دسته‌بندی ابزار برقی
۴ % پولِ‌تو مینی فرز بوش مدل GWS 750-115
قیمت ۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۹۵,۶۰۰ تومان
بهترین قیمت ۲,۲۹۴,۴۰۰ تومان
۴ % پولِ‌تو ابزار همه کاره بوش مدل PMF 220-CE
قیمت ۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۱۵۶,۰۰۰ تومان
بهترین قیمت ۳,۷۴۴,۰۰۰ تومان
۴ % پولِ‌تو اره دیسکی ساتا مدل ZEC3-ECS185R
قیمت ۴۹۹,۰۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۱۹,۹۶۰ تومان
بهترین قیمت ۴۷۹,۰۴۰ تومان
۴ % پولِ‌تو رنده دستی واک لانگ مدل 25640
قیمت ۸۵,۰۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۳,۴۰۰ تومان
بهترین قیمت ۸۱,۶۰۰ تومان
۴ % پولِ‌تو دریل بتن کن بوش مدل GBH 4-32 DFR
قیمت ۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۳۵۶,۰۰۰ تومان
بهترین قیمت ۸,۵۴۴,۰۰۰ تومان
۴ % پولِ‌تو اره عمودبر بوش مدل PST 800 PEL
قیمت ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۱۱۹,۶۰۰ تومان
بهترین قیمت ۲,۸۷۰,۴۰۰ تومان
۴ % پولِ‌تو دریل چکشی بوش مدل PSB 650 RE
قیمت ۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۱۰۷,۶۰۰ تومان
بهترین قیمت ۲,۵۸۲,۴۰۰ تومان
۴ % پولِ‌تو دریل بتن کن شارژی بوش مدل GBH 180-LI
قیمت ۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۳۵۶,۰۰۰ تومان
بهترین قیمت ۸,۵۴۴,۰۰۰ تومان
۴ % پولِ‌تو دریل چکشی بوش مدل GBH 2-24DRE
قیمت ۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۱۴۸,۰۰۰ تومان
بهترین قیمت ۳,۵۵۲,۰۰۰ تومان
۴ % پولِ‌تو دریل چکشی بوش مدل EasyImpact 550
قیمت ۲۳۹,۰۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۹,۵۶۰ تومان
بهترین قیمت ۲۲۹,۴۴۰ تومان
۴ % پولِ‌تو دستگاه چسب تفنگی آیات مدل TB 20W
قیمت ۵۰,۰۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۲,۰۰۰ تومان
بهترین قیمت ۴۸,۰۰۰ تومان
۴ % پولِ‌تو مجموعه پنل خورشیدی جی اچ سولار مدلAR-P10W توان 10 وات
قیمت ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۶۰,۰۰۰ تومان
بهترین قیمت ۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان
۴ % پولِ‌تو مجموعه پنل خورشیدی جی اچ سولار مدل GH20P-18 توان 20 وات
قیمت ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۷۲,۰۰۰ تومان
بهترین قیمت ۱,۷۲۸,۰۰۰ تومان
۴ % پولِ‌تو مدارکنترل کرکره برقی کوانتوم کد 7001
قیمت ۲۴۵,۰۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۹,۸۰۰ تومان
بهترین قیمت ۲۳۵,۲۰۰ تومان
۴ % پولِ‌تو آژیر مدل DOUBLE
قیمت ۶۵,۰۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۲,۶۰۰ تومان
بهترین قیمت ۶۲,۴۰۰ تومان
۴ % پولِ‌تو مجموعه 10 عددی مته فلز بوش مدل F42 سایز 4.2 میلی متر
قیمت ۱۵۰,۰۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۶,۰۰۰ تومان
بهترین قیمت ۱۴۴,۰۰۰ تومان
۴ % پولِ‌تو دزدگیر اماکن آنیک کد 3 مدل A570
قیمت ۲,۶۲۳,۰۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۱۰۴,۹۲۰ تومان
بهترین قیمت ۲,۵۱۸,۰۸۰ تومان
۴ % پولِ‌تو دزدگیر اماکن آنیک کد 2 مدل A570
قیمت ۲,۰۷۳,۰۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۸۲,۹۲۰ تومان
بهترین قیمت ۱,۹۹۰,۰۸۰ تومان
۴ % پولِ‌تو دزدگیر اماکن آنیک کد 1 مدل A570
قیمت ۲,۳۷۳,۰۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۹۴,۹۲۰ تومان
بهترین قیمت ۲,۲۷۸,۰۸۰ تومان
۴ % پولِ‌تو گيج فشار اف اس پي مدل 250bar
قیمت ۱۱۰,۰۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۴,۴۰۰ تومان
بهترین قیمت ۱۰۵,۶۰۰ تومان