین قیمت ۲۸۳,۲۰۰ تومان
۴ % پولِ‌تو کتف بند آی ام مدل NS-102
قیمت ۲۲۷,۰۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۹,۰۸۰ تومان
بهترین قیمت ۲۱۷,۹۲۰ تومان
۴ % پولِ‌تو ترازو دیجیتال مدل PSD1
قیمت ۹۹,۰۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۳,۹۶۰ تومان
بهترین قیمت ۹۵,۰۴۰ تومان
۴ % پولِ‌تو بوگیر یخچال پاکسیس مدل آترینا مجموعه 2 عددی
قیمت ۱۷,۸۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۷۱۲ تومان
بهترین قیمت ۱۷,۰۸۸ تومان
۴ % پولِ‌تو ماساژور لفان مدل LR-H001WT
قیمت ۶۹۹,۰۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۲۷,۹۶۰ تومان
بهترین قیمت ۶۷۱,۰۴۰ تومان
۴ % پولِ‌تو دستگاه پی اچ متر مدل ATC
قیمت ۱۵۵,۰۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۶,۲۰۰ تومان
بهترین قیمت ۱۴۸,۸۰۰ تومان
۴ % پولِ‌تو فشارسنج عقربه ای آلپیکادو مدل ALPK2 به همراه گوشی طبی مدل FT-801
قیمت ۴۳۹,۰۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۱۷,۵۶۰ تومان
بهترین قیمت ۴۲۱,۴۴۰ تومان
۴ % پولِ‌تو دستگاه بخور و رطوبت ساز اسمارت می مدل CJXJSQ02ZM
قیمت ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۱۱۶,۰۰۰ تومان
بهترین قیمت ۲,۷۸۴,۰۰۰ تومان
۴ % پولِ‌تو زانو بند طبی مسکون کد 608
قیمت ۱۸۴,۰۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۷,۳۶۰ تومان
بهترین قیمت ۱۷۶,۶۴۰ تومان
۴ % پولِ‌تو بالش طبی شاینی کد 01
قیمت ۱۱۵,۰۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۴,۶۰۰ تومان
بهترین قیمت ۱۱۰,۴۰۰ تومان
۴ % پولِ‌تو عصا ای تی کا مدل AT-1112
قیمت ۱۸۰,۰۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۷,۲۰۰ تومان
بهترین قیمت ۱۷۲,۸۰۰ تومان
۴ % پولِ‌تو ماساژور آیس رولر کد 004
قیمت ۸۵,۰۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۳,۴۰۰ تومان
بهترین قیمت ۸۱,۶۰۰ تومان
۴ % پولِ‌تو کفی طبی مردانه مدل EL147 سایز 46-40
قیمت ۴۸,۰۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۱,۹۲۰ تومان
بهترین قیمت ۴۶,۰۸۰ تومان
۴ % پولِ‌تو کفی طبی زنانه مدل EL170 سایز 42-36
قیمت ۴۵,۰۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۱,۸۰۰ تومان
بهترین قیمت ۴۳,۲۰۰ تومان
۴ % پولِ‌تو دور گردنی سوفی مدل NT32
قیمت ۱۸۶,۰۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۷,۴۴۰ تومان
بهترین قیمت ۱۷۸,۵۶۰ تومان
۴ % پولِ‌تو یادآور دارو اف.تی.ای.کو کد 002
قیمت ۲۰,۰۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۸۰۰ تومان
بهترین قیمت ۱۹,۲۰۰ تومان
۴ % پولِ‌تو الکترود او آر پی سنسورکس کد 1000
قیمت ۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۵۶,۸۰۰ تومان
بهترین قیمت ۱,۳۶۳,۲۰۰ تومان
۴ % پولِ‌تو فشارسنج امپریال مدل KD_558BR
قیمت ۳۱۰,۰۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۱۲,۴۰۰ تومان
بهترین قیمت ۲۹۷,۶۰۰ تومان