در حال حاضر تخفیفان (تا ۴۱% تخفیف برای استفاده از پکیج های مسافرتی تعويض روغن موتور و فيلترها خودرو به همراه نصب يا ارسال رایگان) موجود نیست. شما می‌توانید از تخفیفان‌های مشابه استفاده نمایید.

تا ۴۱% تخفیف برای استفاده از پکیج های مسافرتی تعويض روغن موتور و فيلترها خودرو به همراه نصب يا ارسال رایگان

تخفیفان ۱۰۰
تضمین رضایت صد درصدی شما
/
اتو آپاراتی
اتو آپاراتی
اتو آپاراتی
اتو آپاراتی
اتو آپاراتی
اتو آپاراتی
اتو آپاراتی
اتو آپاراتی
41 % تخفیف
71،000 تومان
119،500 تومان
-

برای اطلاع از تخفیف های جدید در خبرنامه عضو شوید

ویژگی های اتو آپاراتی

تخفیفان در لحظه : امکان استفاده از یک لحظه بعد از خرید

پکیج پراید در اتو آپاراتی تنها به ارزش ۵۹۵۰۰ تومان اما به ارزش ۹۴۵۰۰ تومان (۳۷% تخفیف)

پکیج پرشیا ، پژو 405 ، سمند ( معمولی و EF7 ) ، دنا در اتو آپاراتی تنها به  ارزش ۷۸۵۰۰ تومان اما به ارزش ۱۱۷۵۰۰ تومان (۳۰% تخفیف)

پکیج پرشیا با روغن پیشتاز ، پژو 405 ، سمند ( معمولی و EF7 ) ، دنا در اتو آپاراتی تنها به ارزش ۸۲۵۰۰ تومان اما به ارزش ۱۱۷۵۰۰ تومان (۳۰% تخفیف)

پکیج  پژو 206 تیپ 1 تا 4 در اتو آپاراتی تنها به ارزش ۷۱۰۰۰ تومان اما به ارزش ۱۱۹۵۰۰ تومان (۴۱% تخفیف)

پکیج  پژو 206 تیپ 5 و 6 ، رانا ، پژو 207 در اتو آپاراتی تنها به ارزش ۹۴۰۰۰ تومان اما به ارزش ۱۵۱۵۰۰ تومان (۳۸% تخفیف)

پکیج ال 90  در اتو آپاراتی تنها به ارزش ۱۱۰۰۰۰تومان اما به ارزش ۱۶۵۵۰۰ تومان (۳۴% تخفیف)

پکیج ال 90 با روغن اسپیدی در اتو آپاراتی تنها به ارزش ۹۰۰۰۰ تومان اما به ارزش ۱۴۵۵۰۰ تومان (۳۸% تخفیف)

پکیج ها :

 • پکیج 1 شامل خودرو های : پراید

روغن موتور (4 لیتر سوپرگلدن اسپیدی) ، فیلتر برند HAVA ) شامل : هوا ، روغن ، بنزین( ،  ضد یخ اسپیدی ، پیک یا تعویض

قیمت بازار : ۹۴۵۰۰     قیمت فروش ۵۹۵۰۰             درصد تخفیف :  37%

روغن موتور (4 لیتر سوپرگلدن اسپیدی)    قیمت اصلی ۴۳۰۰۰   بعد از تخفیف ۳۰۰۰۰

 ، فیلتر هوا برند HAVA  قیمت اصلی ۱۱۰۰۰  بعد از تخفیف ۷۰۰۰

فیلتر بنزین برند HAVA  قیمت اصلی ۱۱۵۰۰  بعد از تخفیف ۷۵۰۰

فیلتر روغن برند HAVA   قیمت اصلی ۱۳۰۰۰  بعد از تخفیف ۷۰۰۰

 ،  ضد یخ اسپیدی  قیمت اصلی ۱۱۰۰۰   بعد از تخفیف ۸۰۰۰

، پیک یا تعویض  قیمت اصلی  ۵۰۰۰  بعد از تخفیف ۰

مجموع ۹۴۵۰۰ بعد از تخفیف ۵۹۵۰۰

 

 • پکیج 2 شامل خودرو های : پرشیا ، پژو 405 ، سمند ( معمولی و EF7 ) ، دنا

روغن موتور (4+1 لیتر سوپرگلدن اسپیدی یا پیشتاز) ، فیلتر برند HAVA ) شامل : هوا ، روغن ، بنزین( ،  ضد یخ اسپیدی ، پیک یا تعویض

قیمت بازار :  ۱۱۷۵۰۰      قیمت فروش :  ۷۸۵۰۰           درصد تخفیف :  30%

روغن موتور (4+1 لیتر سوپرگلدن اسپیدی یا پیشتاز)   قیمت اصلی ۵۳۰۰۰   بعد از تخفیف ۴۱۰۰۰

 فیلتر برند هوا  HAVA   قیمت اصلی ۱۱۵۰۰  بعد از تخفیف  ۷۵۰۰

فیلتر برند  روغن   HAVA   قیمت اصلی ۱۱۰۰۰  بعد از تخفیف ۷۰۰۰

فیلتر برند  بنزین  HAVA   قیمت اصلی   ۱۵۰۰۰بعد از تخفیف ۹۰۰۰

فیلتر اتاق HAVA  قیمت اصلی  ۱۱۰۰۰ بعد از تخفیف ۶۰۰۰

 ضد یخ اسپیدی   قیمت اصلی ۱۱۰۰۰  بعد از تخفیف  ۸۰۰۰

پیک یا تعویض   قیمت اصلی ۵۰۰۰  بعد از تخفیف  ۰

قیمت پکیج با روغن پیشتاز ۴+۱ لیتری در بازار ۱۱۷۵۰۰ تومان و با تخفیف ۳۰% ۸۲۵۰۰ تومان

 

 • پکیج 3 شامل خودرو های : پژو 206 تیپ 1 تا 4

روغن موتور (4 لیتر سوپرگلدن اسپیدی) ، فیلتر برند HAVA ) شامل : هوا ، روغن ، بنزین( ،  ضد یخ اسپیدی ، پیک یا تعویض

قیمت بازار : ۱۱۹۵۰۰    قیمت فروش : ۷۱۰۰۰               درصد تخفیف : 41%

   روغن موتور (4 لیتر سوپرگلدن اسپیدی) قیمت اصلی ۴۳۰۰۰   بعد از تخفیف ۳۰۰۰۰

 فیلتر برند هوا  HAVA   قیمت اصلی ۱۶۰۰۰  بعد از تخفیف  ۹۰۰۰

فیلتر برند  روغن   HAVA   قیمت اصلی ۱۶۰۰۰  بعد از تخفیف ۸۰۰۰

فیلتر برند  بنزین  HAVA   قیمت اصلی   ۱۵۵۰۰بعد از تخفیف ۸۰۰۰

فیلتر اتاق HAVA قیمت اصلی  ۱۳۰۰۰ بعد از تخفیف ۸۰۰۰

  ضد یخ اسپیدی   قیمت اصلی ۱۱۰۰۰  بعد از تخفیف  ۸۰۰۰

پیک یا تعویض   قیمت اصلی ۵۰۰۰  بعد از تخفیف  ۰

 

 • پکیج 4 شامل خودرو های : پژو 206 تیپ 5 و 6 ، رانا ، پژو 207

روغن موتور (4 لیتر Total 7000 ) ، فیلتر برند هاوا ) شامل : هوا ، روغن ، بنزین( ،  ضد یخ اسپیدی ، پیک یا تعویض

قیمت بازار :  ۱۵۱۵۰۰   قیمت فروش :  ۹۴۰۰۰               درصد تخفیف : 38%

روغن موتور (4 لیتر Total 7000 ) قیمت اصلی ۷۵۰۰۰   بعد از تخفیف ۵۳۰۰۰

 فیلتر برند هوا  HAVA   قیمت اصلی ۱۶۰۰۰  بعد از تخفیف  ۹۰۰۰

فیلتر برند  روغن   HAVA   قیمت اصلی ۱۶۰۰۰  بعد از تخفیف ۸۰۰۰

فیلتر برند  بنزین  HAVA   قیمت اصلی   ۱۵۵۰۰بعد از تخفیف ۸۰۰۰

فیلتر اتاق HAVA قیمت اصلی  ۱۳۰۰۰ بعد از تخفیف ۸۰۰۰

  ضد یخ اسپیدی   قیمت اصلی ۱۱۰۰۰  بعد از تخفیف  ۸۰۰۰

پیک یا تعویض   قیمت اصلی ۵۰۰۰  بعد از تخفیف  ۰

 

 • پکیج 5 شامل خودرو های : ال 90

روغن موتور (4+1 لیتر elf ) ، فیلتر برند HAVA ) شامل : هوا ، روغن ، بنزین( ،  ضد یخ اسپیدی ، پیک یا تعویض

فیلتر برند HAVA ) شامل : هوا ، روغن ، بنزین( ،  ضد یخ اسپیدی ، پیک یا تعویض

روغن موتور (4+1 لیتر elf ) قیمت اصلی ۸۹۰۰۰   بعد از تخفیف ۶۹۰۰۰

 فیلتر برند هوا  HAVA   قیمت اصلی ۱۶۰۰۰  بعد از تخفیف  ۹۰۰۰

فیلتر برند  روغن   HAVA   قیمت اصلی ۱۶۰۰۰  بعد از تخفیف ۸۰۰۰

فیلتر برند  بنزین  HAVA   قیمت اصلی   ۱۵۵۰۰بعد از تخفیف ۸۰۰۰

فیلتر اتاق  قیمت اصلی  ۱۳۰۰۰ بعد از تخفیف ۸۰۰۰

  ضد یخ اسپیدی   قیمت اصلی ۱۱۰۰۰  بعد از تخفیف  ۸۰۰۰

پیک یا تعویض   قیمت اصلی ۵۰۰۰  بعد از تخفیف  ۰

قیمت بازار : ۱۴۵۵۰۰       قیمت فروش : ۹۴۰۰۰               درصد تخفیف : 35%

قیمت پکیج با روغن 10W40 اسپیدی ۴+۱ لیتری در بازار ۱۴۴۵۰۰ تومان اما در طرح تخفیف با ۳۸% تخفیف مبلغ ۹۰۰۰۰ تومان

 

 • هزینه ارسال پکیج با پیک به تمام نقاط تهران 5000 تومان در نظر گرفته شده است که در تخفیف ویژه رایگان می‏باشد.

 

 • هزینه تعویض لوازم پکیج (روغن و فیلتر ها)  5000 تومان در نظر گرفته شده است که در صورت تمایل سرویس تعویض لوازم پکیج خودرو شما در اتوسرویس ما (با تعیین وقت قبلی) با تخفیف ویژه رایگان می‏باشد.

شرایط استفاده

یک لحظه پس از خرید با توجه به زمان‌های سرویس‌دهی میتوانید از تخفیفان خود استفاده نمایید
امـکـان اسـتـفــاده از
لـــحـــظــه خــــریـــد
به تعداد دلخواه برای خود و دوستانتان خرید کنید
بدون محدودیت در
تـــعـــداد خـــریــد
بدون نیاز به پرینت کد تخفیف. کافیست کد تخفیف را در موبایل ارائه کنید
تخفیفان سبز
بدون نیاز به ارائه پرینت
 • زمان استفاده: از یک لحظه پس از خرید تا  ۱۴مهر ۹۵
 • عدم محدودیت در خرید
 • برای خود ودوستانتان خرید  کنید
 • هر تخفیفان ویژه یک سفارش

 

 • حتما با شماره زیر برای ارسال و نصب پکیج ها تماس حاصل بفرمایید
 • تلفن های تماس : 77685706  ، 09121506256

 

 • حتما به هنگام مراجعه کد تخفیفان خود را به همراه داشته باشید

 

همراه داشتن پرینت تخفیفان الزامی است

زمان استفاده: از 1395/6/14 تا 1395/7/14
ساعت پاسخگویی و سرویس دهی: با هماهنگی
روزهای سرویس‌دهی: مشخص نشده
شماره تلفن اتو آپاراتی: نمایش شماره تماس
آدرس: خیابان فاطمی خیابان باباطاهر نبش کوچه نادر

توضیحات تکمیلی اتو آپاراتی

اتو آپاراتي

پکیج سرویس خودرو مسافرتی تابستان شامل روغن موتور ، فیلتر هوا ، فیلتر روغن ، فیلتر کابین ، فیلتر بنزین و ضد یخ اسپیدی می باشد. هدف از تامین و تهیه ی این پکیج فراهم آوردن لوازم مورد نیاز جهت سرویس خودرو شما به صورت یک جا و با قیمت پایین و تخفیف ویژه ( از 33 تا 41 درصد تخفیف ) می‏باشد. این پکیج ها برای 10 خودرو پر تعداد در خدمت شما قرار گرفته است. اجناس موجود در پکیج ها همگی از بهترین و مرغوب ترین محصولات و برند های شناخته شده می‏باشد.

نظرات
0 دیدگاه

اولین نفری باشید که برای این تخفیفان دیدگاه مینویسید

 

باشگاه انقلاب

بازیابی کلمه عبور
یا
با اکانت یاهو وارد شوید با اکانت گوگل وارد تخفیفان شوید با اکانت فیسبوک وارد تخفیفان شوید با اکانت توییتر وارد تخفیفان شوید

با موفقیت وارد تخفیفان شدید

برای اطلاع از تخفیفان‌های روزانه ایمیل خود را وارد کنید

برای اطلاع از تخفیفان‌های جدید مشترک تخفیفان شوید

اشتراک

اشتراک خبرنامه

برای اطلاع از آخرین تخفیف‌های شهرتان آدرس ایمیل خود را وارد نمایید