دسته‌بندی کالاهای اساسی و خوار و بار
۱۰ % پولِ‌تو سبزی قورمه خشک برتر مقدار 70 گرم
قیمت ۷۵,۰۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۷,۵۰۰ تومان
بهترین قیمت ۶۷,۵۰۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو ماکارونی فرمی دیسک زر ماکارون مقدار 500 گرم
قیمت ۴,۲۵۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۴۲۵ تومان
بهترین قیمت ۳,۸۲۵ تومان
۱۰ % پولِ‌تو پودر کوکو سیب زمینی نیمه آماده برتر مقدار 200 گرم
قیمت ۱۷,۰۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۱,۷۰۰ تومان
بهترین قیمت ۱۵,۳۰۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو جو پرک برتر مقدار 200 گرم
قیمت ۶,۰۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۶۰۰ تومان
بهترین قیمت ۵,۴۰۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو چاشنی لیمو فلفلی برتر مقدار 75 گرم
قیمت ۱۰,۵۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۱,۰۵۰ تومان
بهترین قیمت ۹,۴۵۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو زیره سبز برتر مقدار 75 گرم
قیمت ۱۵,۵۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۱,۵۵۰ تومان
بهترین قیمت ۱۳,۹۵۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو آرد میگو پفکی برتر مقدار 250 گرم
قیمت ۱۰,۰۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۱,۰۰۰ تومان
بهترین قیمت ۹,۰۰۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو گندم پوست کنده برتر مقدار 900 گرم
قیمت ۸,۰۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۸۰۰ تومان
بهترین قیمت ۷,۲۰۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو بلغور گندم برتر مقدار 900 گرم
قیمت ۸,۰۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۸۰۰ تومان
بهترین قیمت ۷,۲۰۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو پرک سوخاری اسپایسی برتر مقدار 250 گرم
قیمت ۱۴,۰۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۱,۴۰۰ تومان
بهترین قیمت ۱۲,۶۰۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو پرک سوخاری ترکیبی برتر مقدار 250 گرم
قیمت ۱۴,۰۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۱,۴۰۰ تومان
بهترین قیمت ۱۲,۶۰۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو جو پرک برتر مقدار 450 گرم
قیمت ۹,۰۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۹۰۰ تومان
بهترین قیمت ۸,۱۰۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو پرک سوخاری طلایی برتر مقدار 250 گرم
قیمت ۱۲,۰۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۱,۲۰۰ تومان
بهترین قیمت ۱۰,۸۰۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو بلغور جو برتر مقدار 900 گرم
قیمت ۱۱,۹۵۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۱,۱۹۵ تومان
بهترین قیمت ۱۰,۷۵۵ تومان
۱۰ % پولِ‌تو آرد برنج برتر مقدار 550 گرم
قیمت ۱۳,۵۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۱,۳۵۰ تومان
بهترین قیمت ۱۲,۱۵۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو آرد گندم برتر مقدار 600 گرم
قیمت ۹,۵۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۹۵۰ تومان
بهترین قیمت ۸,۵۵۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو آرد سیب زمینی برتر مقدار 200 گرم
قیمت ۱۱,۰۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۱,۱۰۰ تومان
بهترین قیمت ۹,۹۰۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو آرد سویا برتر مقدار 200 گرم
قیمت ۵,۵۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۵۵۰ تومان
بهترین قیمت ۴,۹۵۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو آرد نخودچی برتر مقدار 300 گرم
قیمت ۱۰,۵۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۱,۰۵۰ تومان
بهترین قیمت ۹,۴۵۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو آرد جو برتر مقدار 200 گرم
قیمت ۶,۰۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۶۰۰ تومان
بهترین قیمت ۵,۴۰۰ تومان