شهر خود را انتخاب کنید:

عضویت در خبرنامه ایمیلی

 

۱- برای عضویت در خبرنامه ما ابتدا شهر خود را انتخاب نمایید.

انتخاب شهرها


۲- سپس به بخش عضویت در خبرنامه پیامکی/ایمیلی مراجعه کرده.

انتخاب شهرها

۳- آدرس ایمیل خود را در فیلد زیر وارد کرده و دگمه تایید را فشار دهید.عضویت در خبرنامه پیامکی

 


مطابق شکل مقابل به شماره ۳۰۰۰۶۱۶۱۱۰ پیامکی را ارسال نمایید.

اگر ساکن تهران هستید عدد ۱

اگر ساکن اصفهان هستید عدد ۲

اگر ساکن شیراز هستید عدد ۳

اگر ساکن تبریز هستید عدد ۴

اگر ساکن مشهد هستید عدد ۵

اگر ساکن رشت هستید عدد ۶

اگر ساکن بندرعباس هستید عدد ۷

اگر ساکن کرج هستید عدد ۸

اگر ساکن همدان هستید عدد ۹

اگر ساکن کیش هستید عدد ۱۰

را بفرستید! به همین راحتی شما به گروه تخفیفانی ها پیوستید!