هتل چهار ستاره تاپ ایران مشهد ویژه یک شب اقامت تا ۴۰% تخفیف

تخفیفان ۱۰۰
تضمین رضایت صد درصدی شما
/
هتل چهار ستاره ایران مشهد
هتل چهار ستاره ایران مشهد
هتل چهار ستاره ایران مشهد
هتل چهار ستاره ایران مشهد
هتل چهار ستاره ایران مشهد
هتل چهار ستاره ایران مشهد
هتل چهار ستاره ایران مشهد
هتل چهار ستاره ایران مشهد
هتل چهار ستاره ایران مشهد
هتل چهار ستاره ایران مشهد
هتل چهار ستاره ایران مشهد
هتل چهار ستاره ایران مشهد
هتل چهار ستاره ایران مشهد
هتل چهار ستاره ایران مشهد
هتل چهار ستاره ایران مشهد
هتل چهار ستاره ایران مشهد
هتل چهار ستاره ایران مشهد
هتل چهار ستاره ایران مشهد
هتل چهار ستاره ایران مشهد
40 % تخفیف
770،000 تومان
1،286،200 تومان
-

ویژگی های هتل چهار ستاره ایران مشهد

هتل چهار ستاره تاپ ایران مشهد ویژه تیر برای یک شب اقامت با صبحانه در اتاق یک تخته در اول هفته تنها با پرداخت 230000 تومان اما با ارزش ۳۴۳۳۵۰ تومان(۳۶% تخفیف)
هتل چهار ستاره تاپ ایران مشهد ویژه تیر برای یک شب اقامت با صبحانه در اتاق یک تخته در آخر هفته تنها با پرداخت 260000 تومان اما با ارزش ۳۴۳۳۵۰ تومان(۳۲% تخفیف)
هتل چهار ستاره تاپ ایران مشهد ویژه تیر برای یک شب اقامت با صبحانه در اتاق یک تخته در ایام ولادت تنها با پرداخت 295000 تومان اما با ارزش ۳۴۳۳۵۰ تومان(۳۰% تخفیف)
هتل چهار ستاره تاپ ایران مشهد ویژه تیر برای یک شب اقامت با صبحانه در اتاق دو تخته در اول هفته تنها با پرداخت 340000 تومان اما با ارزش ۵۶۶۸۰۰ تومان(۴۴% تخفیف)
هتل چهار ستاره تاپ ایران مشهد ویژه تیر برای یک شب اقامت با صبحانه در اتاق دو تخته در آخر هفته تنها با پرداخت 390000 تومان اما با ارزش ۵۶۶۸۰۰ تومان(۳۸% تخفیف)
هتل چهار ستاره تاپ ایران مشهد ویژه تیر برای یک شب اقامت با صبحانه در اتاق دو تخته در ایام ولادت تنها با پرداخت 430000 تومان اما با ارزش ۵۶۶۸۰۰ تومان(۳۲% تخفیف)
هتل چهار ستاره تاپ ایران مشهد ویژه تیر برای یک شب اقامت با صبحانه در آپارتمان دو خوابه برای چهار نفر در اول هفته تنها با پرداخت 770000 تومان اما با ارزش ۱۲۸۶۲۰۰ تومان(۴۲% تخفیف)
هتل چهار ستاره تاپ ایران مشهد ویژه تیر برای یک شب اقامت با صبحانه در آپارتمان دو خوابه برای چهار نفر در آخر هفته تنها با پرداخت 870000 تومان اما با ارزش ۱۲۸۶۲۰۰ تومان(۳۸% تخفیف)
هتل چهار ستاره تاپ ایران مشهد ویژه تیر برای یک شب اقامت با صبحانه در آپارتمان دو خوابه برای چهار نفر در ایام ولادت تنها با پرداخت 970000 تومان اما با ارزش ۱۲۸۶۲۰۰ تومان(۳۲% تخفیف)
هتل چهار ستاره تاپ ایران مشهد ویژه تیر برای یک شب اقامت فولبرد در اتاق به ازای هر نفر در اول هفته تنها با پرداخت 240000 تومان اما با ارزش ۴۳۸۱۸۰ تومان(۴۴% تخفیف)
هتل چهار ستاره تاپ ایران مشهد ویژه تیر برای یک شب اقامت فولبرد در اتاق به ازای هر نفر در آخر هفته تنها با پرداخت 265000 تومان اما با ارزش ۴۳۸۱۸۰ تومان(۳۸% تخفیف)
هتل چهار ستاره تاپ ایران مشهد ویژه تیر برای یک شب اقامت فولبرد در اتاق به ازای هر نفر در ایام ولادت تنها با پرداخت 325000 تومان اما با ارزش ۴۳۸۱۸۰ تومان(۳۲% تخفیف)
هتل چهار ستاره تاپ ایران مشهد ویژه تیر برای یک شب اقامت فولبرد در آپارتمان به ازای هر نفر در اول هفته تنها با پرداخت 265000 تومان اما با ارزش ۴۷۷۴۲۰ تومان(۴۳% تخفیف)
هتل چهار ستاره تاپ ایران مشهد ویژه تیر برای یک شب اقامت فولبرد در آپارتمان به ازای هر نفر در آخر هفته تنها با پرداخت 290000 تومان اما با ارزش ۴۷۷۴۲۰ تومان(۳۸% تخفیف)
هتل چهار ستاره تاپ ایران مشهد ویژه تیر برای یک شب اقامت فولبرد در آپارتمان به ازای هر نفر در ایام ولادت تنها با پرداخت 350000 تومان اما با ارزش ۴۷۷۴۲۰ تومان(۳۲% تخفیف)
هتل چهار ستاره تاپ ایران مشهد ویژه تیر برای یک شب اقامت فولبرد سینگل به ازای هر نفردر اول هفته تنها با پرداخت 295000 تومان اما با ارزش ۴۹۷۰۴۰ تومان(۳۹% تخفیف)
هتل چهار ستاره تاپ ایران مشهد ویژه تیر برای یک شب اقامت فولبرد سینگل به ازای هر نفردر آخر هفته تنها با پرداخت 325000 تومان اما با ارزش ۴۹۷۰۴۰ تومان(۳۴% تخفیف)
هتل چهار ستاره تاپ ایران مشهد ویژه تیر برای یک شب اقامت فولبرد سینگل به ازای هر نفردر ایام ولادت تنها با پرداخت 390000 تومان اما با ارزش ۴۹۷۰۴۰ تومان(۳۲% تخفیف)
هتل چهار ستاره تاپ ایران مشهد ویژه مرداد برای یک شب اقامت با صبحانه در اتاق یک تخته در اول هفته تنها با پرداخت 230000 تومان اما با ارزش ۳۴۳۳۵۰ تومان(۳۳% تخفیف)
هتل چهار ستاره تاپ ایران مشهد ویژه مرداد برای یک شب اقامت با صبحانه در اتاق یک تخته در آخر هفته تنها با پرداخت 260000 تومان اما با ارزش ۳۴۳۳۵۰ تومان(۲۴% تخفیف)
هتل چهار ستاره تاپ ایران مشهد ویژه مرداد برای یک شب اقامت با صبحانه در اتاق یک تخته در ایام عید قربان تنها با پرداخت 295000 تومان اما با ارزش ۳۴۳۳۵۰ تومان(۳۰% تخفیف)
هتل چهار ستاره تاپ ایران مشهد ویژه مرداد برای یک شب اقامت با صبحانه در اتاق دو تخته در اول هفته تنها با پرداخت 340000 تومان اما با ارزش ۵۶۶۸۰۰ تومان(۴۴% تخفیف)
هتل چهار ستاره تاپ ایران مشهد ویژه مرداد برای یک شب اقامت با صبحانه در اتاق دو تخته در آخر هفته تنها با پرداخت 390000 تومان اما با ارزش ۵۶۶۸۰۰ تومان(۳۸% تخفیف)
هتل چهار ستاره تاپ ایران مشهد ویژه مرداد برای یک شب اقامت با صبحانه در اتاق دو تخته در ایام عید قربان تنها با پرداخت 430000 تومان اما با ارزش ۵۶۶۸۰۰ تومان(۳۲% تخفیف)
هتل چهار ستاره تاپ ایران مشهد ویژه مرداد برای یک شب اقامت با صبحانه در آپارتمان دو خوابه برای چهار نفر در اول هفته تنها با پرداخت 770000 تومان اما با ارزش ۱۲۸۶۲۰۰ تومان(۴۲% تخفیف)
هتل چهار ستاره تاپ ایران مشهد ویژه مرداد برای یک شب اقامت با صبحانه در آپارتمان دو خوابه برای چهار نفر در آخر هفته تنها با پرداخت 870000 تومان اما با ارزش ۱۲۸۶۲۰۰ تومان(۳۸% تخفیف)
هتل چهار ستاره تاپ ایران مشهد ویژه مرداد برای یک شب اقامت با صبحانه در آپارتمان دو خوابه برای چهار نفر در ایام عید قربان تنها با پرداخت 970000 تومان اما با ارزش ۱۲۸۶۲۰۰ تومان(۳۲% تخفیف)
برای انتخاب روی دکمه خرید کلیک نمایید.
اول هفته: جمعه، شنبه، یکشنبه، دوشنبه
آخر هفته: سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه
ایام ولادت: ۱۷ الی ۲۲ مرداد ماه
 

 

 1. کارت‌خوان: دارد
 1. پارکینگ اختصاصی: دارد
 1. جای پارک آسان: دارد
 1. اینترنت: دارد
 • تعداد ستاره‌های هتل : ۴
 • ساعت تخلیه اتاق : ۱۲
 • ساعت تحویل اتاق : ۱۴
 • مدارک شناسایی لازم : همراه داشتن کارت شناسایی معتبر الزامی است
 • حرم امام رضا علیه السلام: 5 دقیقه با ماشین
 • ورودی باب الرضا: 6 دقیقه با ماشین
 • ورودی باب الجواد: 8 دقیقه پیاده
 • بازار رضا مشهد: 9 دقیقه با ماشین
 • ایستگاه راه آهن شهر مشهد: 13 دقیقه با ماشین
 • پایانه مسافربری مشهد: 19 دقیقه با ماشین
 • فرودگاه مشهد: 21 دقیقه با ماشین
 • مرکز خرید الماس شرق مشهد: 23 دقیقه با ماشین
 • نمایشگاه بین المللی مشهد: 32 دقیقه با ماشین

شرایط استفاده

یک لحظه پس از خرید با توجه به زمان‌های سرویس‌دهی میتوانید از تخفیفان خود استفاده نمایید
امـکـان اسـتـفــاده از
لـــحـــظــه خــــریـــد
به تعداد دلخواه برای خود و دوستانتان خرید کنید
بدون محدودیت در
تـــعـــداد خـــریــد
هر تخفیفان مختص یک نفر و یکبار مراجعه
هـر بـن تـخـفـیـف
مـخـتـص یـک نفر
بدون نیاز به پرینت کد تخفیف. کافیست کد تخفیف را در موبایل ارائه کنید
تخفیفان سبز
بدون نیاز به ارائه پرینت
 • به منظور اطلاع از وضعیت اتاق های خالی و راهنمایی رزرو تماس بگیرید و تاریخ رزرو و مشخصات خود را اعلام فرمایید، در غیر اینصورت تخفیفان هیچ مسئولیتی در قبال خرید شما ندارد.

قوانین کنسلی:

 • اگر متقاضی تا ۲۰ روز قبل از زمان رزرو شده برای استفاده، نسبت به لغو آن اقدام نماید، هیچگونه جریمه ای تعلق نخواهد گرفت.
 • از ۲۰ تا ۱۱ روز قبل از ورود میهمان به واحد اقامتی، مبلغ ۲۰ درصد هزینه اقامت یک شب به ازای هر اتاق.
 • از ۱۰ تا ۶ روز قبل از ورود میهمان به واحد اقامتی، مبلغ ۳۰% هزینه اقامت یک شب به ازای هر اتاق.
 • از ۵ تا ۴۸ ساعت قبل از ورود میهمان به واحد اقامتی، مبلغ ۵۰% هزینه اقامت یک شب به ازای هر اتاق.
 • از ۴۸ ساعت قبل تا زمان ورود میهمان، مبلغ ۷۰% هزینه اقامت یک شب به ازای هر اتاق.
 • تبصره ۱: چنانچه میهمان پس از رزرو و اقامت در هتل، بنا به هر دلیلی از ادامه اقامت در هتل منصرف گردد، هزینه یک شب اقامت به ازای هر اتاق محاسبه و از مبلغ پیش پرداخت کسر خواهد شد، بجز موارد خاص با توافق طرفین
 • حداقل خرید، ۲ کوپن
 • اقامت فولبرد، شامل اقامت به همراه صبحانه، ناهار و شام است.
زمان استفاده: از 1398/4/1 تا 1398/6/1
ساعت پاسخگویی و سرویس دهی: با هماهنگی
روزهای سرویس‌دهی: با هماهنگی
شماره تلفن هتل چهار ستاره ایران مشهد: نمایش شماره تماس
آدرس: خراسان رضوی، مشهد، خيابان خسروی نو

هتل چهار ستاره ايران مشهد

هتل چهار ستاره تاپ ایران مشهد، به دلیل نزدیکی به حرم مطهر امام رضا(ع) و بازارهای شناخته‌شده‌ی این شهر، در میان زائران بسیار محبوب است. این هتل چهارستاره اتاق‌ها و آپارتمان‌های لوکس و مرتبی را فراهم آورده تا شما با هزینه‌ای مناسب، اقامت و زیارتی دلچسب را تجربه کنید. رستوران و کافی‌شاپ هتل با غذاها و میان‌وعده‌های متنوع خود، پذیرایی دلچسبی از شما به عمل می‌آورند. آقایان نیز می‌توانند برای رفع خستگی و تمدد اعصاب سری به مجموعه تفریحات آبی هتل بزنند. 

نظرات
2 دیدگاه
امینیان 1398/3/2 19:01
با سلام ما درمدت ۴شب و۳روز در هتل اقامت داشتیم همه چی خوب بود برخورد پرسنل بسیار خوب بو داز نظر تمیزی اطاق ها مخصوصا رستوران خوب بو د تشکر میکنم از کارکنان ومدیریت هتل.
1398/3/3 00:22
سلام و وقت بخیر
از اینکه نظر و تجربه خود را با ما در میان گذاشتید سپاسگزاریم.
داودشفيعي 1398/2/17 11:31
با سلام 
واقعا جاي تشكردارد ازپرسنل زحمت كش ايران هتل مناسب وتمييز مخصوصا منوي باز غذا وهمچنين پرسنل زحمت كش رستوران باروي باز ميزبان مهمانان ميباشند من يك شب ودوروز بودم خيلي راضي
1398/2/17 11:34
سلام دوست عزیز
دیدگاه شما به اشتراک گذاشته شد تا سایر دوستان از تجربه و نظر شما استفاده نمایند.
از این که از خرید خود رضایت داشتین متشکریم .
 

بلیط قطار

بازیابی کلمه عبور
یا
با اکانت یاهو وارد شوید با اکانت گوگل وارد تخفیفان شوید با اکانت فیسبوک وارد تخفیفان شوید با اکانت توییتر وارد تخفیفان شوید

با موفقیت وارد تخفیفان شدید

برای اطلاع از تخفیفان‌های روزانه ایمیل خود را وارد کنید

برای اطلاع از تخفیفان‌های جدید مشترک تخفیفان شوید

اشتراک

اشتراک خبرنامه

برای اطلاع از آخرین تخفیف‌های شهرتان آدرس ایمیل خود را وارد نمایید