کد تخفیف مدیسه

کد تخفیف مدیسه

کد تخفیف ۷۵۰۰۰ تومانی خرید از فروشگاه اینترنتی مدیسه

 • کد تخفیف ۷۵۰۰۰ تومانی خرید از فروشگاه اینترنتی مدیسه تنها با پرداخت ۴۵۰۰۰ تومان
 • ویژه خرید تمامی محصولات سایت مدیسه
 • تخفیف : 40% 
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف ۵۰۰۰۰ تومانی خرید از فروشگاه اینترنتی مدیسه

 • کد تخفیف ۵۰۰۰۰ تومانی خرید از فروشگاه اینترنتی مدیسه تنها با پرداخت ۳۰۰۰۰ تومان
 • ویژه خرید تمامی محصولات سایت مدیسه
 • قابل استفاده برای یک نفر
 • تخفیف: 40%
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف ۵۰۰۰۰ تومانی خرید از فروشگاه اینترنتی مدیسه

 •  فروشگاه اینترنتی مدیسه
 • کد تخفیف 50000 تومانی خرید بالای 300000 تومان 
 • قابل استفاده برای یک نفر
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف ۵۰۰۰۰ تومانی مدیسه

 •  فروشگاه اینترنتی مدیسه
 • کد تخفیف 50,000 تومانی ویژه خرید بالای 300,000 تومان 
 • قابل استفاده برای یک نفر
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف ۵۰۰۰۰ تومانی مدیسه

 • مدیسه ، فروشگاه آنلاین پوشاک کد تخفیف ۵۰۰۰۰ تومانی
 • کد یکبار مصرف  
 • فقط برای یک نفر قابل استفاده است
 • برای خریدهای بالای 200 هزار تومان
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 20% فروشگاه مد و لباس مدیسه

 • مدیسه ، فروشگاه آنلاین پوشاک
 • تخفیف : 20 درصد
 • کد یکبار مصرف  
 • فقط برای یک نفر قابل استفاده است
 • ویژه پوشاک زمستانی
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 20 درصدی فروشگاه مد و لباس مدیسه

 • مدیسه ، فروشگاه آنلاین پوشاک
 • تخفیف : 20 درصد
 • کد یکبار مصرف  
 • فقط برای یک نفر قابل استفاده است
 • ویژه لباس های مدیسه
 • مهلت : نامشخص
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 25% مدیسه برای برند دیویدجونز

 • مدیسه ، فروشگاه آنلاین پوشاک
 • تخفیف : 25 درصد
 • کد یکبار مصرف  
 • فقط برای یک نفر قابل استفاده است
 • ویژه برند ⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣David Jones در مدیسه
 • مهلت : 7 اسفند تا ساعت 19
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 20% مدیسه برای برند F& F

 • مدیسه ، فروشگاه آنلاین پوشاک
 • تخفیف : 20 درصد
 • کد یکبار مصرف  
 • فقط برای یک نفر قابل استفاده است
 • ویژه برند ⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣F & F در مدیسه
 • مهلت : 12 اسفند تا ساعت 22
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 25% مدیسه برای برند Promod

 • مدیسه ، فروشگاه آنلاین پوشاک
 • تخفیف : 25 درصد
 • کد یکبار مصرف  
 • فقط برای یک نفر قابل استفاده است
 • ویژه برند promod⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ در مدیسه
 • مهلت : 13 اسفند تا ساعت 23
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 20% مدیسه برای برند Diverse

 • مدیسه ، فروشگاه آنلاین پوشاک
 • تخفیف : 20 درصد
 • قابل استفاده برای خرید محصولات برند Diverse
 • کد یکبار مصرف  
 • فقط برای یک نفر قابل استفاده است
 • مهلت استفاده : 16 اسفند 96
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 20% برند Roni در مدیسه

 • مدیسه ، فروشگاه آنلاین پوشاک
 • کد تخفیف 20%  مدیسه
 • قابل استفاده برای برند Roni
 • کد یکبار مصرف  
 • برای هر نفر یک بار قابل استفاده است
 • بدون محدودیت در حداقل خرید
 • مهلت استفاده : 20 اسفند 96
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 30% برندهای ورزشی Diadora و Errea در مدیسه

 • مدیسه ، فروشگاه آنلاین پوشاک
 • کد تخفیف 30%  مدیسه
 • قابل استفاده برای برندهای Diadora و Errea در مدیسه
 • کد یکبار مصرف  
 • برای هر نفر یک بار قابل استفاده است
 • بدون محدودیت در حداقل خرید
 • مهلت استفاده : 28 اسفند 96
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 25% برند Reserved در مدیسه

 • مدیسه ، فروشگاه آنلاین پوشاک
 • کد تخفیف 25%  مدیسه
 • قابل استفاده برای برند Reserved 
 • کد یکبار مصرف  
 • برای هر نفر یک بار قابل استفاده است
 • بدون محدودیت در حداقل خرید
 • مهلت استفاده : 21 اسفند 96
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 20% مدیسه

 • مدیسه ، فروشگاه آنلاین پوشاک
 • کد تخفیف 20%  مدیسه
 • قابل استفاده برای خرید عطر در مدیسه
 • کد یکبار مصرف  
 • برای هر نفر یک بار قابل استفاده است
 • بدون محدودیت در حداقل خرید
 • مهلت استفاده : 24 اسفند 96
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 20% برند Tally Weijl در مدیسه

 • مدیسه ، فروشگاه آنلاین پوشاک
 • کد تخفیف 20%  مدیسه
 • قابل استفاده برای خرید از برند Tally Weijl در مدیسه
 • کد یکبار مصرف  
 • برای هر نفر یک بار قابل استفاده است
 • بدون محدودیت در حداقل خرید
 • مهلت استفاده : 26 اسفند 96
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 20% کیف های چرم برند python در مدیسه

 • مدیسه ، فروشگاه آنلاین پوشاک
 • کد تخفیف 20%  مدیسه
 • قابل استفاده برای خرید کیف های چرم برند python در مدیسه
 • کد یکبار مصرف  
 • برای هر نفر یک بار قابل استفاده است
 • بدون محدودیت در حداقل خرید
 • مهلت استفاده : 27 اسفند 96
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 40000 تومانی مدیسه

 • مدیسه ، فروشگاه آنلاین پوشاک
 • کد تخفیف 40000 تومانی  مدیسه
 • کد یکبار مصرف  
 • برای هر نفر یک بار قابل استفاده است
 • تعداد محدود
 • مهلت استفاده : 15 فروردین
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 15% مدیسه

 • مدیسه ، فروشگاه آنلاین پوشاک
 • کد تخفیف 15% مدیسه
 • قابل استفاده برای خرید کلیه کالاها به استثنای عطر 
 • کد یکبار مصرف  
 • برای هر نفر یک بار قابل استفاده است
 • تعداد محدود
 • مهلت استفاده : 31 فروردین
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 15 درصدی مدیسه

 • کد تخفیف 15 درصدی مدیسه
 • قابل استفاده برای خرید کلیه کالاها به استثنای عطر 
 • کد یکبار مصرف  
 • برای هر نفر یک بار قابل استفاده است
 • تعداد محدود
 • مهلت استفاده : 31 فروردین
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 15% برند Quiz مدیسه

 • مدیسه ، فروشگاه آنلاین پوشاک
 • کد تخفیف 15%  مدیسه
 • قابل استفاده برای خرید از برند Quiz 
 • کد یکبار مصرف  
 • برای هر نفر یک بار قابل استفاده است
 • بدون محدودیت در حداقل خرید
 • مهلت استفاده : 21 فروردین
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 15% برند Arma در مدیسه

 • مدیسه ، فروشگاه آنلاین پوشاک
 • کد تخفیف 15%  مدیسه
 • قابل استفاده برای خرید از برند Arma در مدیسه 
 • کد یکبار مصرف  
 • برای هر نفر یک بار قابل استفاده است
 • بدون محدودیت در حداقل خرید
 • مهلت استفاده : 31 فروردین
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 15% پیراهن های زنانه در مدیسه

 • مدیسه ، فروشگاه آنلاین پوشاک
 • کد تخفیف 15%  مدیسه
 • قابل استفاده برای خرید پیراهن های زنانه
 • کد یکبار مصرف  
 • برای هر نفر یک بار قابل استفاده است
 • بدون محدودیت در حداقل خرید
 • مهلت استفاده : 30 فروردین
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 20% برند F&F در مدیسه

 • مدیسه ، فروشگاه آنلاین پوشاک
 • کد تخفیف 20%  مدیسه
 • قابل استفاده برای خرید از برند F&F  در مدیسه
 • کد یکبار مصرف  
 • برای هر نفر یک بار قابل استفاده است
 • بدون محدودیت در حداقل خرید
 • مهلت استفاده : 2 اردیبهشت
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 15% لوازم آرایشی برند L oreal در مدیسه

 • مدیسه ، فروشگاه آنلاین پوشاک
 • کد تخفیف 15%  مدیسه
 • قابل استفاده برای خرید لوازم آرایشی برند L'oreal در مدیسه
 • کد یکبار مصرف  
 • برای هر نفر یک بار قابل استفاده است
 • بدون محدودیت در حداقل خرید
 • مهلت استفاده : 4 اردیبهشت
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 20% برند Perana در مدیسه

 • مدیسه ، فروشگاه آنلاین پوشاک
 • کد تخفیف 20%  مدیسه
 • قابل استفاده برای خرید از برند Perana
 • کد یکبار مصرف  
 • برای هر نفر یک بار قابل استفاده است
 • بدون محدودیت در حداقل خرید
 • مهلت استفاده : 4 اردیبهشت
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 25% کیف های برند David Jones در مدیسه

 • مدیسه ، فروشگاه آنلاین پوشاک
 • کد تخفیف 25%  مدیسه
 • قابل استفاده برای خرید کیف های برند David Jones
 • کد یکبار مصرف  
 • برای هر نفر یک بار قابل استفاده است
 • بدون محدودیت در حداقل خرید
 • مهلت استفاده : 5 اردیبهشت
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 15% فروشگاه مد و لباس مدیسه

 • مدیسه ، فروشگاه آنلاین پوشاک
 • تخفیف : 15 درصد
 • ویژه خرید شلوار
 • برای هر نفر یک بار قابل استفاده است
 • مهلت استفاده : 8 اردیبهشت
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 20% فروشگاه مد و لباس مدیسه

 • مدیسه ، فروشگاه آنلاین پوشاک
 • تخفیف : 20 درصد
 • ویژه خرید از برندهای منتخب
 • تخفیف ویژه به مناسبت روز جوان
 • برای هر نفر یک بار قابل استفاده است
 • مهلت استفاده : 9 اردیبهشت
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 15% فروشگاه مدیسه

 • مدیسه ، فروشگاه آنلاین پوشاک
 • تخفیف : 15 درصد
 • ویژه خرید کفش مردانه
 • برای هر نفر یک بار قابل استفاده است
 • مهلت استفاده : 15 اردیبهشت
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 15% برند DESAR در مدیسه

 • مدیسه ، فروشگاه آنلاین پوشاک
 • تخفیف : 15 درصد
 • ویژه خرید از برند DESAR در مدیسه
 • برای هر نفر یک بار قابل استفاده است
 • مهلت استفاده : 15 اردیبهشت
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 30000 تومانی مدیسه

 • کد تخفیف 30000 تومانی مدیسه
 • برای سفارش های بیشتر از 200000 تومان
 • قابل استفاده برای خرید تمامی محصولات سایت
 • برای هر نفر یک بار قابل استفاده است
 • مهلت استفاده : 19 اردیبهشت 
دریافت کد تخفیف
15 ٪
تخفیف

کد تخفیف 25 درصدی مدیسه

 • کد تخفیف 25% مدیسه
 • قابل استفاده برای خرید کالاهای منتخب سایت
 • برای هر نفر یک بار قابل استفاده است
 • مهلت استفاده : 22 اردیبهشت 
دریافت کد تخفیف
25 ٪
تخفیف

کد تخفیف 50000 تومانی مدیسه

 • کد تخفیف 50000 تومانی مدیسه
 • قابل استفاده برای خرید تمام محصولات سایت به استثنای کالاهای ورزشی، زیورآلات و الکترونیک
 • برای هر نفر یک بار قابل استفاده است
 • مهلت استفاده : 22 خرداد
دریافت کد تخفیف
16 ٪
تخفیف

کد تخفیف 25% مدیسه

 • کد تخفیف 25% مدیسه
 • قابل استفاده برای خرید کالاهای منتخب در مدیسه
 • برای هر نفر یک بار قابل استفاده است
 • مهلت استفاده : 23 اردیبهشت
دریافت کد تخفیف
25 ٪
تخفیف

کد تخفیف 25 درصدی مدیسه

 • کد تخفیف 25% مدیسه
 • قابل استفاده برای خرید کالاهای منتخب در مدیسه
 • برای هر نفر یک بار قابل استفاده است
 • مهلت استفاده : 28 اردیبهشت
دریافت کد تخفیف
25 ٪
تخفیف

کد تخفیف 15 درصدی مدیسه

 • کد تخفیف 15% مدیسه
 • قابل استفاده برای خرید تمام کالاها
 • برای هر نفر یک بار قابل استفاده است
 • مهلت استفاده : خرداد 97
دریافت کد تخفیف
15 ٪
تخفیف

کد تخفیف 50000 تومانی مدیسه

 • کد تخفیف 50000 تومانی مدیسه
 • قابل استفاده برای خریدهای بیشتر از 200000 تومان
 • قابل استفاده برای خرید تمام کالاها
 • برای هر نفر یک بار قابل استفاده است
 • مهلت استفاده : خرداد 97
دریافت کد تخفیف
25 ٪
تخفیف

کد تخفیف 50000 تومانی مدیسه

 • کد تخفیف 50000 تومانی مدیسه
 • قابل استفاده برای خریدهای بیشتر از 300000 تومان
 • قابل استفاده برای خرید تمام کالاها
 • قابل استفاده برای خرید اول
 • مهلت استفاده : خرداد 97
دریافت کد تخفیف
16 ٪
تخفیف

کد تخفیف 15% مدیسه تنها با پرداخت 8000 تومان

 • کد تخفیف 15% مدیسه تنها با پرداخت 8000 تومان
 • قابل استفاده برای خرید تمام کالاها
 • هر کد قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • مهلت استفاده : شهریور 97
دریافت کد تخفیف
15 ٪
تخفیف
فقط در تخفیفان

کد تخفیف 50000 تومانی مدیسه تنها با پرداخت 4000 تومان

 • کد تخفیف 50000 تومانی مدیسه تنها با پرداخت 4000 تومان
 • قابل استفاده برای خریدهای بیشتر از 350000 تومان
 • مهلت استفاده : شهریور 97
دریافت کد تخفیف
15 ٪
تخفیف
فقط در تخفیفان

کد تخفیف 25000 تومانی مدیسه تنها با پرداخت 2000 تومان

 • کد تخفیف 25000 تومانی مدیسه تنها با پرداخت 2000 تومان
 • قابل استفاده برای خریدهای بیشتر از 250000 تومان
 • مهلت استفاده : شهریور 97
دریافت کد تخفیف
10 ٪
تخفیف
فقط در تخفیفان

کد تخفیف 40000 تومانی مدیسه تنها با پرداخت 25000 تومان

 • کد تخفیف 40000 تومانی مدیسه تنها با پرداخت 25000 تومان
 • مهلت استفاده : شهریور 97
دریافت کد تخفیف
35 ٪
تخفیف
فقط در تخفیفان

کد تخفیف 15% مدیسه

 • کد تخفیف 15% مدیسه
 • سقف تخفیف : 50000 تومان
 • قابل استفاده برای خرید تمام کالاها
 • قابل استفاده برای هر نفر یک بار
 • مهلت استفاده : 25 تیر
دریافت کد تخفیف
16 ٪
تخفیف

کد تخفیف 10% برندهای آلمانی در مدیسه

 • کد تخفیف 10% مدیسه
 • قابل استفاده برای خرید از برندهای آلمانی در مدیسه
 • برندهای آلمانی مدیسه شامل Adidas ،Puma ،Casamoda ،Greystone، Broadway ،Beyu Aigner ،Hugo ،Essence می‌باشند.
 • قابل استفاده برای هر نفر یک بار
 • مهلت استفاده : 25 تیر
دریافت کد تخفیف
10 ٪
تخفیف

کد تخفیف 10% برندهای انگلیسی در مدیسه

 • کد تخفیف 10% مدیسه
 • قابل استفاده برای خرید از برندهای انگلیسی در مدیسه
 • برندهای انگلیسی مدیسه شامل F&F، Quiz ، Marks&Spencer ، Wallis ، Monsoon ، Slazenger ، lonsdale ، BURBERRY ، Dunlop ، KARRIMOR می‌باشند.
 • قابل استفاده برای هر نفر یک بار
 • مهلت استفاده : 25 تیر
دریافت کد تخفیف
10 ٪
تخفیف

کد تخفیف 10% برندهای سوئیسی در مدیسه

 • کد تخفیف 10% مدیسه
 • قابل استفاده برای خرید از برندهای سوئیسی در مدیسه
 • برندهای سوئیسی مدیسه شامل Tally Weijl می‌باشند.
 • قابل استفاده برای هر نفر یک بار
 • مهلت استفاده : 25 تیر
دریافت کد تخفیف
10 ٪
تخفیف

کد تخفیف 10% برندهای فرانسوی در مدیسه

 • کد تخفیف 10% مدیسه
 • قابل استفاده برای خرید از برندهای فرانسوی در مدیسه
 • برندهای فرانسوی مدیسه شامل  David Jones ، LOREAL ، BOURJOIS ، PROMOD می‌باشند.
 • قابل استفاده برای هر نفر یک بار
 • مهلت استفاده : 25 تیر
دریافت کد تخفیف
10 ٪
تخفیف

کد تخفیف 30000 تومانی مدیسه تنها با پرداخت 5000 تومان

 • کد تخفیف 30000 تومانی مدیسه تنها با پرداخت 5000 تومان
 • قابل استفاده برای خریدهای بیشتر از 150000 تومان
 • هر کد قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • مهلت استفاده : 31 شهریور
دریافت کد تخفیف
20 ٪
تخفیف
فقط در تخفیفان

کد تخفیف 20% مدیسه

 • کد تخفیف 20% مدیسه
 • قابل استفاده برای خرید تمام محصولات سایت مدیسه
 • قابل استفاده برای هر نفر یک بار
 • مهلت استفاده : 12 تیر
دریافت کد تخفیف
20 ٪
تخفیف

کد تخفیف 30% برند ARMA در مدیسه

 • کد تخفیف 30% مدیسه
 • قابل استفاده برای خرید از برند ARMA در مدیسه
 • قابل استفاده برای هر نفر یک بار
 • مهلت استفاده : 12 تیر
دریافت کد تخفیف
30 ٪
تخفیف

کد تخفیف 25% لوازم آرایش منتخب در مدیسه

 • کد تخفیف 25% مدیسه
 • قابل استفاده برای خرید لوازم آرایش منتخب در مدیسه
 • قابل استفاده برای هر نفر یک بار
 • مهلت استفاده : 31 تیر
دریافت کد تخفیف
25 ٪
تخفیف

کد تخفیف 25000 تومانی برند H&M در مدیسه

 • کد تخفیف 25000 تومانی مدیسه
 • قابل استفاده برای خرید از برند H&M در مدیسه
 • قابل استفاده برای خریدهای بیشتر از 150000 تومان
 • قابل استفاده برای هر نفر یک بار
 • مهلت استفاده : 13 تیر
دریافت کد تخفیف
25،000
تومان

کد تخفیف 25000 تومانی برند Tally Weijl در مدیسه

 • کد تخفیف 25000 تومانی مدیسه
 • قابل استفاده برای خرید از برند Tally Weijl در مدیسه
 • قابل استفاده برای خریدهای بیشتر از 150000 تومان
 • قابل استفاده برای هر نفر یک بار
 • مهلت استفاده : 16 تیر
دریافت کد تخفیف
25،000
تومان

کد تخفیف 25000 تومانی برند Diverse در مدیسه

 • کد تخفیف 25000 تومانی مدیسه
 • قابل استفاده برای خرید از برند Diverse در مدیسه
 • قابل استفاده برای خریدهای بیشتر از 150000 تومان
 • قابل استفاده برای هر نفر یک بار
 • مهلت استفاده : 17 تیر
دریافت کد تخفیف
25،000
تومان

کد تخفیف مدیسه

مدیسه یک فروشگاه اینترنتی لباس مردانه و زنانه است که می‌خواهد دوست خوش سلیقه شما باشد. خرید اینترنتی لباس برای کسانی که به شیک پوشی اهمیت می‌دهند، بسیار سخت است. کد تخفیف فروشگاه اینترنتی مدیسه با انواع برندهای ایرانی و خارجی این امکان را فراهم نموده که بسیار راحت و با تخفیف از بین هزاران مدل کیف، کفش، لباس و اکسسوری انتخابی با کیفیت و متناسب با سلیقه خود داشته باشند. مدیسه با استفاده از تجربیات ۵۰ ساله گروه تجاری گلستان، لذت خرید لباس، عطر و لوازم منزل از هزاران مدل و برند را برای شما فراهم کرده است. امروز شما می‌توانید کد تخفیف مدیسه را از سایت تخفیفان خریداری کنید، آن را هدیه دهید یا برای خود استفاده کنید. کد تخفیف مدیسه این اطمینان را به شما می‌دهد تا با قیمتی کاملا مناسب، محصولاتی اصل از برترین برندهای جهان از قبیل GAP, H&M, Giordano, La Senza, Nike, Adidas, Oysho, Ray-Ban, Versace, Chanel, BVLGARI, Zara و ... را خریداری کنید و از یک تجربه خوب خرید اینترنتی لذت ببرید. کد تخفیف مدیسه هیچ محدودیتی ندارد و برای انواع لباس و اکسسوری و برای هر برندی قابل استفاده است. علاوه بر این برندهای نام آشنا در ایران، مدیسه عرضه کننده‌ی برخی از معتبرترین برندهای جهانی است که پیش از این کمتر در ایران شناخته شده بودند. برندهایی آمریکایی نظیر TCP ,Nine West یا برند فرانسوی Celio که همزمان با فروش در فروشگاه‌‌های معتبر جهان، در مدیسه نیز عرضه می‌شوند و حالا و با کد تخفیف مدیسه ارزان‌تر از قبل در دسترس هستند. کالای خریداری شده از مدیسه در طول ایام هفته در ظرف ۲۴ ساعت بدون هیچ هزینه اضافی (برای خریدهای بالای یکصد هزار تومان) تحویل داده می‌شود شما می‌توانید در صورت عدم رضایت، محصول خریداری شده را تا 7 روز پس از خرید، عودت دهید و هزینه خود را به صورت کامل دریافت کنید.

بازیابی کلمه عبور
یا
با اکانت یاهو وارد شوید با اکانت گوگل وارد تخفیفان شوید با اکانت فیسبوک وارد تخفیفان شوید با اکانت توییتر وارد تخفیفان شوید

با موفقیت وارد تخفیفان شدید

برای اطلاع از تخفیفان‌های روزانه ایمیل خود را وارد کنید

برای اطلاع از تخفیفان‌های جدید مشترک تخفیفان شوید

اشتراک

اشتراک خبرنامه

برای اطلاع از آخرین تخفیف‌های شهرتان آدرس ایمیل خود را وارد نمایید