هتل چهار ستاره تاپ ایران مشهد ویژه یک شب اقامت تا ۵۵% تخفیف

تخفیفان ۱۰۰
تضمین رضایت صد درصدی شما
/
هتل چهار ستاره ایران مشهد
هتل چهار ستاره ایران مشهد
هتل چهار ستاره ایران مشهد
هتل چهار ستاره ایران مشهد
هتل چهار ستاره ایران مشهد
هتل چهار ستاره ایران مشهد
هتل چهار ستاره ایران مشهد
هتل چهار ستاره ایران مشهد
هتل چهار ستاره ایران مشهد
هتل چهار ستاره ایران مشهد
هتل چهار ستاره ایران مشهد
هتل چهار ستاره ایران مشهد
هتل چهار ستاره ایران مشهد
هتل چهار ستاره ایران مشهد
هتل چهار ستاره ایران مشهد
هتل چهار ستاره ایران مشهد
هتل چهار ستاره ایران مشهد
هتل چهار ستاره ایران مشهد
هتل چهار ستاره ایران مشهد
55 % تخفیف
195،000 تومان
438،180 تومان
-
5.0 امتیاز
پیشنهاد شده توسط مشتریان قبلی
این امتیاز توسط خریداران این محصول داده شده است

ویژگی های هتل چهار ستاره ایران مشهد

هتل چهار ستاره تاپ ایران مشهد ویژه خرداد برای یک شب اقامت با صبحانه در اتاق یک تخته تنها با پرداخت ۲۲۰۰۰۰ تومان اما با ارزش ۳۴۳۳۵۰ تومان(۳۶% تخفیف)

هتل چهار ستاره تاپ ایران مشهد ویژه خرداد برای یک شب اقامت با صبحانه در اتاق دو تخته تنها با پرداخت ۳۲۰۰۰۰ تومان اما با ارزش ۵۶۶۸۰۰ تومان(۴۴% تخفیف)

هتل چهار ستاره تاپ ایران مشهد ویژه خرداد برای یک شب اقامت با صبحانه در آپارتمان دو خوابه برای چهار نفر تنها با پرداخت ۷۴۰۰۰۰ تومان اما با ارزش ۱۲۸۶۲۰۰ تومان(۴۲% تخفیف)

هتل چهار ستاره تاپ ایران مشهد ویژه خرداد برای یک شب اقامت فولبرد در اتاق به ازای هر نفر تنها با پرداخت ۲۴۵۰۰۰ تومان اما با ارزش ۴۳۸۱۸۰ تومان(۴۴% تخفیف)

هتل چهار ستاره تاپ ایران مشهد ویژه خرداد برای یک شب اقامت فولبرد در آپارتمان به ازای هر نفر تنها با پرداخت ۲۷۰۰۰۰ تومان اما با ارزش ۴۷۷۴۲۰ تومان(۴۳% تخفیف)

هتل چهار ستاره تاپ ایران مشهد ویژه خرداد برای یک شب اقامت فولبرد سینگل به ازای هر نفر تنها با پرداخت ۳۰۵۰۰۰ تومان اما با ارزش ۴۹۷۰۴۰ تومان(۳۹% تخفیف)

هتل چهار ستاره تاپ ایران مشهد ویژه ۱۶ اردیبهشت الی ۱ خرداد و ۶ الی ۱۳ خرداد برای یک شب اقامت با صبحانه در اتاق یک تخته تنها با پرداخت ۱۸۵۰۰۰ تومان اما با ارزش ۳۴۳۳۵۰ تومان(۴۶% تخفیف)

هتل چهار ستاره تاپ ایران مشهد ویژه ۱۶ اردیبهشت الی ۱ خرداد و ۶ الی ۱۳ خرداد برای یک شب اقامت با صبحانه در اتاق دو تخته تنها با پرداخت ۲۷۵۰۰۰ تومان اما با ارزش ۵۶۶۸۰۰ تومان(۵۱% تخفیف)

هتل چهار ستاره تاپ ایران مشهد ویژه ۱۶ اردیبهشت الی ۱ خرداد و ۶ الی ۱۳ خرداد برای یک شب اقامت با صبحانه در اتاق سه تخته تنها با پرداخت ۴۰۵۰۰۰ تومان اما با ارزش ۶۹۷۶۰۰ تومان(۴۲% تخفیف)

هتل چهار ستاره تاپ ایران مشهد ویژه ۱۶ اردیبهشت الی ۱ خرداد و ۶ الی ۱۳ خرداد برای یک شب اقامت با صبحانه در اتاق چهار تخته تنها با پرداخت ۵۳۵۰۰۰ تومان اما با ارزش ۸۲۸۴۰۰ تومان(۳۵% تخفیف)

هتل چهار ستاره تاپ ایران مشهد ویژه ۱۶ اردیبهشت الی ۱ خرداد و ۶ الی ۱۳ خرداد برای یک شب اقامت با صبحانه در آپارتمان دو خوابه برای چهار نفر تنها با پرداخت ۶۳۵۰۰۰ تومان اما با ارزش ۱۲۸۶۲۰۰ تومان(۵۱% تخفیف)

هتل چهار ستاره تاپ ایران مشهد ویژه ۱۶ اردیبهشت الی ۱ خرداد و ۶ الی ۱۳ خرداد برای یک شب اقامت فولبرد در اتاق به ازای هر نفر تنها با پرداخت ۱۹۵۰۰۰ تومان اما با ارزش ۴۳۸۱۸۰ تومان(۵۵% تخفیف)

هتل چهار ستاره تاپ ایران مشهد ویژه ۱۶ اردیبهشت الی ۱ خرداد و ۶ الی ۱۳ خرداد برای یک شب اقامت فولبرد در آپارتمان به ازای هر نفر تنها با پرداخت ۲۲۰۰۰۰ تومان اما با ارزش ۴۷۷۴۲۰ تومان(۵۴% تخفیف)

هتل چهار ستاره تاپ ایران مشهد ویژه ۱۶ اردیبهشت الی ۱ خرداد و ۶ الی ۱۳ خرداد برای یک شب اقامت فولبرد سینگل به ازای هر نفر تنها با پرداخت ۲۶۰۰۰۰ تومان اما با ارزش ۴۹۷۰۴۰ تومان(۴۸% تخفیف)

هتل چهار ستاره تاپ ایران مشهد ویژه ۱۳ الی ۱۸ خرداد برای یک شب اقامت با صبحانه در اتاق یک تخته تنها با پرداخت ۲۵۵۰۰۰ تومان اما با ارزش ۳۴۳۳۵۰ تومان(۲۶% تخفیف)

هتل چهار ستاره تاپ ایران مشهد ویژه  ۱۳ الی ۱۸ خرداد برای یک شب اقامت با صبحانه در اتاق دو تخته تنها با پرداخت ۳۹۵۰۰۰ تومان اما با ارزش ۵۶۶۸۰۰ تومان(۳۰% تخفیف)

هتل چهار ستاره تاپ ایران مشهد ویژه ۱۳ الی ۱۸ خرداد برای یک شب اقامت با صبحانه در اتاق سه تخته تنها با پرداخت ۵۲۵۰۰۰ تومان اما با ارزش ۶۹۷۶۰۰ تومان(۲۵% تخفیف)

هتل چهار ستاره تاپ ایران مشهد ویژه  ۱۳ الی ۱۸ خرداد برای یک شب اقامت با صبحانه در اتاق چهار تخته تنها با پرداخت ۶۵۵۰۰۰ تومان اما با ارزش ۸۲۸۴۰۰ تومان(۲۱% تخفیف)

هتل چهار ستاره تاپ ایران مشهد ویژه ۱۳ الی ۱۸ خرداد برای یک شب اقامت با صبحانه در آپارتمان دو خوابه برای چهار نفر تنها با پرداخت ۹۳۵۰۰۰ تومان اما با ارزش ۱۲۸۶۲۰۰ تومان(۲۷% تخفیف)

هتل چهار ستاره تاپ ایران مشهد ویژه  ۱۳ الی ۱۸ خرداد برای یک شب اقامت فولبرد در اتاق به ازای هر نفر تنها با پرداخت ۲۷۵۰۰۰ تومان اما با ارزش ۴۳۸۱۸۰ تومان(۳۷% تخفیف)

هتل چهار ستاره تاپ ایران مشهد ویژه  ۱۳ الی ۱۸ خرداد برای یک شب اقامت فولبرد در آپارتمان به ازای هر نفر تنها با پرداخت ۳۱۰۰۰۰ تومان اما با ارزش ۴۷۷۴۲۰ تومان(۳۵% تخفیف)

هتل چهار ستاره تاپ ایران مشهد ویژه  ۱۳ الی ۱۸ خرداد برای یک شب اقامت فولبرد سینگل به ازای هر نفر تنها با پرداخت ۳۳۵۰۰۰ تومان اما با ارزش ۴۹۷۰۴۰ تومان(۳۳% تخفیف)

برای انتخاب روی دکمه خرید کلیک نمایید.

ایام عادی خرداد بعد از عید فطر و ایام شبهای قدر از  ۱ الی ۶ خرداد به مدت ۵ شب 

 

 1. کارت‌خوان: دارد
 1. پارکینگ اختصاصی: دارد
 1. جای پارک آسان: دارد
 1. اینترنت: دارد
 • تعداد ستاره‌های هتل : ۴
 • ساعت تخلیه اتاق : ۱۲
 • ساعت تحویل اتاق : ۱۴
 • مدارک شناسایی لازم : همراه داشتن کارت شناسایی معتبر الزامی است
 • حرم امام رضا علیه السلام: 5 دقیقه با ماشین
 • ورودی باب الرضا: 6 دقیقه با ماشین
 • ورودی باب الجواد: 8 دقیقه پیاده
 • بازار رضا مشهد: 9 دقیقه با ماشین
 • ایستگاه راه آهن شهر مشهد: 13 دقیقه با ماشین
 • پایانه مسافربری مشهد: 19 دقیقه با ماشین
 • فرودگاه مشهد: 21 دقیقه با ماشین
 • مرکز خرید الماس شرق مشهد: 23 دقیقه با ماشین
 • نمایشگاه بین المللی مشهد: 32 دقیقه با ماشین

شرایط استفاده

یک لحظه پس از خرید با توجه به زمان‌های سرویس‌دهی میتوانید از تخفیفان خود استفاده نمایید
امـکـان اسـتـفــاده از
لـــحـــظــه خــــریـــد
به تعداد دلخواه برای خود و دوستانتان خرید کنید
بدون محدودیت در
تـــعـــداد خـــریــد
هر تخفیفان مختص یک نفر و یکبار مراجعه
هـر بـن تـخـفـیـف
مـخـتـص یـک نفر
بدون نیاز به پرینت کد تخفیف. کافیست کد تخفیف را در موبایل ارائه کنید
تخفیفان سبز
بدون نیاز به ارائه پرینت
 • به منظور اطلاع از وضعیت اتاق های خالی و راهنمایی رزرو با شماره ۰۵۱۳۱۹۹۴ تماس بگیرید و تاریخ رزرو و مشخصات خود را اعلام فرمایید، در غیر اینصورت تخفیفان هیچ مسئولیتی در قبال خرید شما ندارد.
 • حداقل خرید، ۲ کوپن
 • اقامت فولبرد، شامل اقامت به همراه صبحانه، ناهار و شام است.
زمان استفاده: از 1398/2/1 تا 1398/4/1
ساعت پاسخگویی و سرویس دهی: با هماهنگی
روزهای سرویس‌دهی: با هماهنگی
شماره تلفن هتل چهار ستاره ایران مشهد: نمایش شماره تماس
آدرس: خراسان رضوی، مشهد، خيابان خسروی نو

توضیحات تکمیلی هتل چهار ستاره ایران مشهد

5.0 امتیاز / 15 نظر
پیشنهاد شده توسط مشتریان قبلی
این امتیاز توسط خریداران این محصول داده شده است

هتل چهار ستاره ايران مشهد

هتل چهار ستاره تاپ ایران مشهد، به دلیل نزدیکی به حرم مطهر امام رضا(ع) و بازارهای شناخته‌شده‌ی این شهر، در میان زائران بسیار محبوب است. این هتل چهارستاره اتاق‌ها و آپارتمان‌های لوکس و مرتبی را فراهم آورده تا شما با هزینه‌ای مناسب، اقامت و زیارتی دلچسب را تجربه کنید. رستوران و کافی‌شاپ هتل با غذاها و میان‌وعده‌های متنوع خود، پذیرایی دلچسبی از شما به عمل می‌آورند. آقایان نیز می‌توانند برای رفع خستگی و تمدد اعصاب سری به مجموعه تفریحات آبی هتل بزنند. 

نظرات
2 دیدگاه
امینیان 1398/3/2 19:01
با سلام ما درمدت ۴شب و۳روز در هتل اقامت داشتیم همه چی خوب بود برخورد پرسنل بسیار خوب بو داز نظر تمیزی اطاق ها مخصوصا رستوران خوب بو د تشکر میکنم از کارکنان ومدیریت هتل.
1398/3/3 00:22
سلام و وقت بخیر
از اینکه نظر و تجربه خود را با ما در میان گذاشتید سپاسگزاریم.
داودشفيعي 1398/2/17 11:31
با سلام 
واقعا جاي تشكردارد ازپرسنل زحمت كش ايران هتل مناسب وتمييز مخصوصا منوي باز غذا وهمچنين پرسنل زحمت كش رستوران باروي باز ميزبان مهمانان ميباشند من يك شب ودوروز بودم خيلي راضي
1398/2/17 11:34
سلام دوست عزیز
دیدگاه شما به اشتراک گذاشته شد تا سایر دوستان از تجربه و نظر شما استفاده نمایند.
از این که از خرید خود رضایت داشتین متشکریم .
 

دیزین

بازیابی کلمه عبور
یا
با اکانت یاهو وارد شوید با اکانت گوگل وارد تخفیفان شوید با اکانت فیسبوک وارد تخفیفان شوید با اکانت توییتر وارد تخفیفان شوید

با موفقیت وارد تخفیفان شدید

برای اطلاع از تخفیفان‌های روزانه ایمیل خود را وارد کنید

برای اطلاع از تخفیفان‌های جدید مشترک تخفیفان شوید

اشتراک

اشتراک خبرنامه

برای اطلاع از آخرین تخفیف‌های شهرتان آدرس ایمیل خود را وارد نمایید