دسته‌بندی میوه و سبزیجات
۱۰ % پولِ‌تو بامیه - 500 گرم
قیمت ۱۲,۳۵۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۱,۲۳۵ تومان
بهترین قیمت ۱۱,۱۱۵ تومان
۱۰ % پولِ‌تو سیب گلاب - 1000 گرم
قیمت ۲۳,۰۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۲,۳۰۰ تومان
بهترین قیمت ۲۰,۷۰۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو بسته پذیرایی دو نفره - 1 کیلوگرم (14 عدد)
قیمت ۲۰,۰۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۲,۰۰۰ تومان
بهترین قیمت ۱۸,۰۰۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو سیب زمینی سیبیز مقدار2.5 کیلوگرم
قیمت ۲۳,۷۵۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۲,۳۷۵ تومان
بهترین قیمت ۲۱,۳۷۵ تومان
۱۰ % پولِ‌تو نعناع موهیتو گل باز مقدار 50 گرم
قیمت ۵,۷۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۵۷۰ تومان
بهترین قیمت ۵,۱۳۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو نعناع فلفلی گل باز مقدار 50 گرم
قیمت ۵,۷۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۵۷۰ تومان
بهترین قیمت ۵,۱۳۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو نعناع سیب گل باز وزن 50 گرم
قیمت ۵,۷۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۵۷۰ تومان
بهترین قیمت ۵,۱۳۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو شلیل درجه یک – 1000 گرم
قیمت ۲۰,۰۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۲,۰۰۰ تومان
بهترین قیمت ۱۸,۰۰۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو خیار چنبر – 1000 گرم
قیمت ۷,۲۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۷۲۰ تومان
بهترین قیمت ۶,۴۸۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو سیب زمینی استانبولی وزن 500 گرم
قیمت ۹,۷۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۹۷۰ تومان
بهترین قیمت ۸,۷۳۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو گیلاس تکدانه – 500 گرم
قیمت ۱۴,۰۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۱,۴۰۰ تومان
بهترین قیمت ۱۲,۶۰۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو انگور رد گلوب – 500 گرم
قیمت ۴۸,۰۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۴,۸۰۰ تومان
بهترین قیمت ۴۳,۲۰۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو خربزه بزرگ - یک عددی
قیمت ۱۹,۵۵۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۱,۹۵۵ تومان
بهترین قیمت ۱۷,۵۹۵ تومان
۱۰ % پولِ‌تو بادمجان بوته ای - 1000 گرم
قیمت ۵,۸۹۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۵۸۹ تومان
بهترین قیمت ۵,۳۰۱ تومان
۱۰ % پولِ‌تو خیار گلخانه ای درجه دو - 1000 گرم
قیمت ۴,۷۵۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۴۷۵ تومان
بهترین قیمت ۴,۲۷۵ تومان
۱۰ % پولِ‌تو موز شیر موزی - 1000 گرم
قیمت ۹,۹۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۹۹۰ تومان
بهترین قیمت ۸,۹۱۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو زردآلو - 500 گرم
قیمت ۱۲,۹۶۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۱,۲۹۶ تومان
بهترین قیمت ۱۱,۶۶۴ تومان
۱۰ % پولِ‌تو گیلاس - 500 گرم
قیمت ۱۲,۵۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۱,۲۵۰ تومان
بهترین قیمت ۱۱,۲۵۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو پک سبزیجات منجمد نوبر سبز مقدار 1600 گرم
قیمت ۲۵,۰۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۲,۵۰۰ تومان
بهترین قیمت ۲۲,۵۰۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو خربزه کوچک یک عددی
قیمت ۱۴,۴۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۱,۴۴۰ تومان
بهترین قیمت ۱۲,۹۶۰ تومان